ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แพร่งพราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แพร่งพราย*, -แพร่งพราย-

แพร่งพราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพร่งพราย (v.) reveal See also: divulge, leak, disclose Syn. เปิดเผย, บอกกล่าว Ops. ปิด
แพร่งพราย (v.) leak See also: make known, publish abroad (as a rumour, gossip or secret) Ops. ปิด
English-Thai: HOPE Dictionary
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
unbosom(อันบูส'เซิม) vt.,vi. เปิดเผย,แพร่งพราย -Phr. (unbosom oneself เปิดเผยความลับ เปิดเผยความคิดในใจ) ., See also: unbosomer n., Syn. confess,confide
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put onto (phrv.) แพร่งพราย See also: บอก Syn. be onto, get onto
betray (vt.) แพร่งพราย (ความลับ) See also: เปิดเผย (ความลับ) Syn. disclose
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One may smile and smile and be a villain."แม้นมี รอยยิ้มแย้ม แพร่งพราย แต่อาจหมาย ได้ว่า ยังเป็นโจร"
To get out on the streets.แพร่งพรายออกไป เมื่อพวกมายัน
Do you swear not to repeat what you see, hear or smell tonight?สาบานมั้ยว่าจะไม่แพร่งพรายสิ่งที่เห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่นในคืนนี้
Things they didn't want to get out.รู้ในสิ่งที่พวกมันไม่อยากให้แพร่งพราย
Whatever happens, you must never reveal this secret!ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม, ท่านต้องไม่แพร่งพรายความลับนี้!
What business, say you?คำพูดเราจะแพร่งพรายต่อไปไม่ได้
We keep this to ourselves for now -- just the three of us.ห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้นะ ตอนนี้ แค่เราสามคนที่รู้
I need your word this stays between us.รับปากนะว่ามันจะไม่แพร่งพราย
Your secret's safe with me.ความลับของเธอฉันจะไม่แพร่งพราย
Should the truth be exposed,หากเรื่องนี้แพร่งพรายไป
And we were threatened with treason if we ever talked about it.เราโดนขู่ด้วยข้อหากบฎ ถ้าแพร่งพรายเรื่องนี้
If this story breaks, it would create a panic.ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปจะทำให้ผู้คนแตกตื่น
It won't take long for this news to get out on the streets.ข่าวนี้มันอยู่ได้ไม่นานมากนัก ก่อนที่มันแพร่งพรายออกไป
And, doctors, if I find out that either of you Has said a word about this to anyone,ถ้าฉันรู้ว่า เธอแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้
And not condemn it.และไม่แพร่งพรายออกไป
All right. Let it never be said that Sheldon Lee Cooperก็ได้ แต่ห้ามแพร่งพรายว่า
Remember, you owe us your silence.จำเอาไว้อย่างนะท่าน ท่านติดเป็นหนี้บุญคุณเรา\ จงอย่าได้แพร่งพรายความลับเป็นอันขาด
Doesn't want the story to get out either,ไม่อยากให้เรื่องแพร่งพรายออกไปเช่นกัน
If word gets out we've had a free fae under our noses,ถ้าเรื่องที่ว่ามีอมนุษย์ไร้สังกัดเพ่นพ่านอยู่ใต้จมูกเราแพร่งพรายออกไป
Can never get out, ever.ไม่ควรแพร่งพรายออกไป
The information about Ben in the affidavit can never get out, ever.ไม่มีทางแพร่งพรายออกไปได้
But if this gets out the lord would have a bad repถ้าเรื่องนี้แพร่งพราย ชื่อเสียงของเจ้าก็จะเสียหาย
Everyone, if what happened today gets outแต่พวกเจ้าจงจำเอาไว้ หากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป
And let's not let on that we know Gellar has an accomplice.แล้วก็อย่าแพร่งพรายออกไปว่า เรารู้ว่ามีคนร่วมมือกับเกลล่าร์
In any event, from here on it would be best not to reveal too much about Sakamoto-sama to him.สถานการณ์ตอนนี้ คงดีที่สุดที่จะไม่แพร่งพราย เรื่องท่านซากาโมโตะให้ท่านพี่ฟัง
Mercedes, don't give away all of our secrets.เมอเซดีส อย่าแพร่งพรายความลับของเรา
Word got around these two were now hurting each ether's feelings.ข่าวแพร่งพรายออกไป ว่าสองคนนี้กำลังทำร้ายจิตใจกันและกัน
"If any of this gets out, I'll kill you"?"ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป ฉันจะฆ่าเธอ"
"If this gets out, I'll kill you.""ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป เธอตายแน่"
The note said, "If any of this gets out, I'll kill you."ในโน็ตเขียนไว้าว่า"ถ้าเรื่องนี้ แพร่งพรายออกไป ฉันจะฆ่าแก"
"If any of this gets out, I will kill you"?"ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป ฉันจะฆ่าเธอ"ใช่ไหม
And, yeah, it's all totally embargoed. Yeah. Great.ครับ, แล้วมันต้องห้ามแพร่งพรายออกไป ครับ ดีครับ บาย
They needed to make sure he wasn't gonna talk.มันจะคงทำให้แน่ใจว่าเขาไม่มีสิทธิ์แพร่งพรายอีกแล้ว
Precisely. Because we kept it quiet and contained.นั่นแหละ เพราะเราเก็บเงียบไม่ให้มันแพร่งพรายไง
Somebody didn't want him spilling secrets.ใครบางคนไม่อยากให้เขา แพร่งพรายความลับ
This goes public, your unit goes down.เรื่องนี้แพร่งพรายไป หน่วยคุณโดนยุบแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แพร่งพราย
Back to top