ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copulation*, -copulation-

copulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copulation (n.) การมีเพศสัมพันธ์ Syn. intercourse, sexual intercourse
English-Thai: HOPE Dictionary
copulation(คอพพิวเล'เชิน) n. การร่วม
English-Thai: Nontri Dictionary
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
copulationการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copulationอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have a feverish night of socially-approved copulation ahead of them.พวกเขาได้มีค่ำคืนอันแสนตื่นเต้น ของการร่วมประเวณีที่สังคมยอมรับแล้วรออยู่
The copulation study is for level threes.การศึกษาการร่วมเพศ อยู่ในศึกษาขั้นที่3
Welcome to the copulation study.ให้คุณรู้สึก เป็นส่วนนึงของทีมเรา ยินดีต้อนรับสู่ ห้องเรียนเพศศึกษา
The praying mantis can kill any of a multitude of creatures, but the most interesting fact is that oftentimes the female mantis engages in sexual cannibalism, meaning she'll bite off the head of her mate once copulation is complete,ตั๊กแตนตำข้าวสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิต ได้เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ บ่อยครั้งที่ตั๊กแตนตำข้าวตัวเมีย จะกินพวกเดียวกันเองระหว่างผสมพันธุ์
A widow watching dog copulation? Utterly outrageous!หญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ น่าบัดสีเป็นที่สุด
You know, the guitar has long been recognized as an unconscious symbol of copulation.คุณก็รู้ .. กีต้าร์ ถูกจดจำมาเป็นเวลานาน
Immediately after copulation, the male's serotonin levels drop.ทันทีหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กัน ระดับสารเซโรโทนินในตัวผู้ชายจะลดลง
My team is cautiously optimistic that our virus can be spread any number of ways-- by ingestion, through copulation, both vaginal and anal, and, of course, the old standby- injection.ทีมงานของฉัน เลือกสิ่งที่ดีมาแล้ว เจ้าไวรัสตัวนี้ของพวกเรานั้นสามารถทำให้แพร่ได้หลายทาง ทั้งการกิน การมีเพศสัมพันธ์
Could you define "copulation"?คุณช่วยให้คำนิยามของ คำว่าเพศสัมพัน" หน่อยสิ

copulation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交配[jiāo pèi, ㄐㄧㄠ ㄆㄟˋ, 交配] mating; copulation

copulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交尾[こうび, koubi] (n,vs,adj-no) copulation (in animals)
乗駕[じょうが, jouga] (n) mounting (during animal copulation)
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration

copulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus FR: copulation [f] ; coït [m]
ประเวณี[n.] (prawēnī) EN: sexual intercourse FR: coït [m] ; copulation [f]
สังวาส[n.] (sangwāt) EN: intercourse ; having sex ; copulation FR:

copulation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begattung {f}copulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copulation
Back to top