ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ถังแตก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถังแตก, -ถังแตก-

*ถังแตก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถังแตก (v.) be broke See also: be penniless, be extremely poor Syn. จนกรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
English-Thai: Nontri Dictionary
stony(adj) แข็งเหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm so broke just nowฉันถังแตกอย่างมากในตอนนี้
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This might be someone you've known for years.น่าสงสารเนอะ, เค้าตายกันไปแล้วล่ะ แต่ฉันยังอยู่อย่างถังแตกนี่ เอาอะไรอีกมั้ย?
I know, but you're broke. Where are you?ฉันรู้ค่ะ แต่คุณถังแตกจริงๆ คุณอยู่ไหนคะ
Told her I'm broke and will die soon but she still clings on.ทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันถังแตกแถมจะตายแหล่อยู่แล้ว ยังกัดไม่ปล่อยอีก
Okay, we--we were broke. I lost my job.โอเค, เราตกงาน ถังแตก ผมสูญเสียงานไป
Maybe if you spent your time selling merchandise instead of trolling for phone numbers you wouldn't be flat broke, and living with your mother and be forced to...บางทีถ้านายตั้งใจทำงาน... แทนที่จะขอเบอร์สาวก็คงไม่ถังแตก ยังอยู่บ้านแม่ และคุ้ยของเหลือจากถังขยะ...
Boxers all end up the same, beaten, broken and forgotten.ถูกทุบตี ถังแตก และถูกลืม
Look, even though we're broke and we've never gone to anything, we're still better than these people, right?นี่.. ถึงแม้ว่าเราจะถังแตกและไม่ประสพความสำเร็จ แต่เราก็ยังดีกว่าพวกเค้าเหล้านี้
No, make that I was broke.. Now I'm really tapped out.ไม่สิ กูเคยถังแตก แต่ตอนนี้กูไม่มีแม่งอะไรเลย
Damn right, "oh." what happened to "I'm broke and can't afford to send M.J. To private school"?จะว่ายังไง กับที่บอกฉันว่า คุณถังแตก และไม่ส่งค่าเทอมให้ M.J. ได้ อย่าทำให้ฉันเข้าใจผิด ไมค์
When I'm in need But she ain't messin' with no broke, broke# (ตอนที่ฉันร้อนเงิน) # # แต่หล่อนไม่ยุ่ง กับคนถังแตก #
When I'm in need But she ain't messin' with no broke# (ตอนที่ฉันร้อนเงิน) # # แต่หล่อนไม่ยุ่ง กับคนถังแตก #
When I'm in need But she ain't messin'# แต่หล่อนไม่ยุ่ง กับคนถังแตก #
When I'm in need But she ain't messin' with no broke, broke, uh# แต่หล่อนไม่ยุ่ง กับคนถังแตก #
I CAN'T STAND MY MOM, I SPENT THE LAST $9 THAT I HAD ON GAS,- และฉันก็ใช้ 9 เหรียญสุดท้ายที่มี เติมน้ำมันไปแล้ว แปลว่าตอนนี้ฉันถังแตก และก็ไม่มีที่อยู่
When he realizes you never did, you'll be divorced, he'll be broke, and it won't matter.เยี่ยม พอเขารู้ตัวว่าคุณ ไม่เคยเดินเรื่อง คุณก็หย่าเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะถังแตก แต่มันไม่สำคัญหรอก
Alright, I'm a little short. But this autograph that says the "Tooth Fairy."ก็ได้ ฉันถังแตกแล้ว แต่นี่ ลายเซ็นฉันเขียนว่า "นางฟ้า ฟ.ฟัน"
♪ Whether you're broke or evergreen ♪# ต่อให้เธอถังแตก หรืออู้ฟู่เงินตรา#
They're either too afraid or too broke to fight this thing.ถึงพวกเขาไม่กลัวที่จะสู้คดี แต่ก็คงถังแตก จนปัญญาจะสู้อยู่ดี
Uh, you want our patients to know we're still crashing at Newberg's?เอ่อ นายอยากให้คนไข้ของเรารู้เหรอ ว่าเราถังแตก ต้องอาศัยบ้านนิวเบิร์กอยู่
Listen, everybody's broke in their 20s.ฟังนะ ใครๆก็ถังแตก ตอนช่วงอายุ20กันทั้งนั้น
Good idea. You're broke. I'm almost there myself.เข้าท่าเนอะ เธอถังแตก ฉันเองก็ใกล้แล้ว
Look at it this way, you're broke, but you're alive.มองในแง่นี้สิ นายถังแตก แต่นายยังมีชีวิตอยู่
I did what I had to do to keep this town from going broke, to keep it safe.ผมทำสิ่งที่ต้องทำ เพื่อกันไม่ให้เมืองนี้ถังแตก เพื่อให้มันปลอดภัย
If she's dead, it's probably 'cause she got wasted and offered the Grim Reaper a hand job or something.ถ้าเธอตาย, มันคงเป็นเพราะเธอว่าถังแตก และเสนอตัวให้กริม รีพเพอร์ โดยที่ชักว่าวหรือทำอย่างอื่นให้
Yeah. Though we're probably moving. My parents are broke.ใช่ แต่อาจย้ายออก พ่อแม่ถังแตก เลยให้ไปเรียนที่นั่น
And you can't take off for Boston while we're going broke in Iowa.และคุณไปบอสตั้นไม่ได้ ขณะที่เรากำลังถังแตกอยู่ในไอโอว่า
You're broke, Ray. You sell now, or you lose everything.นายถังแตก เรย์ ขายตอนนี้หรือจะสูญเสียทุกอย่าง
Old people that owns it is broke.ตาแก่ที่เป็นเจ้าของถังแตกอยู่
I read your book, and "Mike" was havin' the same problems... that "Chad," the stockbroker, was havin'.ผมอ่านหนังสือคุณแล้ว แล้ว แล้ว ไมค์กำลังมีปัญหาเดียวกับ เชด นักเล่นหุ้นถังแตก
When they couldn't get you, they told me you were as good as broke.พวกเขาบอกฉันว่าคุณถังแตกแล้ว
I'm divorced. I'm broke from getting divorced.ฉันหย่ามาแล้ว ฉันถังแตกหลังหย่า
She's happy. I'm broke.เธอแฮปปี้ แต่ผมถังแตก
Wait, so Jeremiah's broke?นี่แปลว่าเจอเรไมอาห์ถังแตกงั้นเหรอ
I'll say that you're broke and needed the money.ชั้นจะบอกว่าคุณถังแตกและไม่มีเงินเหลือเลย
Aye! Blind me with the rich widow and then insinuate that penniless little husband-hunter!หลอกฉันเรื่องแม่ม่ายสาวแสนรวย แล้วยังมาเกริ่นเรื่องสาวถังแตกไล่จับผู้ชายอีก
I was supposed to go to Barcelona to meet a friend next month but I'm kinda broke.ที่จริงฉันตั้งใจไปเจอเพื่อน ที่บาเซโลน่าเดือนหน้า แต่ตอนนี้ถังแตก
So we're broke.งั้นเราก็ถังแตกแล้วสิ
Just hoping, one day we'd be in such dinar financial straightหวังว่าซักวัน เรา จะถังแตก
The demon told me to finish off everything in the house today.ไม่ได้หรอกแม่ เราถังแตกแล้ว
And now that you know he's broke?และตอนนี้พ่อก็รู้แล้วว่า\ เค้าถังแตก?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ถังแตก*
Back to top