ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เว้นแต่ว่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เว้นแต่ว่า, -เว้นแต่ว่า-

*เว้นแต่ว่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้นแต่ว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
เว้นแต่ว่า (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. นอกจาก, ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม
He's cute, except he doesn't have any, um-เขาน่ารัก, เว้นแต่ว่าไมค่อยจะมี.. อืมม--
I would, but only if it were absolutely necessary.จริง ๆ นะ,เว้นแต่ว่า มันถึงคราวจำเป็นต้องทำเท่านั้น
I'd blame parents, except he hasn't got 'em!ฉันคงตำหนิ ครอบครัวเขา เว้นแต่ว่า เขาไม่มีครอบครัว
You can't cheat on this one! I can't help you unless you make a wish.นายโกงฉันไม่ได้นะ ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ เว้นแต่ว่า เจ้าจะขอพรข้า เจ้าต้องพูดว่า
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว
You can understand why unless she went down on somebody...แกรู้ได้ว่า ทำไม เว้นแต่ว่า หล่อนจะทำอะไรกับใครสักหนึึ่งที่น่าสนใจ...
Not with any stolen money, unless you want to keep on being a thug.แล้วอย่าไปขโมยเงินล่ะ เว้นแต่ว่า เธออยากจะเป็นอันธพาลตลอดไป
There's no hope of winning unless the match is won by the 4th match.ไม่ต้องหวังว่าจะชนะ เว้นแต่ว่า จะชนะในยกที่ 4
Son, I don't know another way to do it unless we completely modify the engine.พ่อไม่รู้วิธีอื่นที่จะทำแล้ว เว้นแต่ว่าเรา จะเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์
...unless you fix the biggest damn crisis in the history of this country.... เว้นแต่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาสุดโหด ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้
Bobby, that's, uh, great, except Sam, uh Sam lost the foot.บ๊อบบี้ นั่น.. อ่า.. เยี่ยมมาก /Nเว้นแต่ว่า แซม..
I have seven Of the finest minds on it.Along with three very special... you wouldn't be doing this,Unless you already knew... uh-uh.I tell you,You tell them.Game's over.ผมมีอยู่ 7 อย่างในใจ กับอีก 3 ที่พิเศษมาก.. คุณจะไม่ทำอย่างนี้แน่ เว้นแต่ว่าคุณรู้อยู่แล้ว อ๊ะๆ ผมบอกคุณ ,คุณบอกผม จบเกมส์
I can help though, except if there's blood, just the thought of blood makes me...ฉันช่วยได้ เว้นแต่ว่า ถ้าเลือดออก เพราะแค่คิดถึงเลือดทำให้ฉัน... .
And you're gonna lose a whole lot more, unless you tell me right here and right now you're gonna bring me the money, you're gonna bring me the boat.แล้วนายก็กำลังจะเสียทั้งหมดเพิ่มขึ้น เว้นแต่ว่านายจะบอกชั้นตรงนี้และก็เดี๋ยวนี้ นายจะต้องเอาเงินมาให้ชั้น
Don't tell me unless you're willing to show me.ไม่ต้องบอกฉัน เว้นแต่ว่า แกเต็มใจจะเอาให้ฉันดู
I mean they did, except... it wasn't Arthur who wielded the sword.คือ มันเป็นไปตามแผนทั้งหมด, เว้นแต่ว่า... อูเธอร์เป็นคนที่ถือดาบ
Stay off the radio unless you see any old bill (police), all right?ออกห่างจากวิทยุได้ เว้นแต่ว่านายไปเห็นตำรวจ เข้าใจนะ
You guys were pretty good except you were two penises short of a Shania Twain re-imagination band.พวกนายก็ดูดีอ่ะนะ เว้นแต่ว่า พวกนายมีไอ้จ้อนสั้น2อันเหมือนวงทำใหม่ของชาเนีย ทเวนเลยว่ะ
Well, I'm gonna spend my energy on suing you unless you give me a good reason why you're firing me.อย่างนั้นดีเลย ผมจะได้คิดถึงแต่เรื่องว่าจะฟ้องคุณยังไง เว้นแต่ว่าคุณจะมีเหตุผลว่า ทำไมผมถึงโดนไล่ออก
Nick, unless you have any hard evidence, then why are we even here?นิค เว้นแต่ว่าคุณมีหลักฐานหนักแน่น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรามาที่นี่
I don't know how else to explain it, except that... it feels like I should be doing something else.ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไง ยกเว้นแต่ว่า ฉันรู้สึกว่าฉันควรต้องทำอย่างอื่น
Tell him everyone here will die unless he tells me where he found the rock.บอกมันว่าทุกคนที่นี่ต้องตาย เว้นแต่ว่ามันบอกชั้น - ว่ามันเจอหินนี่ที่ไหน
Yes, even then. Unless, son, you already know all there is of our history.ใช่ ถูกต้อง เว้นแต่ว่าเจ้าจะรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เรามีแล้ว
Well... unless we want a three-headed grandchild, looks like we're gonna have to share some family history.เอาล่ะ... เว้นแต่ว่าเราจะต้องการ มีหลานสายเลือดเดียวกันเอง เห็นทีเราจะต้องเล่าเรื่องความหลัง ของครอบครัวแล้วล่ะ
Why am I trying to figure this out when I could be listening to my tapes in the car?เธอจะได้ออกข่าวหกโมงเย็น เว้นแต่ว่า จะมีแมวแถวนี้ทำอะไรตลกๆอะนะ
Yeah, except we're not a couple of top-heavy coeds out looking for fun.จริง เว้นแต่ว่าเราไม่ใช่คู่หนุ่มสาว ที่ออกมาหาเรื่องสนุกทำ
There's others out there just like you, except you're just a man.มันยังมีคนอื่นอีกที่เหมือนคุณ... เว้นแต่ว่าคุณเป็น... คนคนเดียว
Yeah, except I dropped it during the attack.ใช่ เว้นแต่ว่าฉันทำมันหล่น ตอนถูกเล่นงานน่ะสิ
Just like you only got pregnant after his surgery to make him happy, only, I don't think that it's working.เหมือนอย่างที่คุณเกิดท้องขึ้นมา หลังจากเขาผ่าตัด เพื่อทำให้เขามีความสุขเหมือนกัน เว้นแต่ว่า ฉันไม่คิดว่ามันได้ผล
Yeah, except he didn't want that.ใช่ เว้นแต่ว่า เขาไม่ต้องการ
No, except that they're all unsolved- no suspects, no breaks in any of the cases...ไม่ เว้นแต่ว่าคดีทั้งหมดยังไม่กระจ่าง ไม่มีผู้ต้องสงสัย ไม่มีการเกี่ยวพันธ์กับคดีอื่น
I suppose you want me to thank you for sticking up for me today... except that makes it seem like I need somebody to stick up for me, so...ที่นายช่วยฉันในวันนี้ ยกเว้นแต่ว่านายคิดว่า ฉันเป็นพวกที่ต้องได้รับ การช่วยเหลือ ดังนั้น.. โอ ไม่ ไม่ ..
What would it take for you to abandon Leonard and join me in a rival company?แล้วมาร่วมกับฉันตั้งบริษัทคู่แข่ง? เว้นแต่ว่า,แน่นอน แก้วพวกนี้ก็เพียงพอ
Not gonna be a very romantic weekend unless you, uh, invite me inside.มันจะไม่เป็นสุดสัปดาห์ที่โรแมนติก เว้นแต่ว่า คุณจะชวนผมเข้าข้างใน
I would never have given you this information unless we had worked together in Vietnam.ฉันจะไม่ยอมให้ข้อมูลนี้กับคุณ เว้นแต่ว่าเราเคยร่วมงานกันที่ เวียตนาม
Melissa will know everything, and there's nothing you can do about it except let her hear it from you first.เมริสซ่า จะได้รู้ทุกอย่าง และเธอก็ทำอะไรไม่ได้ เว้นแต่ว่าเธอจะได้ยิน มันจากคุณเป็นคนแรก
It's like a werewolf, except, a big-ass cat.มัน.. มันเหมือนกับ มนุษย์หมาป่า, เว้นแต่ว่า, เป็นแมวตัวเขื่องน่ะ
Oh, fabulous idea, except instead of champagne, let's do mojitos, and instead of Beth, let's toast to us.โอ้ววว เป็นความคิดที่เยี่ยมมาก เว้นแต่ว่าเปลี่ยนจากแชมเปญ มาเป็นเหล้าโมจิโต้ และเปลี่ยนจากเบธ เป็นดื่มอวยพรแด่พวกเรา
There's nothing on this Earth I like more than wasting Skitters, except not blowing my head off while doin' it.ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ฉันอยากจะทำ นอกจากการเด็ดหัวไอ้พวกสกิตเตอร์ เว้นแต่ว่าไอ้ระเบิดบ้านี่ จะระเบิดหัวฉันกระจายซะก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เว้นแต่ว่า*
Back to top