ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหมือนเดิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหมือนเดิม*, -เหมือนเดิม-

เหมือนเดิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมือนเดิม (adv.) as before See also: still, as it was Syn. ดังเดิม, อย่างเดิม
English-Thai: HOPE Dictionary
intact(อินแทคทฺ') adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่ถูกกระทบกระเทือน,เหมือนเดิม., See also: intactness n., Syn. untorched
interphaseเป็นระยะแรกในการแบ่งตัวของเซลล์แบบ mitosis เป็นระยะที่เตรียมพร้อมดังนั้นในระยะนี้นิวเคลียสจะสะสมทุกอย่างและมี metabolism มากที่สุด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า metabolivc stage ในระยะนี้โครโมโซมจะมีการจำลองตัวเอง โดยการสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหใภายในตัวมีลักษรัเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สลับข้างกัน
recuperate(รีคิว'เพอเรท) vi.,vt. (ทำให้) ฟื้นคืน,พักฟื้น,กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม,กู้,เอาคืน, See also: recuperation n. recuperator n. recuperative adj. recuperatory adj., Syn. recover,recoup
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
English-Thai: Nontri Dictionary
reinstate(vt) คืนสิทธิ,ทำให้เหมือนเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
replicate๑. พับออก๒. ซ้ำ๓. -แบ่งตัวเหมือนเดิม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
palindromeพาลินโดรม, คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากซ้ายไปขวา แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก, ยาย, DAD, MOM ซึ่งพาลินโดรม เป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดิมอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Restoration การคืนกลับสภาพเดิม การฝังกลบที่สมบูรณ์จนสามารถใช้พื้นที่ได้ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
same (adj.) เหมือนเดิม See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม Syn. unchanging, unchanged, changeless
idem (pron.) เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
keep up (phrv.) ยังเหมือนเดิม Syn. hang out
remain (vi.) ยังเหมือนเดิม See also: ยังเป็นอยู่ Syn. continue, go on
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
I don't feel the same wayฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The museum will buy them, as usual. Yes, they are nice.ใช่, ทางพิพิธภัณฑ์จะซื้อมัน, เหมือนเดิม ใช่, พวกมันมีค่ามาก
All right, let's go! Run that same play. Let's go!เอาล่ะ ไปได้ เหมือนเดิม เล่นเหมือนเดิม ไปได้
Same old, same old. Doing backup training on my days off.โอ้ ลูกรู้นะ เหมือนเดิม ซ้ำๆซาก
We do the same thing each and every Thursday at exactly the same time and nothing interesting ever happens.เราทำอะไรซ้ำ ๆ เหมือนเดิม ทุกๆครั้งในวันพฤหัส มันเห็นชัด ๆว่าในเวลาเดียวกัน และข้าก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีอะไรที่น่าสนเกิดขึ้นสักหน่อย
Yeah, something like that, I guess.อะไรบางอย่าง เหมือนเดิม ผมเดา
And then, just like that, everything would go back to normal.หลังจากนั้น ก็ เหมือนเดิม ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
Later. As always, look forward to it.ไว้วันหลัง เหมือนเดิม ไว้รอดูแล้วกัน
Aah, same old, same old.เอ๊ะ เหมือนเดิม เรื่องเดิมๆ ไอ้พวกสัตว์
19 years later, and we're still having the same argument, and you know why?19 ปีจากนี้ เรายังทะเลาะ เหมือนเดิม รู้ไหมทำไม
So, again, we got a guy weighing about two bills...คึอ เหมือนเดิม เรามีผู้ชายหนักประมาณสอง...
Oh, I'm sorry, when you said the usual, I just assumed.โอ้ ขอโทษครับ คุณพูดว่า เหมือนเดิม ผมเลยคิดไปเอง
No! I want all titles restored ... a million in cashไม่ ผมอยากได้ตำแหน่ง เหมือนเดิม เงินสดหนึ่งล้าน
And things just would not be the same without you there.และ สิ่งต่างๆ มันจะดูไม่ เหมือนเดิม ถ้าไม่มีลูกอยู่ในงาน
As always, thank you for your excellent guidance.เหมือนเดิม ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะ
Just the same, your family will be staying with us until this is all over.เหมือนเดิม ครอบครัวนายต้องมาอยู่กับเรา จนกว่าเรื่องนี้จะจบ
They need to be beaten to start speaking.เหมือนเดิม ต้องให้ใช้กำลังก่อนจะพูด
Nothing. Working, you know. How about you?เหมือนเดิม ทำงาน แล้วนายล่ะ?
Same thing. Another dad and his brunette daughter.เหมือนเดิม พ่อกับ ลูกสาวผมสีบรูเนท
As usual, Finch. The more dangerous they are...เหมือนเดิม ฟินช์\ ยิ่งพวกนี้อันตรายเท่าไหร่
Same old Reed, always stretching, reaching for the stars... with the weight of the world on his back.เหมือนเดิม รีด, เหมือนเอื้อมมือคว้าดาว... พยายามช่วยโลก.
Odd we lost the feed just as we were closing in on the target.เหมือนเดิม สัญญาณเราเกิดเสีย ตอนที่ใกล้จะถึงเป้าหมาย
Like always, Adele, you're my eyes in the sky.เหมือนเดิม อเดลคุมเชิงจากข้างบน
How come he always gets to go!เหมือนเดิม เขาต้องไปทุกที
It's the same thing. Same thing as the pool.เหมือนเดิม เหมือนที่เคยเป็นตอนเรื่องที่สระน้ำ
Same, but something changed since we got stuck.เหมือนเดิม แต่มีบางอย่างเปลี่ยนไป ตั้งแต่เราติดอยู่ที่นี้
Again, there's no sign of break-in.เหมือนเดิม ไม่มีร่องรอย การบุกรุก
Same as before. Don't worry about it.เหมือนเดิม,ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมัน
The usual, mr. morgan.เหมือนเดิมครับ คุณมอร์แกน
As before, Ms. Groves, Mr. Reese is upstairs with an unhealthy number of firearms.เหมือนเดิมนะคุณโกรฟส์ คุณรีสอยู่ชั้นบน พร้อมสิ่งอันตรายที่เรียกว่าปืน
Oh, hey, if we hurry, we can make the new Jennifer Aniston movie.เหมือนเดิมมาตลอด ชั่วโมงครึ่งของบ้านริมหาดกลางฝน
As usual, wrong place, wrong time.เหมือนเดิมเลยนะ ผิดที่ ผิดเวลา
The same as always, Your Highness?เหมือนเดิมใช่ไม๊ ฝ่าบาท ?
Still the same. One, two, three not guilty. Nine guilty.ยังคงเหมือนเดิม หนึ่งสองสามไม่มีความผิด เก้าผิด
It is the only bridge still intact across the Rhine.สะพานยังคงเหมือนเดิมข้าม แม่น้ำไรน์ ใช่ก็ก็จะไม่นาน แต่
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม
"You mean you've gotten one intact over the Rhine?"คุณหมายความว่าคุณได้รับ อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนเดิมมากกว่าแม่น้ำไรน์? อ๋อ
What are you guys gonna do? The same act?พวกคุณจะทำอะไร ก็ ทำเหมือนเดิม
You wear the same farkakte suits.สวมใส่ชุดสุทเหมือนเดิม
We've come to ask you to release the Scarecrow and restore the Emerald City.เรามาเพื่อขอให้ปล่อนหุ่นไล่กา และทำให้เมืองมรกตเหมือนเดิม
I was just taking back what was mine to begin with.ข้าแค่ต้องการเอาคืน มาไว้ที่เหมืองเหมือนเดิม

เหมือนเดิม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหมือนเดิม
Back to top