ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แตงโม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แตงโม*, -แตงโม-

แตงโม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตงโม (n.) watermelon
English-Thai: HOPE Dictionary
cucurbit(คิวเคอ'บิท) n. พืชประเภทน้ำเต้า ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน แตงโม
watermelon(วอ'เทอะเมลเลิน) n. แตงโม
English-Thai: Nontri Dictionary
watermelon(n) แตงโม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
watermelon (n.) แตงโม
honeydew (n.) เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม) Syn. cantaloupe
melon (n.) เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม) Syn. cantaloupe, honeydew
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jellybean. Watermelon. Marshmallow.เจลลี่บีนส์ แตงโม มาร์ชเมลโลว เพรทเซล ซูชิ..
Many common household items mimic the properties of human body parts, like cantaloupe melons, or pudding.มีข้าวของภายในบ้าน โดยทั่วไปมากมาย มาเอาใช้เลียนแบบองค์ประกอบ เพื่อสร้างร่างกายมนุษย์ได้ เหมือนแคนตาลูป แตงโม หรือพุดดิ้ง
Watermelon, fireworks, and girls. That's what comes to mind when you say summer, right?แตงโม ดอกไม้ไฟแล้วก็สาวๆ นายต้องนึกถึงอะไรแบบนี้พอพูดถึงฤดูร้อนใช่ม้า?
Melons are like boyfriends. Shall I tell you why?แตงโมก็เหมือนแฟน จะบอกให้ว่าทำไม
Is it sweet?แตงโมนั่นไม่หวานไปเหรอ?
Watermelon growing in my belly? No.แตงโมโตในท้องไหม ไม่
What is this, a man or a melon?นั่อะไรน่ะ คนหรือว่าแตงโม?
James Worthy. That guy has a head like a melon.เจมย์ เวอร์ตี้อีก /หมอนั่นหัวยังกะแตงโม
Can we have our melon back?ขอแตงโมเราคืนได้ไหม?
And this loser goes to a stupid undercover cop who was kicked out of the contest only because he furtively ate a piece of watermelonคนที่ถูกให้ออกจากบ้าน เป็นสายตำรวจโง่ๆคนนึง โง่ขนาดที่โดนให้ออกจากบ้าน เพียงแค่แอบกิน แตงโมตอนที่ทุุกคนเผลอเท่านั้น
Like melon seo-ri at a farm.เหมือน"ซีโอริ" แตงโมที่ไร่
Split his head like a watermelon!ให้หัวมันเปิดออกมาเหมือนแตงโม
"MELON AND APRICOT." IT'S GROSS."แตงโม กัย ผลแอ็ปริค็อท" มันไม่ได้แรงเลย
WE'RE LIKE MELON AND APRICOT.เรานี่ช่างเหมือนแตงโมกับแอ็ปริค็อทจัง
It was awesome,man,you should have seen it.His head exploded like a watermelon.มันเยี่่ยมมากเลย คุณต้องได้เห็นมัน หัวเขาระเบิดเหมือนลูกแตงโม
Airlift your ass out of the hot box?เสกเบอร์เกอร์ออกมาจากแตงโมเรอะ
Trying to push a watermelon Through a garden hose.พยายามที่จะดันแตงโม สวนต้องฉีดน้ำด้วยสายยาง
Can a pumpkin turn into a watermelon by drawing lines on it?ฟักทองจะกลายเป็นแตงโมไปได้ยังไง ไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอ?
Your wife is going to be pushing a watermelon out of her boy-howdy in five months.เมียคุณต้องเบ่งลูกแตงโม ออกมาจากตัวเธอ ในอีกห้าเดือน
Watermelon and fireworks are enough for me.สำหรับฉัน แตงโมกับดอกไม้ไฟก็พอแล้ว
Come, there's ice-cold watermelon inside.มาสิจ๊ะ มีแตงโมเย็นๆให้ทานข้างใน
Just injecting a very small amount of the serum into the watermelon.แค่ฉีดลงไป แค่นิดเดียว ปริมาณซีรั่มลงไปในแตงโม
Dude, she's got our melon!เพื่อน เธอมีแตงโมของเรา
Wait, uh, Mrs. Scavo, can we get our watermelon back?เดี๋ยวคุณนายสกาโว ขอแตงโมเราคืน
Are these really watermelons? Yeah.นี่แตงโม ใช่ไหมครับ ?
I think she wants the Gallagher!มันต้องยิงแตงโมถึงจะไชโยโห่หิ้ว
It's like a watermelon rind.อย่างกับเปลือกแตงโมแน่ะ
And it's swollen up to the size of a watermelon.และคงบวมใหญ่ขึ้นเท่าแตงโม และลูกคงไม่ได้รู้สึก..
A little bird told me that someone spent her summer vacation getting a brand-new set of melons, even though you know I have a very strict no plastics policy in Cheerios!มีคนกระซิบบอกฉันว่า ใครสักคนใช้เวลาในหน้าร้อน ยกเครื่องแตงโมเซตใหม่ อย่างที่เธอเคยรู้ว่าฉันเ้ข้มงวดมาก
Be sure to buy pork hock even if you're late. Okay, bye.ฉันกำลังกิงแตงโมกับแม่ฉัน
I was thinking about doing that, but I kind of like to pick out my own produce... you know, tap the, uh, melons.เจ๋งมาก ผมเคยคิดเหมือนกัน แต่ผมอยากเลือกของเอง แบบดีด... แตงโม
And I once, I actually saw him palm an entire watermelon.ที่จริงมีครั้งนึงผมเห็น เขาใช้ฝ่ามือบีบแตงโมจนแตก
Have some watermelon.พ่อก็ควรจะกินแตงโมบ้างนะคะ
It's so sweet and crunchy and lovely.กินแตงโมแล้วดีต่อร่างกายนะคะ
I'm thinking we don't know who is and who ain't got the damn Khan worm up inside his melon.ฉันคิดว่า เราไม่รู้ว่าใครเป็น และใครไม่เป็น ไอ้หนอนบ้าเข้าไปในหัวแตงโมเขา
I had a lot of watermelon.- ใช่ ฉันกินแตงโมไปเยอะ
For my closing statement, I'm thinking about smashing a watermelon with a hammer.เดี๋ยวก็รู้ พอพูดจบ ฉันกำลังคิดว่า จะเอาค้อนมาทุบแตงโมซะหน่อย
And I would have missed the nuking that my melon just took.และผมจะได้ไม่ต้องเป็นจรวด ที่โดนจับโยนเหมือนแตงโม
Is your head made out of stone?หัวเธอมันเป็นฟอสซิลแตงโมที่กลายเป็นหินหรือไง?
Mother, eat the watermelon.คุณแม่คะ กินแตงโมสิคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แตงโม
Back to top