ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การร่วมรัก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การร่วมรัก, -การร่วมรัก-

*การร่วมรัก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมรัก (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส
การร่วมรัก (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมประเวณี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
love-making (n.) การร่วมรัก See also: การมีเพศสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although there is... no metaphor truly describes making love to a woman, the closest is playing a rare musical instrument.แม้ไม่มีคำใดมาเปรียบเปรย บรรยายการร่วมรักกับผู้หญิง มันเหมือนการบรรเลงเครื่องดนตรีหายาก
I'm telling you, making love to a man in his 30s... it's like... oh, the... the sun shines brighter, the grass looks greener, food tastes better.ฉันจะบอกพวกเธอว่า การร่วมรักกับผู้ชายใน30วิ มันเหมือนกับ... เอ่อ..
Sheldon, I'm going to ask you something, and I'd like you to keep an open mind.คืนที่บ้าคลั่ง ของการร่วมรักที่เร่าร้อน ที่ช่วยบรรเทาจิตวิญญาณของฉัน แต่ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์ของฉันระบมแทน
He kept referring to their lovemaking as "getting some rib."เขาพูดว่าการร่วมรักเหมือน "การได้กินซี่โครง"
I'm a sex machine and hung like a horseผมเป็นเครื่องจักรของการร่วมรัก ที่แข็งเเรงเหมือนม้า
If I figure it out, does it earn me a night of passionate lovemaking?ถ้าฉันบอกคุณได้/Nฉันจะได้รางวัลเป็นการร่วมรักในค่ำคืนอันแสนเร่าร้อนไหม
A man trained in the art of seduction.ชายคนนึงสอนให้รู้จักศิลปะของการร่วมรัก
The words are like making love.คำที่ใช้คล้ายๆกับการร่วมรัก
Mike, I am offering you a nooner.ไมค์ ฉันขอเสนอการร่วมรักตอนกลางวัน
When the sex is over, she is angry again.เมื่อการร่วมรักจบลง เธอก็โกรธอีก
Epigenetic Aberdeen, is there to doพ่อหนุ่มเอ้ย การร่วมรักมันไม่ใช่เรื่องสำคัญ
We go upstairs in that room at night, I fall down on you and try to blast a hole into forever.พอเราขึ้นไปข้างบนตอนกลางคืน ผมล้มลงบนตัวคุณ พยายามจะหาความสุขโดยการร่วมรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การร่วมรัก*
Back to top