ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แฟนสาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แฟนสาว*, -แฟนสาว-

แฟนสาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฟนสาว (n.) girlfriend See also: sweetheart Syn. คนรัก, คู่รัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Richard the Third (sl.) แฟนสาว Syn. bird
floozie (sl.) แฟนสาว (ปัจจุบันอาจหมายถึงแฟนหนุ่มด้วย)
missus (sl.) ภรรยาหรือแฟนสาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, 'boyfriends, girlfriends, old friends.พ่อกับลูกชาย แม่กับลูกสาว สามีกับภรรยา แฟนหนุ่ม แฟนสาว หรือเพื่อนเก่า
Dude, all the first- years are gonna be there, girlfriends, boyfriends, the whole catastrophe.ปีหนึ่งไปกันหมดเลย แฟนหนุ่ม แฟนสาว งานสำคัญสุดๆ
Well, the girlfriend was mistaken or lying.อืม แฟนสาว ไม่เข้าใจผิดก็โกหกล่ะ
My long-distance girlfriend in Cleveland nearly broke up with me. Oh, God.แฟนสาวของฉันที่อยู่คลิฟแลนด์ เกือบจะขอเลิกกับฉัน
It says here Donnelly's girlfriend comes in ripping him a new one about a third woman.แฟนสาวของดอนเนลลี่โผล่มา ฉีกอกเขาเรื่องผู้หญิงคนที่3
My brother's girl and all.แฟนสาวของน้องชายและก็เรื่องทั้งหมด
I think they're having a grand old time up there... and I hear from him now and then... but it was tough for him to live in Philadelphia.แฟนสาวของเขา ฉันคิดว่าพวก เขากำลังมี เวลาเดิมแกรนด์ขึ้นที่นั่นและ ฉันได้ยินจากเขา ขณะนี้แล้ว แต่มันก็เป็นเรื่อง ยากสำหรับเขา
His girlfriend stormed into the office last Friday, hollered at him in front of everyone.แฟนสาวของเขาพึ่งบุกเข้าไปในออฟฟิต วันศุกร์ที่ผ่านมา ตะโกนใส่เขา ต่อหน้าทุกคน
KENNETH BIANCHI'S GIRLFRIEND HAD NO IDEAแฟนสาวของเคนเน็ต บีอานชิก็ไม่รู้
His girlfriend died in the fire 16 years ago.แฟนสาวของเค้า ตายในกองไฟเมื่อ 16 ปีก่อน
What did you learn? It doesn't look like either Of our victims was gay.แฟนสาวของแดน เคลเลอร์บอกว่า เขาเป็นพวกเปิดเผยเรื่องเพศ และก้าวร้าวกับผู้หญิง
Diana's girlfriend thought it might be fun.แฟนสาวของไดอาน่าคิดว่ามันน่าจะสนุกดี
Is your girlfrend into poetry,too?แฟนสาวนายแต่งกลอนด้วยมั้ย?
♪ Pretty young girlfriend, daddy's jewel ♪ ♪ A change ♪แฟนสาวสวย เครื่องประดับของพ่อ
I understand that pretty girlfriend of yours is loaded.แฟนสาวสุดสวยของคุณคงไม่ได้อยู่ดีแน่
To my 19-Year-Old girlfriend would ease the public's mind.แฟนสาวอายุ 19 จะไม่้ำทำให้เรื่องดีขึ้นหรอก
His imaginary Italian girlfriend. Come on, not now.แฟนสาวอิตาลีในจิตนาการมันน่ะ ไม่เอาน่า
Your FBI girlfriend just put in a request for you to retake the detective's exam as a series of interviews.แฟนสาวเอฟบีไอของนายเพิ่งขอให้พิจารณาเรื่องการเป็นนักสืบของนาย เพื่อผ่านไปขั้นการสัมภาษณ์เลย
Girlfriend, Amy Lewis. She's an actress.แฟนสาวเอมี่ลูอิส เธอเป็นนักแสดง
I'll get a message to that girlfriend when the time is right.ฉันจะได้รับข้อความถึงแฟนสาวว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
Later we found out that a boy killed himself on that very spot because his girlfriend died.หลังจากนั้นเราก็รู้ว่า ตรงที่เรายืนอยู่น่ะ เคยมีเด็กฆ่าตัวตาย... เพราะว่าแฟนสาวของเขาตาย
I met another of Nick's or Skip's or whoever's girlfriends.ผมได้ไปเจอแฟนสาวของนิคอีกคนหรือไม่ก็สกิ๊ปซักอย่างนี่ล่ะ
He had a beautiful girlfriend, and his dad owned the biggest pond in all the land.เขามีแฟนสาวที่สวยมาก และพ่อของเขา เป็นเจ้าของบ่อน้ำที่ใหญ่มาก
Guys from high school expect me to bring a partner tonightเพื่อนสมัยมัธยมคาดคั้นให้ฉัน พาแฟนสาวไปงานเลี้ยงคืนนี้ด้วย
And my friends expect me to bring a girlfriendเพื่อนผมต้องการให้ผม ควงแฟนสาวไปด้วย
Paul Harley killed his girlfriend Larysa Zeryeva.พอล ฮาเลย์ฆ่าแฟนสาว ลาริสซา เซอร์เยว่า
He was hiding out at his girlfriend's apartment.เขาหลบหนีไปซ่อนตัว อยู่ที่อพาร์ทเมนท์แฟนสาวของเขา
Our son even wrote me a $88.8 check, and told me to hurry up and find myself a mate.และลูกชายเราให้อั่งเปาตั้ง88.88เหรียญแน่ะ แล้วบอกผมด้วยว่าหาแฟนสาวได้แล้วด้วย
I heard you got a girlfriend.ฉันได้ยินว่าเธอมีแฟนสาว
I know what happened to your girlfriend!ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนสาวของเจ้า
He has a beautiful girlfriend.เจ้าชายมีแฟนสาวสวยๆอยู่แล้ว
Oh, really? Well, what about your girlfriend?โอ้ จริงหรือ แล้วแฟนสาวของคุณล่ะ
And tell him when Mommy and Daddy ask, to say that he ran away with some girl or something.แล้วให้เขาบอกพ่อกับแม่ว่า เขาหนีไปกับแฟนสาวหรืออะไรก็ได้
Probably because he's so busy talking about all the girls he's dating, huh!บางทีเค้าคงยุ่งๆน่ะครับ กับแฟนสาวของเค้า
And I'm not just talking about you punching me over your boyfriend, the girlfriend.และฉันไม่ได้กำลังพูดเกี่ยวกับที่คุณ ชกฉันต่อหน้าแฟนหนุ่มคุณ แฟนสาว
This time he's not with a babe!เขาในเวลานี้ไม่ได้อยู่กับแฟนสาว!
The second time was when he shot his estranged girlfriend Hey walt this is jerry, you gotta catch this video on Buzzwire... cds-La news has just obtained this dramatic new video that has surfaced on the internetครั้งที่2เมื่อตอนที่เขายิงแฟนสาว ได้รับข่าวทาง cds แอลเอ วิดิโอละครนี้้มันอยู่บนอินเตอร์เนต
He's in tucson with his pregnant girlfriend.เขาอยุ่ที่ทูซอนกับแฟนสาวที่กำลังตั้งท้องของเขา
It's "Hello, Girlfriend".รายการ "หวัดดี แฟนสาว" ไง
You do fine.จริงๆแล้ว,เขาทำให้แฟนสาวตาย หนุ่นที่น่ารัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แฟนสาว
Back to top