ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งเงิน*, -แบ่งเงิน-

แบ่งเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งเงิน (v.) allocate See also: apportion, divide
แบ่งเงิน (v.) allot See also: distribute, portion, apportion, share Syn. ปันเงิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brass up (phrv.) แบ่งเงิน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แบ่งปันเงิน
rake off (phrv.) แบ่งเงินที่ได้มาอย่างผิดกฏหมาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. kick back, pay off
carve up (phrv.) แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They should have split the money first.พวกเขาน่าจะแบ่งเงินกันก่อน
I'm guessing that Derrick James met Joe at Freedom Way to split the money from the bank robbery.ฉันเดาว่าเดอริค เจมส์ พบกับโจที่ ฟรีดอม เวย์ เพื่อที่จะแบ่งเงินที่ได้จากการปล้น
We're going to split the cash with Chucky boy.เราจะได้รับส่วนแบ่งเงินสด กับไอ้หนูชัคกี้
And in exchange for that, you give me one of the bags you're all carrying... and you all get to keep the other one.และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน พวกแกต้องแบ่งเงินที่พวกแกถือมาให้ฉันคนละถุง แล้วพวกแกก็เอาไปคนละถุง
Wait. I'm not planning on giving him half.เดี๋ยวก่อนค่ะ ฉันไม่ได้จะให้แบ่งเงินให้เขาครึ่งนึง
Besides, Κenny What's-his-name slipped him a bung.อีกอย่าง เคนนี่ก็แบ่งเงิน ให้ซิดด้วยนะ
If you had cooperated with me, I would've given you half the money.ถ้ารุ่นพี่ร่วมมือกับผม ผมจะแบ่งเงินให้คนละครึ่งเลย
I can't split the money with you.ฉันไม่สามารถแบ่งเงินค่าจ้างให้รุ่นพี่ได้
You said you'd split the cash with me if I broke you out.พ่อบอกว่า พ่อจะแบ่งเงินให้ผม ถ้าผมช่วยพ่อถอดมันออก
Gentlemen, have you come to the realization that the only reasonable course of action is to sell the ring and divide the money?ทุกท่าน ตระหนักแล้วหรือยัง ว่าการกระทำที่ สมเหตุสมผล ก็คือขายแหวน แล้วแบ่งเงินกัน
Yeah, careful. I'd hate to only split the money three ways.ใช่ ระวังด้วย ข้าไม่อยากจะแบ่งเงิน เหลือแค่สามกองหรอกนะ
Is that something that one should expect to share?นายคิดว่า คนๆ นั้น ควรจะต้องแบ่งเงินนั่นหรือเปล่า
Can you take care of distributing the reward money?คุณช่วยจัดการเรื่อง แบ่งเงินรางวัลได้ไหม
That's right, $100 million, and everything we take, we split even.100 ล้านดอลล่าร์ และเราจะเอามาทั้งหมด และ เราก็จะแบ่งเงินเท่าๆกัน
After that, you finish the job, and it's payday.หลังจากนั้นคุณทำงานให้เสร็จ แล้วแบ่งเงินกัน
And then maybe split a nice life insurance payout.แล้วค่อยมาแบ่งเงินค่าประกันชีวิตกัน
Hey, Remo and I were willing to split the money three ways, but Blake gave us some line that the bones belonged to his grandfather.เฮ้ ลีโม และผมกำลังจะแบ่งเงินกัน แต่เบลคพล่ามอยู่ได้ว่า กระดูกนั่นคือคุณตาของเขา
Well, perhaps if one of us were to tell the law that you are in town, we could split the reward.อืม, หรือว่าพวกข้าจะไปบอกนายอำเภอ ว่าแกอยู่ในเมือง เราสามารถแบ่งเงินรางวัล
They're gonna divvy up the take. After that, it's gone.พวกเขากำลังจะแบ่งเงินกัน หลังจากนั้น เงินจะหายไป
Probably giving them a cut to turn a blind eye.ไม่พวกนั้นก็แบ่งเงินให้ ตำรวจก็เลยทำไม่รู้ไม่เห็นซะ
No. We agreed to sell it and split the money.ไม่ เราตกลงกันแล้วที่จะขายเพื่อแบ่งเงินกัน
Uh, w-we divide and conquer, uh, give them a chance to split the money.อ้า เราแบ่งและได้ทั้งคู่ อ้า ให้พวกเขา แบ่งเงิน
We had money for you girls in his will, but..เราแบ่งเงินให้ลูก ๆ เป็นมรดก แต่ว่า
Woody, I tried to tell your boy that you wouldn't mind using some of your winnings to even the score with your old pal Ed.วู้ดดี้ ฉันพยายามบอกลูกแก ว่าแกจะยินดี แบ่งเงินบางส่วนของแก ให้กับเอ็ดเพื่อนเก่าของแกบ้าง
Well, I'm thinking one that wanted to make money off a modern-day Indiana Jones, huh?ผมกำลังคิดว่าอย่างหนึ่ง คือต้องการส่วนแบ่งเงิน อินเดียน่าโจนส์ยุคใหม่หล่ะมั่ง?
I thought he went somewhere like Brazil or something so he didn't have to share the money with the old lady.ผมคิดว่าเขาไปที่อื่น บราซิลหรืออะไรแบบนั้น เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปแบ่งเงินให้เมียแก่
It's just that it's not for me, 'cause it's really way far out of town, and I don't like the money split there.มันแค่ไม่ใช่สำหรับฉัน เพราะมันห่างจากตัวเมืองมาก และฉันไม่ชอบการแบ่งเงินที่นั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งเงิน
Back to top