ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจร้อน*, -ใจร้อน-

ใจร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจร้อน (v.) be hot-tempered See also: be impetuous, be hotheaded, be hot-tempered, be intolerant, be easily provoked, be quick-tempered, be short-tempered Syn. ใจเร็ว Ops. ใจเย็น
ใจร้อน (adj.) hot-tempered See also: short-tempered, quick-tempered, impetous, rash Syn. ใจเร็ว Ops. ใจเย็น
English-Thai: HOPE Dictionary
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
hotheadn. คนที่โมโหง่าย,คนใจร้อน,คนหุนหันพลันแล่น
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน
impatience(อิมเพ'เชินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความกระสับกระส่าย,ความใจร้อน, Syn. restiveness,
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
precipitance(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitancy(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
precipitous(พรีซิพ'พิเทิส) adj. เป็นผาสูง,เป็นเงื้อมผาสูง,สูงชันที่สุด,ใจร้อน,หุนหัน,เร่งรีบ., See also: precipitousness n.
quick(ควิค) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว,ใจร้อน,ไม่อดทน,หลักแหลม,เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย,แก่นแท้,จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก,กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว,เร็ว, See also: quickness n.
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
testy(เทส'ที) adj. โกรธง่าย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห,ใจน้อย., See also: testily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
hot(adj) ร้อน,เผ็ด,ถึงพริกถึงขิง,สดๆร้อนๆ,เร่าร้อน,ใจร้อน
impatience(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่อดทน,ความใจร้อน
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
testy(adj) ขี้โมโห,ใจน้อย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impatient (adj.) ใจร้อน See also: ใจเร็ว, หงุดหงิด, ซึ่งไม่อดทน Syn. irritable Ops. patient, tolerant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am very impatient, so I'll come straight to the pointฉันเป็นคนใจร้อน ดังนั้นฉันจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My, my, there comes a fool, rash and proud!โอ้โฮ โอ้โฮ คนโง่ ใจร้อน และหยิ่งทนงกำลังขึ้นมา
Never knew a fool who knew his place!โอ้โฮ โอ้โฮ คนโง่ ใจร้อน และหยิ่งทนงกำลังขึ้นมา
And Chuck and Sarah, I know, I know, they may have acted impulsively, recklessly, foolishly even, I don't know, but I do know this- these two were born to be spies- together.ชัค กับ ซาร่า ฉันรู้ เขาอาจจะ ใจร้อน สะเพร่า ซื่อบื้อ แม้ว่าฉันจะไม่รู้
Got impatient. sloppy.ใจร้อน ไม่คิดให้ดีก่อน
You're a great man, a very great man, but you are impatient.แต่คุณเป็นคนใจร้อนบิต
I hope you're not a hothead like Sonny. You can't talk business with him.ฉันหวังว่าคุณไม่ได้เป็นคนใจร้อนเหมือนซันนี่ คุณไม่สามารถพูดคุยธุรกิจกับเขา
His Majesty is impatient.พระบาทของพระองค์คือใจร้อน
Get ahold of yourself now. We got four more holes to go. You settle down a little bit.อย่าใจร้อน เหลืออีกตั้ง 5 หลุม เย็นไว้
Interesting. That was quicker than the others.น่าสนใจนะ คุณใจร้อนกว่าคนอื่นๆมากเลย
No! They respected the filmmaker.อย่าเพิ่งถอดเขาเลยครับ ถึงจะใจร้อนไปหน่อย
The girl's quick, man. Get the rope. OK, I'm on belay.ผู้หญิงใจร้อนซะ, บ้าจริง เอาเชือกมา โอเค ฉันมัดไว้แล้ว
They're much pushier these days.คนสมัยนี้ใจร้อนจริงๆ
I wanted to apologize for being so short with you before.ผมอยากขอโทษที่ก่อนหน้านี้ผมใจร้อนไปหน่อย
Don't be like that! Come on, the guy's a mess, really, a pathetic.อย่าทำอย่างนี้สิครับหมอนั่นน่ะ ใจร้อนมากเลยนะ เค้าน่าสงสารออก
I was impatient, maybe I was arrogant, but I can beat him.ผมใจร้อน อวดดีเกินไป แต่ว่าผมสามารถชนะเขาได้
I second that motion, young man.ฉันเข้าใจเด็กหนุ่มใจร้อนอยู่แล้ว
Stop being impatient. It hasn't been long.เลิกใจร้อนเสียทีเหอะ มันยังไม่นานเลย
Good Morning Sharp Fang!ความเป็นวัยรุ่นใจร้อน
Be sure, you shouldn't be impatientค่อย ๆ นับ อย่าใจร้อน
It was a poor foul, poor challenge, reckless.เป็นการฟาวล์ที่ไม่น่าเกิด เข้าชาร์จผิดจังหวะ ใจร้อนไปหน่อย
No, don't panic. Just let him take it. If he wants to take it, let him take it.ไม่ต้อง อย่าใจร้อน ปล่อยมันงับไปก่อน ให้มันกินไปอย่างงั้นแหละ
Just keep looking. It's there. Just calm down.ลองดูต่อไป ต้องอยู่ในนั้นแหละ อย่าใจร้อน
Here comes married people, but I see that you are very emotionally impulsive.ส่วนใหญ่เป็นพวกที่แต่งงานแวะมา แต่ชั้นว่า พวกเธอใจร้อนใช้ได้เลย
You're reckless, little one.เจ้าน่ะใจร้อน เจ้าตัวเล็ก
Before you do anything rash,I think you should know that I have the cipher.ก่อนที่คุณจะใจร้อนทำอะไรไป คุณควรรู้ไว้ ว่าผมมีไซเฟอะ
An impetuous teen marriage.แต่งแบบวัยรุ่นใจร้อน
About that--maybe I was a little too hasty.เกี่ยวกับเรื่องนั้น บางทีฉันอาจจะใจร้อนไปหน่อย
Yes, you young people always are.ใช่สิ พวกวัยรุ่นนี่ใจร้อนจริง
Perhaps I was too hastyบางที ข้าอาจจะใจร้อนเกินไป
Don't act rashly, or your brother will become fish feed in the ocean.อย่าใจร้อน, ไม่อย่างนั้น น้องชายแก จะกลายเป็นอาหารปลาในท้องทะเล
Well, that's not gonna happen until I get my man child father rushed out of prison, back on his feet.คงยังไม่ได้หรอก ต้องรอให้บิดาวัยรุ่นใจร้อน ที่พึ่งออกจากคุกของชั้น เอาตัวรอดได้ก่อน
Boy, you are in a hurry!โอ โห คุณใจร้อนไปไหมคะเนี้ย
I wouldn't be so hasty if I were youถ้าข้าเป็นเจ้า ข้าจะไม่ใจร้อน
Of glee club because you don't like the way they look. Uh, why don't you shut your face-gashเธอหยุดพูดซะนะ พ่อคนใจร้อน
A freakin' 12-year-old bully, man.ไอ้บ้าเด็ก 12 ขวบ ใจร้อนเอ้ย
Guy's a hothead. He'll get you killed.คนใจร้อนที่เกือบ ทำให้นายโดนฆ่า
And i'm getting really bored and really impatient, and i don't do bored and impatient.มันน่าเบื่อมาก แล้วฉันก็ใจร้อนซะด้วย แต่ฉันจะไม่ทำอะไร น่าเบื่อและใจร้อนหรอก
What a couple of nincompoops!เป็นคู่ที่ใจร้อนกันจริง!
What do you mean? The portal's gonna close.ไม่ใจร้อนได้ไง ประตูกำลังจะปิดแล้ว
You know the urgency of her desires.เจ้าก็รู้ดีถึงความใจร้อนของนาง

ใจร้อน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจร้อน
Back to top