ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ชอบหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ชอบหน้า*, -ไม่ชอบหน้า-

ไม่ชอบหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ชอบหน้า (v.) dislike See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from Syn. เกลียด Ops. รัก, ชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't like the mask, the costume, the getup, the webs.ไม่ชอบหน้ากาก เครื่องแต่งกาย, GetUp ใย
And we thought you didn't like us, Jack.เราคิดว่าคุณไม่ชอบหน้าพวกเรานะ แจ๊ค
I think your captain has some kind of a problem with me.-รู้สึกว่ากัปตันจะไม่ชอบหน้าผม
... andbuyinggiftsfor people they don't like, and you see...... และซื้อของขวัญให้คนอื่น ซึ่งพวกเขาไม่ชอบหน้า แกเห็นไหม...
Your daddy won't even look at me.พ่อคุณไม่ชอบหน้าชั้นเท่าไหร่
It's obvious we don't like each other, but if we're going to survive... we have to stick together.มันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเราต่างไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกัน แต่ถ้าพวกเรารอดตายจากตรงนี้ไปได้... พวกเราจะรักกันมากยิ่งขึ้น
I don't like the look of those clouds, Shasta.ฉันไม่ชอบหน้าตาของ เมฆกลุ่มนั้นเลย เชสต้า
I don't like the looks of those teenagers down there.ฉันไม่ชอบหน้าวัยรุ่นแถวนี้เลย
You just don't like him!คุณแค่ไม่ชอบหน้าเขา!
His father don't like him.พ่อของเขาก็ไม่ชอบหน้าเขา
Mr. Harris, you don't like me, you don't respect me, and you think I'm bad at my job.ฮาร์ริส,คุณไม่ชอบหน้าฉัน,คุณไม่ให้ความยอมรับฉัน และคุณคิดว่าฉันทำงานไม่ได้เรื่อง
Because I don't like you...เพราะฉันไม่ชอบหน้านาย...
Now, you don't have to like me, but right now, there's no one else to do this job.เอาล่ะ นายไม่ชอบหน้าผมแล้ว แต่ในตอนนี้ ไม่มีคนอื่นแล้วให้ทำงานนี้
You're right, I don't like you.นายพูดถูก ผมไม่ชอบหน้านาย
I'm not liking you these days.พักนี้ฉันไม่ชอบหน้านายเลย
I mean, our parents hate each other.ฉันหมายถึง พ่อแม่ของพวกเรา ไม่ชอบหน้ากัน
The second emperor of the Han dynasty locked his least-favorite wife in this urn for 10 years to the day.จักรพรรดิ์องค์ที่สองของราชวงศ์ฮั่น ขังมเหสีที่ไม่ชอบหน้าที่สุดไว้ในนี้นานสิบปี จนเขาตาย
Never triangle face. I hate triangle face. It scares me.ไม่เอาหน้าสามเหลี่ยม ข้าไม่ชอบหน้าสามเหลี่ยม มันทำให้ข้ากลัว
Do not like the chant is not marriedถ้าเจ้าไม่ชอบหน้าเขา ก็ไม่ต้องแต่ง
Detective, I understand that you probably hate me.คุณนักสืบ ผมเข้าใจนะครับว่า คุณอาจไม่ชอบหน้าผมสักเท่าไหร่
No. No, no. Eric hates damien,(หัวเราะ) ไม่หรอกค่ะ เอริดเขาไม่ชอบหน้า เดเมี่ยน
I get it. You don't like him.ฉันเข้าใจ คุณไม่ชอบหน้าเขา
And I don't like your face. Kill him.และฉันไม่ชอบหน้าคุณ ฆ่ามัน
I hope you don't let your personal feelings against me make it any uglier than it has to be.ผมหวังว่าคุณคงไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ชอบหน้าผม ทำให้มันเลวร้ายมากกว่าที่มันควรจะเป็น
You don't like me, do you?คุณไม่ชอบหน้าผม ใช่ไหม
Don't flatter yourself. I don't like anybody.อย่าหลงตัวเองหน่อยเลย ผมไม่ชอบหน้าใครทั้งนั้น
I just don't get it, I mean, we don't even like each other.ฉันไม่เข้าใจเลย เราไม่ชอบหน้ากันด้วยซ้ำ
Uh, I know you guys don't like me very much.เอ่อ ผมรู้ว่าพวกคุณไม่ชอบหน้าผมเท่าไหร่
Well, old Lord Karstark doesn't seem to like me.แหม ลอร์ดคาร์สตาร์คผู้เฒ่า ดูเหมือนจะไม่ชอบหน้าข้าเท่าไหร่เลย
So unless disliking someone's a crime and you're gonna arrest me for it,เอาล่ะ ถ้าไอเรื่องที่ไม่ชอบหน้า ใครซักคนมันเป็นอาชญากรรม และคุณก็กำลัง จะจับฉันเข้าคุกเพราะเรื่องนั้น,
You don't like windows, do you?คุณไม่ชอบหน้าต่างถูกมั้ย
You act like you don't like me, like I killed your pet tortoise or something.คุณทำเหมือนไม่ชอบหน้าผมเลย อย่างกับผมเคยไปฆ่าสัตว์เลี้ยงคุณ หรือร้ายๆใส่คุณอย่างงั้น
Let's be honest, I don't like you, you don't like me, and dressing up in a cape and tights...เอาตรงๆเลยนะ ฉันไม่ชอบนาย นายไม่ชอบหน้าฉัน และแต่งตัวด้วย ผ้าคลุมกับชุดรัดรูป...
I could no be in that place anymore where we just made eachother feel like shit about ourselves.ฉันไม่อาจทนที่นี่ เราต่างรู้สึกไม่ชอบหน้ากัน แต่ต้องอยู่ด้วยกัน
He burned lords he didn't like.เขาเผาขุนนางที่ไม่ชอบหน้า
Not to mention the rivalry of who gets the collar.ไม่ต้องพูดถึงความอิจฉา ไม่ชอบหน้าเรื่องใครดีกว่ากัน
Don't hang up. It's me.เพราะเราต่างไม่ชอบหน้ากันและกัน
We go back, but he doesn't like new people, so keep your mouth shut and your head down.แล้วก็กลับมา แต่เขาไม่ชอบหน้าใหม่ ดังนั้นหุบปากและก้มหัวลง
You don't like my face? Aw. Hello, Save Greendale Committee.เธอไม่ชอบหน้าฉันเหรอ หวัดดี คณะกรรมการพิทักษ์กรีนเดล
You're wrong.อืม เธอไม่ชอบหน้าผมหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ชอบหน้า
Back to top