ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไล่ส่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไล่ส่ง*, -ไล่ส่ง-

ไล่ส่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไล่ส่ง (v.) drive out See also: expel, discharge Syn. ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส Ops. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ
ไล่ส่ง (v.) drive away See also: dispel, drive off, chase away Syn. ขับไล่
ไล่ส่ง (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่ Ops. ร้องเรียก, เรียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would too. You don't know me.ไม่ต้องเสือกใสไล่ส่งผมหรอก ผมไปเองได้
Snow Queen drives away another Mr. Priestly."ราชินี้หิมะไล่ส่งนายพรีสต์ลีย์อีกคนแล้ว
You want a boyfriend who's all social and hangs out with confident, sophisticated gods like... him.ถึงได้เสือกใสไล่ส่งผมให้ไปมีคนอื่น ด้วยข้ออ้างต่างๆนานา
All I can say is I'm just so sorry for treating you like I did and for pushing you away.ผมเสียใจมากในสิ่งที่ได้กระทำกับคุณ ที่ผลักไสไล่ส่งคุณไป
You can't get rid of me that easy. We've got a yearbook to do.เธอขับไสไล่ส่งฉันไม่ได้ง่ายๆ หรอก เรายังมีหนังสือรุ่นต้องทำอีก
They're gonna take our jobs and they're gonna drive us into the sea.พวกเค้าจะมาแย่งงานของเรา.. แล้วผลักไสไล่ส่งเราลงทะเล
You pushed me away.คุณเองที่เป็นคนผลักไสไล่ส่งผม
I'm headed home to face the family firing squad.ฉันกลับไปบ้าน ก็โดนไล่ส่งออกมา
And i come back and my daughter is not going to college. i'm headed home to face the family firing squad.แล้วพอกลับมา ก็มารู้ว่าลูกสาวฉันจะไม่ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย ฉันกลับไปบ้าน ก็โดนไล่ส่งออกมา
Why do you gotta treat him like this?ทำไมแม่ถึงขับไสไล่ส่งพ่อแบบนี้
You pushed me around, abused me,คุณผลักไสไล่ส่งฉัน แล้วเอาเปรียบฉัน
A few wonder, "Could he send me away?"บางคนอาจสงสัยว่า เขาผลักไสไล่ส่งฉันได้อย่างไร
You do not have to push me away anymore. You can trust me.เลิกขับไสไล่ส่งฉันสักทีเถอะน่า เจ้าเชื่อใจฉันได้
Don't push me away.อย่าผลักไส ไล่ส่งฉัน
She made me kick my own kids out of the house.เธอทำให้ฉันต้องขับไสไล่ส่งลูกๆของฉันเอง ออกไปจากบ้าน
And you're just gonna push me away now?นายยังจะผลักไสไล่ส่งฉันอีกหรอ?
After sending me away so cruelly,หลังจากขับไสไล่ส่งผมไปอย่างโหดร้าย
Then why did you push me away?แล้วทำไมถึงผลักไสไล่ส่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไล่ส่ง
Back to top