ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบน*, -แบน-

แบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบน (adj.) flat See also: level, even Syn. แฟบ Ops. นูน, พอง
แบนเรียบ (adj.) flat See also: level Syn. ราบ
แบนโจ (n.) banjo
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile ###A. retain
banister(แบน'นิสเทอะ) n. ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง, Syn. balusters
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)
banter(แบน'เทอะ) {bantered,bantering,banters} n.,vt.,vi. ล้อเล่น,กระเซ้าหยอกเล่น, See also: banterer n., Syn. raillery
banyan(แบน'เยิน) n. ต้นไทร
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
brill(บริล) n. ปลาทะเลแบนในยุโรปชนิดหนึ่ง
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
disband(ดิสแบนดฺ') v. เลิก,ทำให้สลาย,ปลดออกจากประจำการ,ทำให้กระจายออก, See also: disbandment n., Syn. break up,
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
flask(ฟลาสคฺ) n. ขวดแก้วคอยาวก้นป่อง,กระติกน้ำ,ขวดแก้วหรือขวดโลหะแบน
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
flatten(แฟลท'เทิน) vt. ทำให้แบนหรือเรียบ,vi. กลายเป็นแบน,กลายเป็นเรียบ., See also: flattener n.
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flattishadj. ค่อนข้างแบน
flexible diskหมายถึง แผ่นบันทึกที่ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่เรียกว่า floppy disk เป็นจานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360,000 - 720,000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
flounder(เฟลา'เดอะ) v.,n. (การ) ดิ้น,ดิ้นรน,บากบั่น,ตะเกียกตะกาย,ชื่อปลาทะเลตัวแบน, See also: flounderingly adv.
golgi complexเป็นส่วนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับ endoplasmic reticulum (ER) มีลักษณะเป็นถุงแบน ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมชั่วคราวของโปรตีนที่สร้างมากจาก ER และยังทำให้สารโปรตีนเข้มข้นขึ้น
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส
grand pianoเปียโนขนาดใหญ่ที่มีฝาแบน
English-Thai: Nontri Dictionary
banjo(n) แบนโจ
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
deflect(vt) ทำให้แบน,บ่ายเบน,ทำให้หันเห
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
griddle(n) กระทะก้นแบน,จานทอดของ,ตะแกรงปิ้งขนมปัง
pat(n) การลูบ,การตบเบาๆ,เสียงดังแปะ,แผ่นแบน
paten(n) จานโลหะแบน
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
pontoon(n) เรือท้องแบน,แพ,โป๊ะ,ทุ่นลอย,เรือปั้นจั่น
punt(n) เรือถ่อ,เรือท้องแบน
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน
tabular(adj) จัดเป็นตาราง,แบน,ราบ,ราบรื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appressedแบนชิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bandwidth๑. ความกว้างแถบความถี่๒. แบนด์วิดท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chiselสิ่วหน้าแบน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
edgewise conglomerateหินกรวดมนแบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fasciatedติดแผ่แบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flattening testการทดสอบกดแบน [ท่อ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pimpleเม็ดตุ่มแบน, เม็ดตุ่มหนอง, สิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaqueดวง, แผ่น, จุดแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plate๑. แผ่น๒. ชั้น๓. รูปแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaly; squamate; squamous๑. -เกล็ด๒. -แผ่น๓. แบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splayfoot๑. เท้าแบน [มีความหมายเหมือนกับ flatfoot; pes planus]๒. เท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ talipes valgus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stria๑. เส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ streak; stripe]๒. ส่วนแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabularรูปแบนหนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongateแบน [การแพทย์]
Amniotic Band Syndromeกลุ่มอาการแอมนิโอติกแบนด์ [การแพทย์]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Combantrinคอมแบนทริน [การแพทย์]
Flatเฉยชา,แบนราบ [การแพทย์]
pulleyรอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flat (adj.) แบน See also: แบนราบ Syn. horizontal, level Ops. curved, sloping
flat (adj.) แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด) See also: ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน Syn. smooth
flat (vi.) แบนราบบ
banjo (n.) แบนโจ (เครื่องดนตรี)
baking sheet (n.) กระทะโลหะแบนสำหรับทำขนมอบกรอบ (เช่น ขนมปังกรอบ) Syn. cookie sheet
baking tray (n.) ที่ใส่ขนมอบลักษณะแบนและทำด้วยโลหะ Syn. baking sheet
banjoist (n.) นักเล่นแบนโจ
bap (n.) ม้วนขนมปังแบน กลมและเล็ก
beat out (phrv.) ตีให้แบน
block (n.) ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
boater (n.) หมวกฟางที่มียอดแบน
boomerang (n.) ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบน เมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง
broadsword (n.) ดาบใหญ่และใบมีดแบนกว้าง
broiler pan (n.) กระทะแบนสำหรับปิ้ง / อบ Syn. frying pan
candy bar (n.) ช็อคโกแลตหรือขนมที่มีลักษณะเป็นแท่งแบน
cookie sheet (n.) กระทะโลหะแบนสำหรับทำขนมอบกรอบ (เช่น ขนมปังกรอบ)
crush down (phrv.) ตีให้แบน See also: ทำให้แบน
dab (n.) ชื่อของปลาทะเลตัวแบน
disc (n.) สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
fez (n.) หมวกสักหลาดที่มียอดแบน See also: หมวกแขก, หมวกตรุกี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Banshee has got a location on Shaw.แบนซีพบตำแหน่งของชอว์แล้ว
Bandy, you ever ask a stupid question like that again, you see Danny there?แบนดี้ อย่าถามอะไรโง่ๆแบบนี้อีก เห็นแดนนี่มั้ย?
You can never get enough band candy.แบนด์แคนดี้ เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ
Banning, do you copy?แบนนิ่ง คุณได้ยินมั้ย
Is Banning left-handed?แบนนิ่งถนัดซ้ายหรือเปล่า
Bannister. Are you having a nice day?แบนนิสเตอร์พูด / วันนี้โชคดีมั้ย
Bannister here. How far is the SWAT team?แบนนิสเตอร์พูด อีกนานมั้ยกว่าหน่วยสวาทจะมาถึง
That's what I did, yes, I admit it.แบนพวกเขาจากหนังสือรุ่น - ใช่ ฉันทำ.. ฉันยอมรับ
Barry's gonna do a stunt! Barry's gonna do a stunt! Everyone!แบนี่จะเล่นผาดโผน แบรี่จะเล่นผาดโผน ทุกคน
Dr Banner is only here to track the Cube.แบนเนอร์ อยู่นี่ เพื่อติดตามคิวบ์
Is that cool with you?แบนเนอร์กับฉัน ขอตรวจมันก่อน เอากลับคืนให้แอสการ์ด
Banner developed it for stress.แบนเนอร์พัฒนามันสำหรับความเครียด
Banner thought gamma radiation might hold the key to unlockingแบนเนอร์เชื่อว่า รังษีแกรมม่า สามารถไขกุญแจ
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
And he did it laying flat on his back.ไม่ใช่แค่ภาพแบนๆ เท่านั้น
I had a flat tyre! I didn't have money for cab fare!รถผมยางแบน ผมไม่มีเงินสำหรับค่าแท็กซี่
This is the flat where Dante is waiting.นี้เป็นแบนที่ Dante กำลังรอ
It's not a large flat, of course.มันไม่แบนขนาดใหญ่แน่นอน
You know, I chose this flat because I like to watch the ships come in.คุณจะรู้ว่าผมเลือกแบนนี้เพราะผมชอบที่จะดูเรือมาใน
You saw the paper, Anthony. My head was out like this.เห็นกระดาษไหมแอนโธนี่ หัวฉันแบนแบบเนี่ย
That's what the stewardess said.เด็กเสริฟ์ก็เคยบอกฉันแบนี้
Derice Bannock. Hey, good luck to you too.ดีรีซ แบนนอค เฮ้ คุณด้วย โชคดีนะ
My name is Derice Bannock. This is my teammate, Sanka Coffie.ผมชื่อ ดีรีซ แบนนอค นี่คือเพื่อนร่วมทีมผม ซางก้า คอฟฟี่
I'm Ben Bannock's son.ผมคือลูกของ เบน แบนนอค
Let's get one thing straight, Bannock.พูดกันตรง ๆ นะ แบนนอค
Yes! Derice... Bannock!เยี่ยม ดีรีซ แบนนอค!
Their flag bearer is the sled captain Derice Bannock.ผู้ถือธงชาติของพวกเขาก็คือ หัวหน้าทีม ดีรีซ แบนนอค
Derice's father, Ben Bannock, was a gold medalist in the 200 meters... at the Summer Olympic Games over 20 years ago.พ่อของดีรีซ คือ เบน แบนนอค เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร ในโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
The driver here, Derice Bannock, looks like the sled's really driving' him.คนขับคือ ดีรีซ แบนนอค แต่ดูเหมือนสเลดจะขับเขานะ
I want you to let go of your gun, put your palms flat on the table and sit your ass down.ฉันต้องการให้คุณจะปล่อยให้ไปของปืนของคุณ ใส่ฝ่ามือของคุณแบนบนโต๊ะและนั่งตูดของคุณลง
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ
A dangerous insect which must be squashed quickly.แมงมีพิษที่สมควรบี้ให้แบนโดยเร็ว
It would have flattened me like a pancake.ฉันคงจะแบนเหมือนกล้วยปิ้งแน่
My mom and I, we got a flat on our van.รถตู้เรายางแบนน่ะครับ
I didn't get rid of the Bandon Banshee by smiling at him.ฉันไม่ได้จัดการผีสาวแบนชี ด้วยการยิ้มให้
The first Matrix I designed was naturally perfect, a work of art.เมทริกซ์รุ่นแรกที่ผมออกแบนั้นสมบูรณ์ที่สุด เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งทีเดียว
Studied under Rembrandt van Rijn, though, who hasn't these days?ศิษย์ของเรมบ์แบนท์ ฟอน รีน ใครจะไม่รู้จักบ้างล่ะ?
Looks just like a flat screen TV.มันดูเหมือนทีวีจอแบนเลย
We got long colts, short colts, bull heads, flat nose, hollow points, wide cutters, and a dozen more that'll fit any size hole.เรามีแบบยาว แบบสั้น แบบหัวกระทิง แบบแบน แบบกลวง แบบกว้าง มีอีกเป็นโหลๆ ใช้ได้กับลำกล้องทุกแบบ
He figured she was checking on a delivery for a customer and, uh, 42-inch flat-screen TV fell on her.เขาคิดว่าเธอเข้ามาเช็คดูสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าและก็ ทีวีจอแบนขนาด 42 นิ้วล้มทับร่างเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบน
Back to top