ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โน้ตเพลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โน้ตเพลง*, -โน้ตเพลง-

โน้ตเพลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โน้ตเพลง (n.) note Syn. โน้ต, ตัวโน้ต
English-Thai: HOPE Dictionary
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
scoring(สคอ'ริง) n. การทำคะแนน,การทำแต้ม,การให้คะแนน,การจดคะแนน,การทำรอยบาก,การขีดเส้น,โน๊ตเพลง,การเขียนโน๊ตเพลง
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
music(n) ดนตรี,เสียงดนตรี,โน้ตเพลง
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
music (n.) โน้ตเพลง
note (n.) โน้ตเพลง See also: เครื่องหมายดนตรี Syn. key, tone
score (n.) โน้ตเพลง Syn. arrangement, orchestration, transcript
staff (n.) เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Renaissance MUSIC SHEETSโน้ตเพลง Renaissance
The sheet music it's missing.โน๊ตเพลง... ...หายไปครับ
The sheet music on the music stand is gone.โน๊ตเพลงบนที่ตั้งโน๊ตหายไป
And every piece of sheet music... from every Broadway show for the last 50 years... everything a show choir needs to become champions.โน้ตเพลงบรอดเวย์ ทุกเพลง ตลอด 50 ปี ทุกอย่างสำหรับวงประสานเสียง ที่จะเป็นแชมป์
Look. Holy pizzicato, Young Fred.ศักดิ์สิทธิ์โน้ตเพลง หนุ่มเฟร็ด
Do you have sheet music on this stuff?คุณมีโน๊ตเพลงนี้ไหม?
I'm so sorry. I'm neglecting you. How can you play with no one to turn the pages.ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้เอาใจใส่คุณ คุณจะเล่นได้ยังไงถ้าไม่มีคนเปลี่ยนหน้าโน๊ตเพลงให้
Jessica used to sayฉันเคยเล่นจากโน๊ตเพลงกับเธอ
The musical notation, you needed to be right on top of it.คุณจะต้อง เล่นเสริมลงไปในโน้ตเพลง
By the way, if you know where I can get me the sheet music to waltzing Matilda...ตามนั้น.. ถ้าคุณรู้ที่จัด ฉันอาจจะเอาโน๊ตเพลงมาเอง มาทิลดา วอลท์
I went to the library and I got some sheet music, and I wanted to run some songs by you that feature me heavily on lead vocal.หนูเจอโน้ตเพลงจาก ห้องสมุดที่น่าจะใช้ได้ มันจะช่วยให้นักร้องนำเด่นขึ้น
You see, Masaru-san writes music every day.คุณรู้ว่ามาซารุซังเขียนโน๊ตเพลงทุกวัน
And the sheet music from this day has disappeared.และโน๊ตเพลงของวันนี้... ...ก็หายไป
What about all my sheet music?แล้วเรื่องโน้ตเพลงของผมล่ะ?
Have you seen my box of sheet music anywhere?คุณเห็นกล่องที่ใส่ โน๊ตเพลงของฉันบ้างมั้ย
♪ Like they know the score ♪#เหมือนรู้โน๊ตเพลงเป็นอย่างดี#
There's some construction work for a child's drum set and cleaning services for sheet music.แลกงานก่อสร้าง กับกลองชุดของเด็ก และบริการทำความสะอาด กับโน้ตเพลง
Can you read music?-เธออ่านโน๊ตเพลงได้ไหม?
♪ If I could only find a note to make you understand ♪ถ้าชั้นสามารถหาโน้ตเพลง ที่ ทำให้คุณได้เข้าใจ
♪ Hear my thoughts in every note ♪จงฟังความคิดผมในทุกโน้ตเพลง
I'm in desperate need of sheet music, and you're the only one who can help me.ชั้นกำลังอยากได้โน๊ตเพลง และเธอเป็นคนเดียวที่จะช่วยชั้นได้
Jake, come on, man, why don't you pick up the music stand?เจค เดี๋ยวก่อน ทำไมไม่เก็บ ที่วางโน๊ตเพลงขึ้นมา
What is that tune? Hmm? Yeah.นี่โน้ตเพลงอะไร? ใช่แล้ว เพลง"แคนซัส ซิตี้"
But what's the deal with the sheet music?แต่ เราจะรับมือกับโน๊ตเพลงยังไง?
But with this competition coming up I just wannna make very sure this chart's in the best shape it can be.และฉันต้องการมือกลองที่ดีที่สุด และฉันคิดว่า โน้ตเพลงนี้แหละ จะตัดสินว่าใครเยี่ยมที่สุด
I'll be thinking about Jazz and my charts and all that.ฉันคิดแต่เรื่องแจ็ส โน้ตเพลงเพลงทั้งหมดนั่น
You know what. Save Chopsticks and Heart and Soul, get rid of the rest.รู้มั้ย พื้นฐานกับโน๊ตเพลง ถูกลืมไปก่อนหน้านี้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โน้ตเพลง
Back to top