ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น่าเอ็นดู*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าเอ็นดู, -น่าเอ็นดู-

*น่าเอ็นดู* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความน่ารักน่าเอ็นดู (n.) loveliness Ops. ความน่าเกลียด
น่ารักน่าเอ็นดู (v.) be sweet See also: be lovely, be cute Ops. น่าเกลียด
น่าเอ็นดู (v.) be lovely See also: be charming, be exquisite Syn. น่ารัก Ops. น่าเกลียด, ไม่น่ารัก
น่าเอ็นดู (adj.) lovely See also: charming, exquisite Syn. น่ารัก Ops. น่าเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
English-Thai: Nontri Dictionary
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
mouse(n) หนู,คนน่าเอ็นดู,คนขี้อาย
quaint(adj) น่าเอ็นดู,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แปลกตา,ประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yeah. A cherub lad has separated himself from his friends.ใช่เลย เด็กหนุ่มน่าเอ็นดู ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากเพื่อน ๆ
I thought you were cute from the moment I laid eyes on you, kid.ตั้งแต่เจอเธอครั้งแรก เธอนี่น่าเอ็นดูมากเลย น้องจันดี
Right. Fascinate me. They're cute when they're about to wet themselves, aren't they?ทำให้ฉันทึ่งสิ พวกเขาน่าเอ็นดู เวลากำลังจะฉี่ราดกางเกง ว่าไหม
And the boy toys are just supposed to shut the fuck up, be cute and pretty and do as mistress mommy tells them to.และนายบำเรอแค่ควรจะสงบปาก ทำตัวน่ารักน่าเอ็นดู และทำสิ่งที่คุณหญิงแม่บอกให้ทำ
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก
Aren't they adorable? They're gonna get slaughtered,พวกเค้าน่ารักน่าเอ็นดูมั้ยจ๊ะ เดี๋ยวพวกเค้าจะต้องเมาแน่ๆ
You're also pretty adorable.- คุณยังน่ารักน่าเอ็นดูด้วย
How can a guy look so pretty?ทำไมเด็กนั่นถึงได้น่าเอ็นดูนักนะ?
Aw. he's adorable.- โอ้ว - น่าเอ็นดูซะ
You're diligent, clumsy, and cute.เธอทั้งสองทั้งโง่และน่าเอ็นดู
She's adorable, Howard.เธอน่าเอ็นดู โฮเวิร์ด
You even have that same funny little mole.เธอช่างน่ารักน่าเอ็นดู
He's such an angel when he's asleep.เขาน่าเอ็นดู้จริงๆตอนหลับ
Whoa whoa whoa! Where do you people think you're going?และน่าเอ็นดูน้อยลงสำหรับพวกเราก็เป็นได้ พวกคุณคิดว่ากำลังจะไปไหนกัน?
I think we were misled about the cute girls.ฉันว่าเราถูกหลอกเรื่องสาวๆน่าเอ็นดู
Oh, my God, she is so cute.โอ! พระเจ้า เธอน่าเอ็นดูจัง
Adorable? Really?น่าเอ็นดูเหรอ จริงเหรอ
Puppies are adorable.น่าเอ็นดูน่ะเขาใช้กับลูกหมาย่ะ
You are so adorable.เธอนี่น่าเอ็นดูจริงๆ
Puppies, puppies, little puppies, are adorable.ลูกหมา ลูกหมา ลูกหมาน้อยต่างหากที่น่าเอ็นดู
You and puppies, totally adorable.เธอ แล้วก็ลูกหมาด้วย น่าเอ็นดูสุดๆ
Your childishness is no longer funny.ความน่าเอ็นดูของเธอมันไม่ตลกละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น่าเอ็นดู*
Back to top