ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใกล้ตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใกล้ตาย*, -ใกล้ตาย-

ใกล้ตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใกล้ตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. เจียนตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
dying(ได'อิง) adj. กำลังจะตาย,ใกล้ตาย,ใกล้จบ.n. ภาวะใกล้จะตาย, Syn. expiring
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
English-Thai: Nontri Dictionary
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dying declarationsคำให้การขณะใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
linger (vi.) ใกล้ตาย
moribund (adj.) ใกล้ตาย See also: จวนตาย, กำลังจะตาย Syn. incurable
not long for this world (idm.) ใกล้ตาย See also: เกือบจะตาย
in extremis (adv.) ใกล้ตาย (ภาษาละติน) See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That boy will die on the Stone Table as is tradition.เด็กนั่น... ใกล้ตาย อยู่ที่โต๊ะหินนั่น
Despair. Mortality. Paralyzing fear.สิ้นหวัง ใกล้ตาย กลัวเป็นอัมพาต
In 1989, Ayatollah was on his death bed, and he sent the six tigers to a farm in Canada to meet a secret envoy.ในปี 1989 อยาโตลาห์ ใกล้ตาย เขาส่งเสือหกตัว ไปที่ฟาร์มในแคนาดา เพื่อพบกับทูตลับ
Dying. Same as you.ใกล้ตาย เหมือนเธอเเหละ
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์
True love lies expiring,เราใกล้ตายขึ้นทุกวัน..
Seems to me that closing son's death is causing you to act.พอรู้ว่าลูกคุณใกล้ตาย มันทำให้ความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปเลยเหรอ
When is your willing to do that when a life is at stake?คุณเห็นคุณค่าของเค้าเมื่อไหร่ละ เมื่อเค้าใกล้ตายเหรอ?
I guess what I'm trying to say is, when you get to the end, you start to realize what's important to you, you know?พ่ออยากจะบอกว่า... เอ่อ... ยิ่งใกล้ตาย
Why should you do something you love when you could be sittin' around watchin' me fade away?ทำไมไม่ทำในสิ่งที่รัก ในขณะที่ยังคอยดูแม่ที่ใกล้ตายได้
Yeah, watching old people die, now there's a career.ใช่ ดูแลคนป่วยใกล้ตาย เนี่ยนะอาชีพ
A man he believed was Patient Zero.ผู้ชายที่พ่อเชื่อว่า เป็นคนป่วยที่ใกล้ตาย
He almost died, but then he...เขาใกล้ตายแล้ว แต่ตอนนี้เขา...
Sometimes it takes a near tragedy to realize just how much you're loved.บางครั้ง ตอนเราใกล้ตายเราถึงรู้ว่า คนอื่นรักเราแค่ไหน
I mean, anything in the world because I faced death and I...หมายถึง,อะไรในโลกนี้ เพราะ ผมใกล้ตายและผม...
Did you kiss me because we were gonna die and mine were the most convenient lips around, or was it actually about me?ตอนนั้นคุณจูบผมเพราะเราใกล้ตาย... สถานการณ์เลยพาไปหรือว่าคุณชอบผม
While listening to the tick, tick, tick Of their own looming demise.ในขณะที่ได้ยินเสียง ติ๊ก ๆๆ ของเวลาใกล้ตายของพวกนั้น
You can't let a dying man Take solace in his beliefs?คุณจะมาเห็นใจกับความเชื่อของคนใกล้ตายไม่ได้
You've already had Two near death experiences.คุณมีประสบการณ์ใกล้ตายไปแล้วถึง 2 ครั้ง
Being on my death bed I told the truth to Isha that..คนใกล้ตายอย่างฉัน จึงบอกความจริงกับอิชาว่า...
..millions of people are dying in Somalia....คนจำนวนมาก กำลังใกล้ตายในโซมาเลีย
He was damn near on his deathbed the last time we saw him.เขานอนใกล้ตายอยู่บนเตียง ตอนที่เราพบเขาครั้งสุดท้าย
I'M NOT DYING, BUT THERE'S SOMEONE WHO SURE WISHES I WAS.ฉันยังไม่ใกล้ตายแต่มีบางคนอยากให้ฉันตาย
Wishing and praying that someone is so hurt and so near death that the ambulance has to bring them here because we're closer than mercy west?และขอให้เขาบาดเจ็บใกล้ตาย จนรถฉุกเฉินต้องพามาที่นี่ เพราะเราอยู่ใกล้กว่า เมอร์ซี่ เวสท์
There are patients dying right now,and those organs would keep them alive.ตอนนี้มีคนเจ็บกำลังใกล้ตาย และอวัยวะพวกนี้จะช่วยให้พวกเขารอดได้
To him, everyone over 40 is on the brink of death.สำหรับเขา ทุกคนที่อายุเกิน 40 ใกล้ตายแล้วทั้งนั้น
I've heard of dying with your boots on,but,uh, this is ridiculousฉันได้ยินเรื่องที่มีคนใกล้ตายโดยใส่บูทของนายอยู่ แต่ อูว์ นี่มันตลก
Since you're not almost dead, it means you're armedคุณยังไม่ใกล้ตาย คุณมีอาวุธ
[hebi no namagoroshi: to torment even when already half-dead]สิ่งที่รบกวนแม้กระทั่งใกล้ตาย
I thought it was the ramblings of a dying man.ข้าคิดว่ามันเป็นคำเพ้อของคนใกล้ตาย
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด
He'd sometimes leave just one or two of them alive, barely, anyway;คนสองคน ให้ร่อแร่ใกล้ตาย
Either I'm getting ready to die or I'm gonna take a massive shit.ฉันคงกำลังใกล้ตาย หรือไม่ก็ต้องไปเบ่งขี้ก้อนโต
Taxidermied bunny and the near-dead puppeteer... you shouldn't have.กระต่ายสตาฟ และ นักเชิดหุ่นใกล้ตาย คุณเป็นคนทำ.
'cause you look like hell.เพราะคุณดูเหมือนคนใกล้ตายเลย
Eric was in no danger.เอริคไม่ได้ใกล้ตายหรอก
'Cause my 84-year-old bubbe says "weird" Okay, fine.เหมือนคนอายุ 84 ใกล้ตายพูดว่า "แปลก" นะ
You've got to be kidding me. A death club?พวกคุณต้องล้อผมเล่นแน่ๆ คลับรวมคนใกล้ตายเหรอ?
She knew she was dying, but that didn't push herเธอรู้ว่าเธอใกล้ตาย แต่นั่นไม่เคยทำให้เธอ
Delirious from nearly drowning, I saw it.ผมเห็นมัน อารมณ์คุ้มคลั่งของคนใกล้ตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใกล้ตาย
Back to top