ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจร้าย*, -ใจร้าย-

ใจร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจร้าย (v.) be wicked See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี
ใจร้าย (adj.) evil-minded See also: cruel, wicked, merciless, pitiless Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี
English-Thai: HOPE Dictionary
evil-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจที่ชั่ว,ใจร้าย., See also: evil-mindedness n. ดูevil-minded
English-Thai: Nontri Dictionary
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
unrelenting(adj) ใจร้าย,ยึดมั่น,ไม่อ่อนข้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mean (adj.) ใจร้าย See also: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม Syn. base, ignoble, small-minded
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentle men, rough men, ugly men, pretty men, pretty girls.คนใจดี ใจร้าย อัปลักษณ์ หล่อเหลา สาวสวย
People have been... mean, dishonest...มนุษย์ส่วนใหญ่จะ... ใจร้าย ไม่ซื่อสัตย์...
Be mean to people.ใจร้ายกับทุกคน "ไนท์วิง"
Usually, it's treated with chemotherapy drugs, and they work in about 50% of the patients, but they didn't help Michael.ใจร้ายอย่างแรงอ่ะ บางที่ลูกค้าคนนั้น อาจจะมีปัญหาด้านไทรอยด์
Kurt... too controversial.ใจร้ายไป เคิร์ท... เถียงมากเกินไป
You brute, you brute, you vicious brute!ไอ้ผีบ้า ไอ้ผีทะเล ไอ้คนใจร้าย
I have been generous up until now, and I can be cruel.ฉันจะใจดีกับเธอมามากแล้วนะ แล้วฉันก็จะใจร้ายมั่งล่ะ
Yeah, this happens to be a 6th grade science project.(คนใจร้ายให้เค้าอีกชิ้นเหรอ?
"What do you wanna melt him with?"เจ้ากําลังยืนอยู่ใน อุโมงค์ของพ่อมดใจร้าย
I can't, Billy. - Of course you can. It's your birthday.เจ้ากําลังยืนอยู่ใน อุโมงค์ของพ่อมดใจร้าย
LaPlante, you're under arrest! You have the right---ทำไมพวกเธอใจร้ายจังเลย
Lennie, I ain't taking it away for meanness.เลนนี่ ฉันไม่ได้ทิ้งมัน เพราะใจร้ายนะ
And if they were mean, I could make 'em sorry.แล้วถ้าพวกเขาใจร้ายกับฉัน ฉันก็ทำให้พวกเขาต้องขอโทษได้
That's it, that's it. More, more.คุณใจร้ายที่ไปให้ความหวังเขา
What I don't get is the way guys can do so many mean things and then not even care.ฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างนะ ผู้ชายทำเรื่องใจร้ายได้เยอะแยะ โดยไม่สนใจเลย
And Mr Bennet is so cruel as to refuse to take us into the North Country!แล้วคุณเบนเน็ตก็ใจร้ายมาก ที่ปฏิเสธไม่ยอมพาเราขึ้นเหนือไป
Let's say he was stifling me.เขาอยากใจร้ายกับฉันทำไม
How could he? How could anyone stifle you?ได้ไง ใครจะใจร้ายกับคุณได้ลงคอ
What if the other dragons are mean to him? He's only a baby.ถ้าหากมังกรตัวอื่น ๆ ใจร้ายกับมัน มันยังเป็นทารกอยู่
Baba, what a miser Just can itบาบ้า ทำไมใจร้ายอย่างนี้ ปล่อยเถอะน่า
She's vicious, evil and always locks Su-yeon up in the closet!เธอเป็นคนใจร้าย แล้วยังจับ ซู ยอน ขังไว้ในตู้เสื้อผ้าด้วย
That Shrek is a nasty devil.ชเร็ค เนี่ยใจร้ายจริง.
Yo, why you so cold to her?โย่ ทำไมนายใจร้ายกับเธอจัง
How cruel?ทำไมใจร้ายอย่างงี้นะ
I spent so much money on her today, but I couldn't get her to like it.เขาช่างใจร้ายจริง...
You know what? You're just mean.รู้มั้ยคุณน่ะ คนใจร้าย
Don't you be mean about Lenny. He's a good egg.อย่าใจร้ายกับเลนนี่นัก เขาเป็นคนดีนะ
How could you be so cruel?ทำไมลูกใจร้ายกับแม่ขนาดนี้
I know, but Jodie says they're all mean.นู๋รู้, แต่โจดี้บอกว่าพวกนั้นใจร้ายคะ
Lisa was being mean to Jodie.ลิซ่าเธอใจร้ายกับโจดี้
I want you not to be mean to me, not ignore me and I want you to treat me like your brother.ชั้นอยากให้นายเลิกใจร้ายกับชั้น เลิกไม่สนใจชั้น... ..และ ชั้นอยากให้นายทำเหมือนชั้นเป็นน้องนาย
I've come under the Queen's curse.ที่โดนคำสาปของราชินีใจร้าย
You're too cold to throw him out on his ownแม่ใจร้ายไล่เขาไปให้อยู่คนเดียว
That's what we call a "wicked stepmother." Feel free to boo.นั่นคนที่เรียกกันว่า"แม่เลี้ยงใจร้าย" โห่.. ให้เธอหน่อย
We've got one wicked stepmother... and two ugly stepsisters.มีแม่เลี้ยงใจร้ายหนึ่งคน... และพี่สาวขี้เหร่อีกสองคน
We let a wicked stepmother get control of the kingdom's destiny!เราปล่อยให้แม่เลี้ยงใจร้ายได้ อำนาจควบคุมชะตากรรมอาณาจักร
I'm afraid I'm not that cruel.ฉันไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกค่ะ
Come on, Pancakes. Don't be scared of the superstitious, mean lady.มาน่าแพนเค้ก ไม่ต้องกลัวผู้หญิงบ้าไสยศาสตร์ใจร้ายนะ
Girl, you got a mean streak in you... and God don't like ugly.เธอใจร้ายไม่ใช่เล่น พระเจ้าไม่ชอบคนสวยใจดำ
You are meanest person I know.คุณเป็นคนใจร้ายที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจร้าย
Back to top