ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interloper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interloper*, -interloper-

interloper ในภาษาไทย

English-Thai: Nontri Dictionary
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย

interloper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interloper
Back to top