ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีมูล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีมูล*, -ไม่มีมูล-

ไม่มีมูล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีมูล (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. เหลวไหล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
English-Thai: HOPE Dictionary
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable
ungrounded(อันเกรา'ดิด) adj. ไม่มีพื้นฐาน,ไม่มั่นคง,ไม่แข็งแรง,ไม่มีมูลเหตุ,ไร้เหตุผล,ไม่เชื่อมต่อกับพื้นดิน,ไม่มีมูลความจริง
unfounded(อันะเฟา'ดิด) adj. ไม่มีรากฐาน,ไม่มีมูลความจริง,ว่างเปล่า,ยังไม่ได้สร้างขึ้น., See also: unfoundedly adv., Syn. baseless
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า,ใช้ไม่ได้,ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
English-Thai: Nontri Dictionary
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
ungrounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
unfounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่มีราก,ว่างเปล่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
baseless (adj.) ไม่มีมูลความจริง See also: ไม่มีเหตุผล Syn. unfounded, groundless
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The rumor had no basisข่าวลือไม่มีมูล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, the detectives, they just wanted to gloss right over that.พวกนักสืบต้องการจะมองข้ามมันไป แต่ความจริง... ไม่มีมูล ก็ไม่มีมัน
Your own agency admitted 12 years ago that your case against me was without merit.เมื่อ 12 ปีก่อน คนของคุณสารภาพแล้วนะ ว่าคดีที่คุณปรักปรำผม ไม่มีมูล ไม่ คดีของฉันถูกกลบเอาไว้
Doesn't amount to anything and it's over.ไม่มีมูลค่าเท่าไรหรอก จบไปล่ะ
But I do think there is an argument hereไม่มีมูลฐานอะไรที่จะแย้งกลับได้
No smoke without fire, they say.ไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกนะ
Can you declare there is no foundation for it?เธอบอกได้มั้ยว่า ข่าวนี้ ไม่มีมูลความจริงอยู่เลย
Without arsenault's money, there is no foundation.ถ้าไม่มีเงินจากอาร์เซนัลท์ ก็จะไม่มีมูลนิธิเกิดขึ้น
I think we let her off easy financially, provided she admits that she had no basis for her accusations.เสนอเงินให้เธอ ทำให้ดูเหมือนว่าเธอยอมรับว่าคำกล่าวหาเธอไม่มีมูล
Right now, she's little girl lost. We've got no real motive.ในขณะนี้ เธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สูญเสีย เราไม่มีมูลเหตุจูงใจที่แท้จริง
Your opinion is unfounded.ความเห็นของคุณไม่มีมูล
Judge said there's no cause.ผู้พิพากษาบอกว่าไม่มีมูลเหตุ
Outside Lenox Hill Hospital today, more twists and turns in the Van Loon-Atwood merger.วันนี้ ที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลเลนน็อกซ์ฮิลล์ ยังมีการพลิกผันเรื่องการรวมกิจการอีกครั้ง ขอรับรองได้ว่าไม่มีมูลความจริงเลย.
Your accusations are outrageous and completely baseless.ข้อกล่าวหาของนายอุกอาจมาก ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย
All right. Uh, you have no case here, agent.เอาล่ะ คุณไม่มีมูลเหตุสำหรับคดีนี้เลย
Are you so worried that I'll find happiness without you that you feel the need to spread baseless lies at the wake of my best friend's grandmother?คุณกังวลมากสินะ ว่าฉันจะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ ถึงกับรู้สึกว่าต้องกระจายคำโกหกที่ไม่มีมูลความจริง ที่งานเฝ้าศพของย่าเพื่อนสนิทฉัน?
And you pick today, after Andrew proposes, to come to me with these baseless accusations?คุณสามารถเลือกได้ หลังจากที่แอนดรูนำเสนอ ว่าจะมากับผมโดยที่ไม่มีมูลความจริงอะไรเลยเหรอ?
Judge O'Connor, this case is baseless, just like every other ex-con nuisance caseท่านผู้พิพากษา คดีนี้ไม่มีมูล เช่นเดียวกับทุกๆคดีที่ ไร้สาระของพวกขี้คุก
Bare bones. Mattress on the floor.ข้อมูลพื้นๆ ดูไม่มีมูล
Well, melt it down, it's worth almost nothing, but keep it as the Vogelsong Medal, you can't sell it.ก็ ถ้าหลอมมันซะ ไม่มีมูลค่าอะไร แต่ถ้าเก็บไว้ ฐานะเหรียญประจำตระกูลโวเก้ลซอง คุณไม่สามารถซื้อมันได้
You gotta talk faster.นักข่าวแทบลอยด์ ที่เอาแต่รายงานเรื่องไร้สาระที่ไม่มีมูลความจริงซักหน่อย
I've no reason to tell you anything other than the truth.ข้าไม่มีมูลเหตุอะไรที่จะบอกเจ้า นอกเหนือจากความจริง
Money doesn't stretch as far in Reigate as in Rajasthan.เงินในไรเกทไม่มีมูลค่ามาก เหมือนที่ราชฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีมูล
Back to top