ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แถวหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แถวหลัง*, -แถวหลัง-

แถวหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถวหลัง (n.) backside See also: rear, behind Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, ข้างท้าย Ops. ด้านหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
peanut galleryn. ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร,แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back bench (n.) ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง Ops. front bench
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw them ... with my own eyes.แถวหลังจากพันแถวของผี
It's not near the back?บอกซิว่ามันไม่ใกล้กับแถวหลังบ้านเราใช่ใหม
This guy was in the back row of business class the whole flight.ไอ้หมอนี่นั่งแถวหลังของชั้นบิสสิเนสมาตลอด
If Connor wants to shoot me for disobeying orders, he can get in line behind the tin cans.ถ้าคอนเนอร์ จะยิงผมเพราะขัดคำสั่ง ก็ให้เขาไปต่อแถวหลังไอ้หุ่นพวกนั้น
You once told me that you snuck into hockey games as a kid, sat in the back row.คุณเคยบอกฉันว่าคุณชอบทำอะไรลับๆล่อๆ การแข่งขันฮอกกี้ ที่นั่งแถวหลัง
Miss Van der Woodsen is sitting in the back row.ชื่อคุณแวนเดอวูดเซ่น นั่งแถวหลังค่ะ
Okay, fine! But I will not stand in the back!โอเค ก็ได้ แต่ชั้นจะไม่ยืนอยู่แถวหลัง !
Clear the back line! Third platoon, get up on the rocks!จัดการแถวหลัง! หมวดสาม ขึ้นไปบนหิน!
Half the guys we talked to said they remember seeing a groundskeeper taking cover from the shooter behind a tree.ผู้คนที่เราคุยด้วยครึ่งนึง ต่างจำได้ว่าเห็น มีคนแต่งตัวคล้ายผู้ดูแลสนามหญ้า ป้วนเปี้ยนอยู่แถวหลังต้นไม้
Phalanxes behind that and infantry as the last defense.พลของฟาแลนซ์ อยู่แถวสอง แลัวก็ทหารเท้า อยู่แถวหลังสดุ
Sophomore year I used to sit in this back row, and secretly watch you.ตอนอยู่ม.4 ฉันเคยนั่งอยู่ตรงแถวหลังสุด คอยแอบดูเธอ
Here's what's gonna happen, Santana, you need to take a back seat,จากนี้เอาตามนี้ ซานทาน่า นายถอยไปแถวหลัง
They will all have to line up behind you.ทุกคนก็ต้องต่อแถวหลังเจ้า
In my day, it was always the naughty boys that sat at the back of the bus.สมัยผม พวกเด็กผู้ชายซน ๆ จะนั่งแถวหลังรถบัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แถวหลัง
Back to top