ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รันทด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รันทด, -รันทด-

*รันทด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรันทด (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
รันทด (adj.) sad See also: depressed Syn. ระทด
รันทด (v.) be sad See also: be depressed Syn. ระทด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bluesเพลงบลูส์, เพลงรันทด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think I'd know the first thing about how hard your life has been- how you feel, who you are- because I read Oliver Twist?เธอคิดว่าสิ่งแรกที่ชั้นรู้คือ ความรันทดของเธอ ความรู้สึกเธอ เธอเป็นใคร เพราะว่าชั้นอ่านเรื่องโอลิเวอร์ทวิสต์เรอะ มีคำอธิบายสมัยใหม่ไหม
Oh, could you be a little bit more dramatic, please, huh?ช่วยทำตัวน่ารันทดกว่านี้หน่อยได้มั้ย
(Man) 'Whenever I get gloomy with the state of the world,เมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกสิ้นหวัง รันทดกับความเป็นไปของโลก
That anything you've done In your sorry little lives Has made any difference whatsoever.ที่บอกว่าในชีวิตรันทดของนาย ยังพอได้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
The time of great sorrow was ending.ยุคแห่งความรันทดสิ้นสุดลง
Robin's probably had a tough life, and she needs our help. well, i'm allassionate about it...บางทีโรบินอาจมีชีวิตรันทด เธอต้องการให้เราช่วย ฉันเปิดกว้างนะแต่ลูกฉันเพิ่งวัยกระเตาะ
Save the sob stories for your heart-to-hearts with Mr. Clean.เก็บเรื่องรันทดพวกนี้ ไว้ไปบอกพวกพ่อบ้านเหอะ
It would be a sorry plight, mates.มันจะเป็นจุดจบที่ แสนรันทด
Not exotic enough, is it?เด็กที่นี่ชีวิตไม่รันทดพอรึไง
You're going around and you're badgering people with this sad-sack loser sob story.คุณเดินไปทั่ว แล้วก็บ่นเรื่องน้ำเน่าสุดรันทด
Lifetime of misery and murder, she means. Oh, poor girl.เธอหมายถึงชีวิตที่มีแต่เรื่องรันทดและฆาตกรรม โธ่ สาวน้อยที่น่าสงสาร
I already have something needy and Fluffy that'll die if I don't take care of it... you.ฉันมีอะไรบางอย่างที่รันทดและนุ่มนิ่มอยู่แล้ว สิ่งนั้นจะตายถ้าฉันไม่ดูแลมัน...
And that made me sad.คุณทำให้ฉันรันทดเสียใจ
Her collapsing form, the shadow dragging her down as she slowly fades away -- it invokes a heartbreaking sense of melancholy.เธอโน้มกายลงมา มันคล้ายกับเงานั้นลากเธอลงมา แล้วค่อยๆจางหายไป มันเรียกความรู้สึกปวดใจ ที่สุดแสนรันทด
If you two are done draining each other emotionally,ถ้าสองคนนี้เลิกรันทดกันแล้ว
If I listen to one more jazz musician blow his sorrow through his trumpet,ถ้าต้องฟังนักดนตรีแจ๊ส เป่าความรันทดผ่านทรัมเป็ตอีกคน
I told her visiting hours were up, but she gave me a sob story.ฉันบอกเธอไปแล้วว่ามันเลยเวลาเยี่ยม แต่เธอก็เอาแต่พูดเรื่องชีวิตรันทด
Stories about heartbreak and blood running through the streets!เรื่องราวอันรันทด และนองเลือดในละแวกนี้
You're in love with that sorry witch.แกกำลังตกหลุมรักนางแม่มดที่ชีวิตรันทดนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รันทด*
Back to top