ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหลลื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหลลื่น*, -ไหลลื่น-

ไหลลื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหลลื่น (v.) flow See also: run Syn. ไหล, เคลื่อนที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluid (adj.) ที่ไหลลื่นเช่นเดียวกับของเหลว Syn. liquid, watery, runny Ops. solid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Awful mud slides on nights like these.โคลนไหลลื่นน่าดูฝนตกแบบนี้
It's a good look, huh? It's, uh, for the electricity.หล่อมั้ย ให้กระแสไฟไหลลื่น
It's a crime of passion. I mean,this guy's greasy as lard.มันเป็นฆาตกรรมหึงหวง ผมหมายถึง คน ๆ นี้ไหลลื่นจับไม่อยู่
We were jamming, man, building utopia.งานเราไหลลื่นดี เราสร้างโลกในอุดมคติ
I’m the Sheriff here, and I always did the best I could and rolled like a fence post.พ่อเป็นนายอำเภอที่นี่ และพ่อก็ทำอะไรๆ อย่างสุดความสามารถ และให้มันไหลลื่นเหมาะสม
And the slash extended 1.5 meters, performed in one, smooth movement.แล้วกรีดมีดลงไป รัศมีราว ๆ 1.5 เมตร กรีดลากลงไปทีเดียว อย่างไหลลื่น
It is chock full of smoothness.มันเหมือนกับความช็อคที่ไหลลื่น
I dug deep, found my strength and the whole thing just began to flow.ลึกลกไป ข้าพบความเข็งแกร่งของข้า แล้วทุกอย่างก็ไหลลื่น
Yes, I used a social lubricant to --ใช่ฉันใช้ความไหลลื่นในสังคมเพื่อ... .
These traffic patterns are really... counterintuitive!การจราจรแบบนี้ มันช่าง.. ไม่ไหลลื่นเลย!
You know, I think this might end up the slickest little genocide in history.คุณรู้มั้ย ผมคิดว่านี่จะเป็นการกำจัด เผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไหลลื่นที่สุด ในประวัติศาสตร์
But I can't get Judge Perez to sign off on a search warrant, so I need you to wet the wheels a little bit.แต่ฉันทำให้ผู้พิพากษาเปเรซ เซ็นต์อนุมัติหมายค้นไม่ได้ ฉันเลยอยากให้คุณ ช่วยทำให้เรื่องมันไหลลื่นขึ้นสักหน่อย
This Web site collects all traffic violations to analyze traffic flow and congestion.เวบไซต์นี้รวมรวมเอา ความรุนแรงทางจราจรทั้งหมดวิเคราะห์มา สภาพทางจราจรที่ไหลลื่นและความแออัด
All right, I'm gonna throw you a couple easy questions, we'll have some fun, just keep the ball in the air.โอเค ผมจะยิงคำถามง่ายๆสองสามข้อ เราจะดูสนุกกันหน่อย แค่ให้รายการมันไหลลื่นต่อเนื่องไป
But... now that my writing is going smoothly,แต่ว่า พอเริ่มเขียนงานได้ไหลลื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหลลื่น
Back to top