ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โชคไม่ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โชคไม่ดี*, -โชคไม่ดี-

โชคไม่ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โชคไม่ดี (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be luckless, be ill-fated Syn. โชคร้าย, ซวย, เคราะห์ร้าย Ops. โชคดี, ดวงดี
English-Thai: HOPE Dictionary
cheese(ชีซ) n. เนยแข็ง -hard cheese เคราะห์ร้าย,โชคไม่ดี
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
hapless(แฮพ'ลิส) adj. ไร้โชค,โชคไม่ดี,ซวย,เคราะห์ร้าย., See also: haplessness n., Syn. unfortumate
hardlinesn. โชคไม่ดี,ดวงไม่ดี,โชคร้าย
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
ill-boding(อิล'โบดิง) adj. โชคไม่ดี,ฤกษ์ไม่ดี,ไม่เหมาะสม,ไม่เป็นมงคล, Syn. inauspicious
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
luck(ลัค) n. โชค,โชคดี,เคราะห์ดี,โชคชะตา. -phr. (in luck โชคดี) . -Pht. (out of luck โชคไม่ดี)
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
unfortunate(อันฟอร์'ชะเนท) adj. โชคไม่ดี
untoward(อันทอร์ด') adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง,ไม่ราบรื่น,งุ่มง่าม,ไม่ถูกกาลเวลา.
English-Thai: Nontri Dictionary
luckless(adj) อับโชค,ไม่มีโชค,ซวย,โชคไม่ดี
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
star-crossed (adj.) ซึ่งโชคไม่ดี See also: ซึ่งมีชะตาตก
unlucky (adj.) ที่โชคไม่ดี See also: โชคร้าย, ซวยๆ, อับโชค Syn. unfortunate
Woe is me. (idm.) ฉันโชคไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just checked into it, sir, and John Casey is unfortunately not working today, and I don't know when he's gonna be back in, but you could try back next week.ผมไปเช็คดูแล้วครับ โชคไม่ดี วันนี้จอห์น เคซี่ ไม่มาทำงาน แล้วก็ไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่
No, unfortunately, that's all we got.ไม่ โชคไม่ดี เราได้มาแค่นี้
Um... uh, unfortunately, your computer is currently locked up in a top secret government facility.เอ่อ โชคไม่ดี ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ ถูกเก็บไว้ใน สถานที่ลับของรัฐบาลแล้ว
Everything seemed meaningless, including the assignment, unfortunately.รวมถึงแบบฝึกหัดนี้ด้วย, โชคไม่ดี ครูอยากให้เธอไปที่ห้องครูใหญ่
Fortunately, I couldn't understand most of it 'cause Sheldon was wearing that stupid robot mask.หลายชั่วโมง โชคไม่ดี ฉันไม่เข้าใจส่วนใหญ่ เพราะเชลด้อนใส่หน้ากากหุ่นยนต์โง่ๆ
Well, unfortunately, Stefan, there are two types of vampires in the world, ok?อื้ม โชคไม่ดี สเตฟาน คือว่า มันมีแวมไพร์ 2 พวกในโลกนี้
Unfortunately, the dog's eating it already.โชคไม่ดี .. ที่หมามันแดกไปแล้ว
Unfortunately not.โชคไม่ดี ฉันยังไม่ตาย
Unfortunately, I'm afraid our time is up.โชคไม่ดี ฉันเกรงว่าเวลาของเราหมดลงแล้ว
Unfortunately, I'm not at liberty to share names.โชคไม่ดี ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกชื่อพวกนั้น
No luck reaching Mayer on his cell or at the house.โชคไม่ดี ติดต่อมือถือไม่ได้ หรือ ที่บ้าน
Well, unfortunately, senator, all I can tell you is that it's a matter of national security.โชคไม่ดี ท่านสว. ที่ผมบอกคุณได้คือ ทั้ังหมดนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติ
Unfortunately, our calculations were wrong.โชคไม่ดี ที่การคำนวณของเราผิดพลาด
Unfortunately, the Guardian is unavailable at this time.โชคไม่ดี ที่การ์เดี้ยนไม่อยู่ตอนนี้
As wretched as it is, I need my pain.โชคไม่ดี ที่ข้าต้องการความเจ็บปวด
But... unfortunately, my circumstances-- it's probably not gonna happen.โชคไม่ดี ที่สถานการณ์ของผม อาจทำให้ผมไม่สามารถไปพบเขาได้
Unfortunately, so is Peter.โชคไม่ดี ที่เจอปีเตอร์
Well, unfortunately, we only have a limited amount of time.โชคไม่ดี ที่เรามีเวลา -จำกัด
Unfortunately, not fast enough.โชคไม่ดี ผ่านไปไม่เร็วพอครับ
Unfortunately, they had to catch an earlier flight.โชคไม่ดี พวกเขาขึ้นเครื่องไปก่อนหน้านี้แล้ว
Unfortunately, they taught him how to brick a cell phone as well.โชคไม่ดี พวกเขาสอนเพ็ค ถึงวิธีการทำลายโทรศัพท์ด้วย
Unfortunately, I think I'm wrong.โชคไม่ดี พ่อคิดว่าพ่อคิดผิด
Unfortunately, it looks likeโชคไม่ดี มันดูเหมือนใช่
Well, unfortunately, uh, it gets a little worse.โชคไม่ดี มันแย่นิดหน่อย
Unfortunately, th-there's nothing substantial.โชคไม่ดี มันไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอัน
Unfortunately, it's not a charade.โชคไม่ดี มันไม่ใช่การเล่นคำ
Unfortunately, my son's not all that they promised.โชคไม่ดี ลูกชายฉัน ไม่ใช่ สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้
Unfortunately, the thief managed to elude me. FARTING SHE GASPSโชคไม่ดี หัวขโมยตัดคิดจะชิ่งข้า Double the guard.
Unfortunately, my apartment has a strict policy regarding dogs.โชคไม่ดี อพาร์ทเม้นท์ผมมีนโยบายเข้มงวด เกี่ยวกับเรื่องสุนัข
Unfortunately, this whole silly oakdale thingโชคไม่ดี เกี่ยวกับโอ๊คเดลโง่ๆ นี่
Unfortunately, Bret was called out of the country this morning.โชคไม่ดี เบรทถูกเรียกไปนอกประเทศเมื่อเช้านี้
Unfortunately, when mike's pain began to subside, his need for the little white pills...โชคไม่ดี เมื่ออาการทรุดลงอีก ความต้องการยานั้น
Well, unfortunately, we've still got a minor problem out there.โชคไม่ดี เราจะเอาปัญหาเล็กน้อยออกจากที่นั้น
Unfortunately, we only hire from Harvard.โชคไม่ดี เราจ้างคนจากฮาร์วาร์ดเท่านั้น
Unfortunately, we got here too late.โชคไม่ดี เรามาถึงช้าไป
Bad luck let me do it.โชคไม่ดี ให้ฉันทุบมัน ไม่...
Unfortunately, Tyler's still struggling, but a number of clinical studies have proven that a person experiences the same neurochemical release from the simple act of documenting a fantasy or a violent act.โชคไม่ดี ไทเลอร์ยังมีปัญหาอยู่ แต่จากการศึกษาทางการแพทย์ พิสูจน์แล้วว่า ว่ามนุษย์มีการหลั่งสารเคมีตัวเดียวกัน
Unfortunately, not the guy we hoped.โชคไม่ดี ไม่มีคนที่เราพอจะพึ่งได้เลย
Unfortunately, no one who's ever gone in has ever come out.โชคไม่ดี ไม่มีใครไปที่นั้นแล้วรอดกลับมา
Unfortunately,nothing's popping at all.โชคไม่ดี ไม่เจออะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โชคไม่ดี
Back to top