ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้บุกรุก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้บุกรุก, -ผู้บุกรุก-

*ผู้บุกรุก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บุกรุก (n.) trespasser See also: invader, intruder, interloper
English-Thai: HOPE Dictionary
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trespassing now!ตออนี้ เป็นผู้บุกรุกแล้ว !
Oh, yes, they all invaded this island of Britain but they've never taken the mountains from us.พวกไวกิ้งส์ พวกนอร์แมนส์ โอ้ใช่ ทั้งหมดเป็นผู้บุกรุก ของเกาะแห่งราชอาณาจักร
If I find out that you had anything to do with this intruder, I will send the executioner.ถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้บุกรุกล่ะก็... ข้าจะส่งเพชรฆาตมาหาเจ้า
Central, we've got trespassers. Send a squad car.เรียกศูนย์ มีผู้บุกรุก ส่งรถสายตรวจมาที่นี่ด่วน
So,the offender came to the house after the boy arrived home.งั้น ผู้บุกรุกก็มาที่เข้าไปในบ้าน หลังจากที่เด็กกลับถึงบ้านแล้วซิ
Have you found out anything about the trespasser who came in with the explosives?สืบรู้หรือยัง ว่าใครเป็นผู้บุกรุก เข้ามาวางระบิดที่นี่ ?
Attention. Intrusion.** เตือน มีผู้บุกรุก **
Intrusion detected.** ตรวจพบ ผู้บุกรุก **
Intruder alert. Intruder alert.** เตือน มีผู้บุกรุก ** ** เตือน มีผู้บุกรุก **
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ **
Captain, we have a breach in the zoological bay.กัปตัน เรามีผู้บุกรุก ในเขตอนุรักษ์สัตว์
In history, warriors invaded towns, killed the men, women, and boys,ในประวัติศาสตร์ ผู้บุกรุกบ้านเมือง ฆ่าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กชาย
Security, seal the engineering deck. We have intruders in turbine section 3.ทหารยาม ปิดล้อมชั้นห้องเครื่อง มีผู้บุกรุกที่เขตกังหันน้ำ 3
What is it? they're all her puppets.อะไร ผู้บุกรุก ,กองทัพพวกเกิดใหม่.Nทุก
Some squatter who lived out in the woods, he went after someone that he thought was trespassing.พวกเขาถางป่าเข้าไป จับจองที่ดินบางส่วน ที่อยู่ในอุทยานนั้น เขาได้ไล่กวดใครก็ตาม ที่เขาคิดว่าเป็นผู้บุกรุก ในที่ดินของเขา
Unit 12, we have an intruder spotted in collection strategies.หน่วย 12 เราพบผู้บุกรุก ในแผนกยุทธศาสตร์
Well, typically home invaders have been inside their victims' homes prior to the attack.ปกติแล้ว ผู้บุกรุกมักจะเข้าบ้าน ของเหยื่อก่อนลงมือ
Then we have no choice - we must hunt down this intruder and destroy the egg.งั้นเราไม่มีทางเลือกแล้ว เราต้องตามล่าผู้บุกรุกนี่ และทำลายไข่
Look, I know it's hard, but no break-ins were reported, his possessions are missing, a horse has been stolen...ดู ฉันรู้มันยาก แต่ไม่มีรายงานผู้บุกรุก นี่คือสมบัติของนาง ม้าถูกขโมย
Considering this one was closest to the door, he was probably first to see the attacker, first to respond.เท่าที่ดูคนๆนี้ อยู่ใกล้ประตูที่สุด เขาต้องเป็นคนแรกที่เห็นผู้บุกรุกแน่ คนแรกที่โต้ตอบ
Savagely beaten and strangled by an intruder in her Bronx home two years ago.ถูกทุบตีอย่างป่าเถื่อน และรัดคอตายโดยผู้บุกรุก ในบ้านเธอที่บร็องซ์ สองปีก่อน
As I was saying, the interloper was killed instantly.อย่างที่ผมบอก ผู้บุกรุก ตายในทันที
Intruder. Intruder. Intruder.ผู้บุกรุก ผู้บุกรุก ผู้บุกรุก
Emergency, emergency. We have intruders in section A-24!ฉุกเฉินๆ เรามีผู้บุกรุกในเขต เอ-24
I didn't know there was danger of invasion.ผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายจากผู้บุกรุกหรอกนะครับ
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม!
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ
These mountains have defeated every invader.ภูเขาลูกนี้ปราบผู้บุกรุกทุกราย
The truth is that, while we Welsh like to believe that it was the mountains that beat the successive invaders it was, really, the weather that comes with mountains.ความจริงก็คือว่า... เราชาวเวลส์เชื่อว่า... ภูเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ชนะเหนือผู้บุกรุก
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง
The navigator's mutiny!มีผู้บุกรุกอีกคน ผู้บุกรุกเหรอ
We have an intruderมีผู้บุกรุก มนุษย์รึเปล่า?
Intruder burn and die.มีผู้บุกรุก... ...โดนย่างแล้วก็ตาย.
They are a minority of traitors and invaders.มันเป็นพวกชนกลุ่มน้อย พวกทุรยศ ผู้บุกรุก
If there's an intruder in the house, you run in there, you lock the door,ถ้าหากมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน นายวิ่งเข้าไปในนั้น แล้วนายล็อคประตู
The alarm came in at 5:09, two uniforms responded, no sign of an intruder.09 เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบรีบรุดมาที่เกิดเหตุ ไม่เห็นผู้บุกรุก
Was there not a single corpse of those who raided the prison?ไม่มีแม้แต่ศพเดียวที่เป็นผู้บุกรุกเลยหรือ?
It was not a raid with intention to save Hae Mo-Su.ผู้บุกรุกไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปช่วยแฮโมซู
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก
It'd be bad if someone from your school saw you.มีผู้บุกรุกเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อนมัธยมของเจ้านาย "เจ้าซากุระ" ได้เข้ามาแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้บุกรุก*
Back to top