ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้สมรู้ร่วมคิด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้สมรู้ร่วมคิด, -ผู้สมรู้ร่วมคิด-

*ผู้สมรู้ร่วมคิด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมรู้ร่วมคิด (n.) accessory See also: accomplice
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
partaker(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เข้าร่วม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accessory (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also:
accomplice (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also: ผู้สมคบ Syn. associate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All that's relevant here is that your wife is going to be prosecuted for colluding with Bauer, unless you help us find him.ทั้งหมดมันเกี่ยวกับภรรยาคุณ เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับบาวเออร์ แต่ถ้าคุณช่วยเราหาเขา
At least she got to make a choice to be involved, to do the righthing.อย่างน้อย เธอมีสิทธิ์เลือก เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หรือที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
Well, actually, I consider you a co-conspirator. We came up with the idea together.จริงๆแล้ว คุณก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด เราคิดไอเดียนี้ด้วยกัน
He definitely had an accomplice.ก็คิดได้ว่า หมอนั่นต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดแน่ ๆ
I may have underestimated her, but we have her conspirators, the Hatter and a dormouse.ข้าอาจจะประเมินเธอต่ำเกินไป แต่เราก็ได้ตัวผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ แฮทเทอร์... แล้วก็หนูดอว์เม้าส์
So, track him down, throw accessory to multiple murder, kidnap, extortion.- งั้นเเกะรอยตามหาตัวเขา จับกุมข้อหาผู้สมรู้ร่วมคิดต่อการฆาตกรรมหลายคดี ลักพาตัว การขู่กรรโชก
Do we have any idea of the accomplice's ID, the woman?คุณพอที่จะระบุรูปพรรณสัณฐาน ของผู้สมรู้ร่วมคิดได้ไหม ผู้หญิงคนนั้น
Somebody's been here.ที่จะชี้ชัดถึง ผู้สมรู้ร่วมคิดกับบอยด์ ใครบางคนมาที่นี่
Help me find their co-conspirators in the government.-ช่วยฉันตามหา ผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา ในรัฐบาล
So this woman is Lee Moon Hae, Kim Dong Seok's partner.ผู้หญิงคนนี้ชื่อลี มูนเฮ ผู้สมรู้ร่วมคิดของคิม ดองซุก
Multiple federal and local agencies have joined forces in the search for Dominic Toretto and his accomplices Brian O'Conner and Mia Toretto.รวมถึงเหล่า FBI และตำรวจท้องถิ่น ในการค้นหา โดมินิค โทเร๊ตโต้ และผู้สมรู้ร่วมคิด ไบรอัน โอคอนเนอร์ และ มีอา โทเร๊ตโต้
Okay, so, Painter had an accomplice, obviously another passenger.โอเค งั้นแพนเตอร์ก็มีผู้สมรู้ร่วมคิด เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้โดยสารคนอื่น
Okay, which means Sal Painter's accompliceโอเค นั่นหมายถึงว่าผู้สมรู้ร่วมคิดของเซล ปพตเนอร์
We believe that Martins and unknown accomplices abducted CBI consultant Patrick Jane.เราเชื่อว่ามาร์ติน และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ได้ทำการลักพาตัวที่ปรึกษาของซีบีไอ แพทริก เจน ไป
It feels like an accomplice having a change of heart rather an a witness.ทั้งหมดดูเหมือน ผู้สมรู้ร่วมคิดกำลังเปลี่ยนใจ เพื่อมาเป็นพยาน
Red John has an accomplice... inside the FBI.เรด จอห์น มีผู้สมรู้ร่วมคิด ... . ภายใน FBI
I think Abigail Hobbs is the common denominator between her father, Marissa Schuur, and Nicholas Boyle.ผมคิดว่าอบิเกล ฮอปส์ คือผู้สมรู้ร่วมคิด ระหว่างพ่อของเธอ มาริสา ซอว์
She's wanted for murder, conspiracy, kidnapping, and weapons violation.เธอเป็นที่ต้องการตัวในข้อหาฆาตกรรม ผู้สมรู้ร่วมคิด ลักพาตัว และใช้อาวุธ
Bring it to us now, and we'll discuss a reduced sentence for your accomplice, Dale Barbara.เอามันมาให้พวกเรา และเราจะพิจารณา เรื่องลดโทษของคุณถานผู้สมรู้ร่วมคิด เดล บาร์บ่าร่า
I hold in my hand a letter written by Mr. Gates confessing his knowledge and complicity in the captain's myriad crimes.จดหมายที่ข้าถือมันอยู่ในมือ เขียนขึ้นโดยคุณเกตส์ ได้สารภาพผิดในสิ่งที่เขารู้ และผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม มากมายมหาศาลของกัปตัน
I'm gonna ask you again if you know where he is, because if you do, and you don't tell me, that makes you an accomplice after the fact.ฉันขอถามเธออีกครั้ง ถ้าเธอรู้ว่าเขาอยู่ไหน เพราะถ้าเธอรู้ และไม่บอกฉัน นั่นจะทำให้เธอกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หลังความจริงปรากฎ
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน."
You could be his accompliceนายต้องเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยแน่ๆ
He doesn't seem like an accomplice...เขาดูไม่เหมือนผู้สมรู้ร่วมคิดนะ
If you convince her to confess and give us the names of her accomplices,ถ้านายเกลี้ยกล่อมให้หล่อนสารภาพได้.. แล้วให้รายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมด..
Only thing is, he claims to have an accomplice.แต่เขาอ้างว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด
You know that, don't you?เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเรื่องนี้ รู้ใช่มั้ย?
What are you, his accomplice?อะไรของคุณ เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดรึไง
No, Amanda Young, the accomplice--ไม่ใช่ อแมนด้า ยัง เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
It's a setup to announce Rigg is the accomplice.มันจัดฉากเพื่อให้ ริก เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
He's the accomplice we have been looking for and he is your fucking lawyer.เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ที่เราตามหา และเขาก็เป็นไอ้ทนายของคุณ
Your accomplice sneaked out for a piss?ผู้สมรู้ร่วมคิดของนายออกไปฉี่งั้นเหรอ
These are your accomplices, Peter.พวกนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิด ปีเตอร์
So do you understand that your conduct with Ross Nelson makes you look like an accomplice?งั้นคุณเข้าใจไหมว่าเมื่อคุณรู้จักกับรอสเนลสัน ทำให้คุณเหมือนผู้สมรู้ร่วมคิด
But if he did, you're an accomplice.แต่ถ้าเขาทำ เธอจะตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getawayกันเรย์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ขโมยยานสาธารณรัฐเพื่อหลบหนี
Whoever speaks in their defense will be treated as their accomplice!ใครก็ตามที่พยายามปกป้องพวกมัน จะต้องโดนตัดสินว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้สมรู้ร่วมคิด*
Back to top