ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในระหว่างที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในระหว่างที่*, -ในระหว่างที่-

ในระหว่างที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในระหว่างที่ (prep.) when See also: while, as Syn. ขณะที่
English-Thai: HOPE Dictionary
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
militia(มิลิช'ชะ) n. กลุ่มทหารกองหนุน,ชายที่มีอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้,กลุ่มทหารพลเรือน (ต่างจากทหารอาชีพ)
militiaman(มิลิช'ชะเมิน) n. ทหารกองหนุน,ทหารพลเรือน,ชายที่มีอายุอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้ pl. militiamen
under(อันเดอะ) prep.,adj.,adv. ภายใต้,ใต้,ข้างล่าง,ล่าง,ต่ำกว่า,น้อยกว่า,รอง,ในสังกัด,ตามที่,ในระหว่างที่. -Phr . (go under ยอมแพ้ ตกต่ำ), Syn. beneath,below
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stalactiteหินย้อย, หินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ หินปูนมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เกิดจากน้ำฝนซึ่งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อย ละลายหินปูนแล้วหยดลงมาจากเพดานถ้ำ ในระหว่างที่สารละลายหยดลงมานั้นน้ำระเหยแห้งไป เกิดเป็นหินย้อยเกาะอยู่ตามเพดานถ้ำนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know it's tempting, but, uh, no monkey business tonight, not with my dads around the corner.ชั้นรู้ว่ามันยั่วยวน แต่ อืม เราจะไม่ทำอะไรกันคืนนี้ ไม่ ในระหว่างที่ พวกพ่อชั้นอยู่ใกล้ๆ
So I just spoke to our so-called security detail, and the cameras went black for about five minutes today, during which Kara Clarke Murphy vanished.ฉันก็แค่พูดถึงรายละเอียดที่เรียกกันว่า ความปลอดภัยของพวกเรา ที่กล้องมันกลายเป็นดำมืดสนิทเป็นเวลาประมาณ 5 นาทีในวันนี้ ในระหว่างที่ คารา คลาร์ก เมอร์ฟี หายตัวไป
Now, back up while I deal with this crook, here.ในระหว่างที่ข้ากำลังตกลงกับขโมยนี่อยู่
And you're sitting on your butt on some roof?ในระหว่างที่คุณ นั่งแช่ตูดอยู่บนตึกนั่น
While you inspect the goods, I'm going to eat.ในระหว่างที่่คุณตรวจดูของ ผมจะกินข้าวล่ะ
So while you're opening your portfolios and arranging your works, let me tell you what I do not want to see.ในระหว่างที่คุณหยิบผลงานของคุณขึ้นมา และจัดเรียงนั้น ผมขอบอกว่าผมไม่อยากเห็น
While I was speaking with him today, she texted him a second time.ในระหว่างที่จะคุยกับเขา วันนี้ด้วย เธอส่งข้อความมาสองครั้ง แล้ว
As I count down, just go deeper and deeper, okay?ในระหว่างที่ฉันกำลังนับ คุณจะค่อย ๆ ตกลงในภวังค์เรื่อย ๆ
And I'll, uh, get Orson settled.ในระหว่างที่ฉันช่วยออสันย้ายเข้ามา
But I can't during practice. So, you conduct the practices.ในระหว่างที่ฉันทำไม่ได้ นายต้องนำวงแทนฉัน
It's actually fortunate that Dae-woong can get away.ในระหว่างที่ชาแดวุงไปที่ไกลๆ มันกลับเป็นประโยชน์กว่า
During the month-end evaluation, students that did not meet with the standards were placed there.ในระหว่างที่ทำการประเมินผลตอนสิ้นเดือน นักเรียนคนไหนที่ไม่ได้มาตราฐานจะถูกส่งมาที่นี่ครับ
During the service when I ask if anyone has any objections, that's where you come in.ในระหว่างที่ทำพิธีอยู่ เมื่อฉันถามว่ามีใครจะคัดค้านมั้ย และคุณก็เข้ามา
Otherwise, it will becomeในระหว่างที่ธูปยังคงไหม้อยู่
While you were looking for your panties on some chickie-do's floor.ในระหว่างที่นายมองหากางเกงใน บนพื้นที่บ้านสาวสักคนน่ะ
While you get better.ในระหว่างที่นายรักษาตัว
"The rain must've made me go insane."ในระหว่างที่ฝนยังตกอยู่นี่ ข้าจะต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆ
According to the edict issued by the previous King...ในระหว่างที่พระบรมราชโองการของพระราชาองค์ก่อน...
[Cell phone rings] while they're dealing with their emergency.ในระหว่างที่พวกเขากำลังจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
Let me tutor you in geometry while you pick up garbage by the highway.ในระหว่างที่พวกเรา ออกไปเก็บขยะกัน.
While we are waiting for the Messiah, while we are waiting for Mahavir... your eyes will suffice to give tired men hope.ในระหว่างที่พวกเรากำลังรอพระผู้ไถ่ ระหว่างที่เรารอ มาฮาวี ดวงตาของคุณจะรำลึก
As we travel our path, the possible futures, which were once infinite, collapse down to one.ในระหว่างที่พวกเราเดินทางไปตามเส้นทาง อนาคตที่เป็นไปได้ ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอย่างไม่สิ้นสุด พังทลายลงเหลือแค่ทางเดียว
During a risky ascent in a hydrogen balloon, he attained an altitude of more than three miles.ในระหว่างที่มีความเสี่ยง ในการขึ้นบอลลูนไฮโดรเจน เขาบรรลุความสูงกว่าสามไมล์
Not while there's a traitor in our midst.ในระหว่างที่ยังมีคนทรยศ อยู่ท่ามกลางพวกเรา
She could still be in Miami, maybe at the embassy.ในระหว่างที่ยังร้อนอยู่ หล่อนยังคงอยู่ในไมอามี บางทีอาจอยู่ในสถานทูต
For the duration of the surgery, you'll be treated as a guest in my home.ในระหว่างที่รอการผ่าตัด คุณจะได้รับการต้อนรับเหมือนอยู่ที่บ้าน
During a battle with the Han Nation,ในระหว่างที่สู้กับพวกฮั่น
While working with Fringe division.ในระหว่างที่อยู่ที่แผนก Fringe ก็เถอะ
When he's out cold,ในระหว่างที่เขาล่องลอยแบบนั้น
Serena's contact a few days ago, asking about D flawless diamonds.ในระหว่างที่เค้าติดต่อกับแหล่งข้อมูลของเซเรน่าได้ 2-3วันก่อน เค้ามาถามเกี่ยวกับเรื่อง เพชร น่ะ
And while you're learning all about Texas Hold'em, we'll learn all about you.ในระหว่างที่เธอทำความรู้จักกับเท็กซัสนี่ เราก็ได้ทำความรู้จักคุณ
In between, we're touching doorknobs water fountains, elevator buttons and each other.ในระหว่างที่เราจับลูกบิดประตู... ...น้ำพุ ปุ่มกดลิฟท์ และอื่นๆ
Tomorrow's not Valentine's Day. Tomorrow's the pre-date.ในระหว่างที่เราจู๋จี๋กัน ฉันชอบสไตล์ชองนาย พัคเกอร์แมน
As we go about our lives, we may be busy with a mundane task and miss one another completely.ในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตของเราไป เราอาจจะยุ่งอยู่กับงานอันแสนน่าเบื่อหน่าย จนเพิกเฉยกับอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิง
If I yelled out Patricia's nameในระหว่างที่เรามีอะไรกัน
And while you're gone, we'll show your mother if we can be a good family.ในระหว่างที่แกไม่อยู่ เราจะทำให้รู้ว่าแบบสามคนมันถึงใจเลย
While our back's turned, we're gonna need a lookout.ในระหว่างที่แอบดู เราต้องมีคนคอยดูต้นทาง
During that blackout, three people died.ในระหว่างที่ไฟดับ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
As a precaution, we've put everyone attending the talks under surveillance.เพื่อเป็นการป้องกัน, เราได้ให้ทุกคนเฝ้าระวัง ในระหว่างที่มีการเจรจา
While you waiting, maybe you'd like to play the piano for a few minutes.บางทีในระหว่างที่คุณรอเขา คุณน่าจะเล่นเปียโนสักพักนึงนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในระหว่างที่
Back to top