ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ตั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ตั้งใจ*, -ไม่ตั้งใจ-

ไม่ตั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ตั้งใจ (v.) take a random See also: grab at random, occur unintentionally Syn. บังเอิญ Ops. เจตนา, ตั้งใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
cadge(แคจ) vt. ยืมโดยไม่ตั้งใจจะคืน,ขอทาน,คว้ามา
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน
inadvertence(อินอัดเวอ' เทินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. heedlessness)
inadvertent(อินอัดเวอ' เทินทฺ) adj. ขาดความสนใจ, ไม่ตั้งใจ, เลินเล่อ, ประมาท., See also: inadvertently adv., Syn. accidental
nop(เอ็นโอพี) ย่อมาจากคำ not operating properly หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด บางคนก็ว่า ย่อมาจาก not on purpose ซึ่งแปลว่า "ไม่ตั้งใจ"
unwilled(อันวีลดฺ') adj. ไม่สมัครใจ,ไม่ตั้งใจ
unwitting(อันวิท'ทิง) adj. ไม่รู้,ไม่รู้ตัว,ไม่ตั้งใจ., See also: unwittingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ
inattention(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involuntaryไม่ตั้งใจ, ประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ, นอกอำนาจจิตใจ, นอกบังคับจิตใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexpectedly (adv.) อย่างไม่ตั้งใจ Ops. predictably
come out (phrv.) เผยความลับอย่างไม่ตั้งใจ Syn. be out, bring out, filter out, get out, leak out
crop up (phrv.) เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ See also: เพิ่มขึ้น Syn. pop up
cut up (phrv.) ทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ (คำสแลง) Syn. slit up
fall back (phrv.) หงายหลัง (อย่างไม่ตั้งใจ)
fall into (phrv.) เริ่มใช้ภาษา (อย่างไม่ตั้งใจ) Syn. drop into, lapse into
fetch up (phrv.) มาถึงโดยไม่ตั้งใจหรือวางแผนไว้ก่อน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. end up, finish up, land up
go through the motions (idm.) ทำอย่างไม่ตั้งใจ See also: เสแสร้งทำ, แกล้งปฏิบัติ
let out (phrv.) เผยความลับอย่างไม่ตั้งใจ Syn. be out, bring out, come out, filter out, get out, leak out
overhear (vt.) ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ See also: บังเอิญได้ยิน Syn. catch
run off (phrv.) กลิ้งไปถึงขอบหรือริมของบางสิ่ง (อย่างไม่ตั้งใจ)
slip out (phrv.) เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ
third party (n.) บุคคลที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ
unawares (adv.) อย่างไม่ตั้งใจ Syn. unexpectedly Ops. predictably
wishy-washiness (n.) ความไม่ตั้งใจ Syn. vacillation Ops. decisiveness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know we both said some things we didn't mean but that doesn't mean we still don't love each other.ผมรู้เราต่างก็พูดบ้างอย่างที่ ไม่ตั้งใจ แต่ ไม่ได้แปลว่า เราไม่รักกันนี่
It just slipped out of my hand. I--ไม่ตั้งใจ มันหลุดมือ...
Didn't mean to photobomb you. Sorry about that.ไม่ตั้งใจ โฟโต้บอมบ์ โทษที
No pun intended.ไม่ตั้งใจจะพูดสองนัย
But the wolves have no control.ไม่ตั้งใจทำหรอก แต่ใครจะคุมหมาป่าได้
I don't plan to stay here quite that long.ผมไม่ตั้งใจอยู่ที่นี่นานอย่างนั้น
Oh, I am sorry, sir. I didn't mean to overstep my bounds. You say that.ขอโทษครับ ไม่ตั้งใจล้ำเส้น ท่านพูด
Not that long. I'm sorry.ไม่นานขนาดนั้น ฉันไม่ตั้งใจ
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him.แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง
And you don't shoot a man... unless you intend to kill him.แล้วก็อย่ายิง ถ้าไม่ตั้งใจจะฆ่า
I know he didn't mean to insult me.ฉันรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจจะดูหมิ่นฉัน
Sorry. Tommy gets a little loaded. He doesn't mean any disrespect.ขอโทษ,ทอมมี่โกรธนิดหน่อย เขาไม่ตั้งใจปีนเกียวนาย
I didn't want to hurt your feelings.ฉันไม่ตั้งใจจะทำร้ายความรู้สึกของเธอหรอก ฉันพยายามจะดูว่า...
After all the years we tried... I don't think it's going to happen one night by accident.ฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น ในคืนที่เราไม่ตั้งใจหรอก
Don´t call her that. Okay. No disrespect.ฉันไม่ตั้งใจลบหลู่ โอเค
In the elevator of the Bradbury Building a man touched a woman's bare skin by accident but it made her turn and look at him in such a way.......ชายคนหนึ่งถูกผิวเนื้อ ของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ... ...แต่มันทำให้เธอหันมามองเขา ด้วยท่าทางที่... และพวกเขา...
What did you study, Raymond? - S... S...ถ้ามึงยังไม่ตั้งใจเรียนเป็นสัตวแพทย์
I must've frightened you.ฉันไม่ตั้งใจทำให้คุณตกใจ
I didn't mean to put you on the spot.ชั้นไม่ตั้งใจจะให้คุณลำบากใจหรืออะไรอย่างงั้นนะ
Such a beautiful woman and you arrest her just for spitting?เธอก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ พวกแกจับเธอมา เธอไม่ตั้งใจถุ๋ยน้ำลายลงบนพื้นก็ถูกพวกแกจับมาที่นี่
I'm sure the people didn't dump us here on purpose.ฉันแน่ใจว่า เขาไม่ตั้งใจทิ้งพวกเราที่นี่
I don't wanna hurt you.ฉันจะไม่ตั้งใจทำร้ายนาย
And I'm sorry, Papa, but she's always on Nola's case, continually discouraging her via innuendos.ผมไม่ตั้งใจจะเถียงแม่นะครับ ผมขอโทษครับคุณพ่อ แต่คุณแม่พยายามหาเรื่องโนล่าอยู่เรื่อย มันจะทำให้เธอท้อ เพราะคำพูด... ...เสียดสีแบบนั้น
I don't mean to intrude.ผมไม่ตั้งใจจะก้าวก่ายเรื่องของคุณ
I wasn't gonna disturb anything.-ค่ะ ฉันไม่ตั้งใจทำให้มันรกหรอก
No trouble at all really, and I... I don't mean to disturb you.ความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรมาก และผมก็ไม่ตั้งใจมารบกวนคุณด้วย
I mean, there is no case because I would not harm anyone, much less Nola Rice.เรื่องของผมไม่ควรเป็นคดี เพราะผมไม่ตั้งใจทำร้ายใคร แม้แต่กับโนล่าเอง
I'm sorry. I didn't mean to interrupt you.ฉันขอโทษ ฉันไม่ตั้งใจมาขัดจังหวะ
Wait! I didn't mean to hit you.เดี๋ยว ชั้นไม่ตั้งใจจะตีนาย
I didn't mean that. I know you didn't.ผมรู้ว่าคุณไม่ตั้งใจ ขอบคุณนะ ลิซ่า
I just did something involuntary and messy.ฉันเพิ่งทำบางอย่าง ที่ไม่ตั้งใจ และยุ่งเหยิง
Sophie. I'm sorry, I didn't mean to look.โซฟีโทรมา โทษที ฉันไม่ตั้งใจดู
I don't mean to curse.\ฉันไม่ตั้งใจเพื่อต้องคำสาป.
I didn't want Zach to hurt it, I... I couldn't let him hurt it because...ฉันไม่ตั้งใจทำร้ายซัค ฉันให้เขาทำมันไม่ได้เพราะว่า
And you offend someone without meaning to.จะทำให้คนอื่นเขารำคาญโดยไม่ตั้งใจ
Regardless of what, I have to report the matter to the Great Queen.จะไม่ตั้งใจรึอะไรก็ตาม ฉันต้องรายงานให้กับท่านย่า
I didn't mean to say those thingsฉันไม่ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้น
When I get pissed, I say stuff I don't mean all the time. "I hate you,"เวลาที่ฉันโกรธ ฉันพูดหลายอย่าง ที่ฉันไม่ตั้งใจ "ฉันเกลียดเธอ"
I didn't mean for them to find me here.ผมไม่ตั้งใจจะให้เด็กๆ มาเจอ
(woman) ... BUT UNDERCLASSMEN(ประกาศ)แต่ สำหรับพวกที่ไม่ตั้งใจเท่าไหร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ตั้งใจ
Back to top