ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต้มสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต้มสี*, -แต้มสี-

แต้มสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต้มสี (v.) paint See also: tinge Syn. ทาสี Ops. ล้างสี
English-Thai: HOPE Dictionary
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
stain(สเทน) vt.,vi. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นรอยด่าง,แต้มสี,ทำให้มีมลทิน. n. สีแต้ม,สีย้อม,สีที่เปรอะเปื้อน,ด่างพร้อย,สิ่งสกปรก,แต้มสกปรก., See also: stainability n. stainable adj. stainer n., Syn. speck,blot,tarnish,st
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour,tint,stain
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน,หลากหลาย,หลายสี,หลากสี,กระดำกระด่าง,เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied,pled,varicoloured
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tincture (vt.) แต้มสี See also: ทำให้เกิดสี, ทาสี
tinge (vt.) แต้มสีจางๆ See also: แต้มสี, ระบายสี, แต่งแต้มสี Syn. tint
tint (vi.) แต้มสีจางๆ Syn. tinge
tint (vt.) แต้มสีจางๆ Syn. tinge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dauber, are you sure you're from Connecticut?แต้มสี, คุณแน่ใจหรือว่า คุณมาจากคอนเนตทิคั?
Now cut your leg where I've marked it. -What? !ตอนนี้ตัวเนื้อขาของเธอตรงที่ฉันแต้มสีเอาไว้
I'm exhausted.ที่โรงเรียน เราให้เด็กเล่นนิ้วแต้มสีกัน
YOU DON'T KNOW WHETHER IT'S A VERY BRIGHT LIGHTHOUSE AND YOU'RE VERY FAR AWAYเกือบทั้งหมดของกาแลคซี ที่ถูกแต่งแต้มสีแดง
Five stained with the promise of death.5 แต้มสีกับพันธสัญญาแห่งความตาย
It was you African nig-nogs that traded us to the white cunts to start though, weren't it?มันเป็นคุณแอฟริกัน nig-nogs ที่เราซื้อขาย การแต้มสีขาวที่จะเริ่มต้น แต่ยังไม่ได้รับมันได้หรือไม่
You white cunts, you ain't all that compared to us.คุณแต้มสีขาวที่คุณไม่ได้ทั้งหมดว่าเมื่อเทียบกับเรา
That damn dauber's not...ไอ้ที่แต้มสีนี่ก็...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต้มสี
Back to top