ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหมือนปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหมือนปกติ*, -เหมือนปกติ-

เหมือนปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมือนปกติ (adv.) as usual See also: usually, still, as before, as formerly, always, often, frequently Syn. เช่นเคย, เหมือนเคย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
normalise (vt.) ทำให้เหมือนปกติ See also: ทำให้ปกติ Syn. conventionalize, normalize
normalize (vt.) ทำให้เหมือนปกติ See also: ทำให้ปกติ Syn. conventionalize, normalise
offday (n.) วันที่ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเหมือนปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think he did it just to feel normal againฉันคิดว่าเขาทำมันเพียงเพื่อให้รู้สึกเหมือนปกติอีกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chapel will start at 10:30 as usual, Mr. Morgan.โบสถ์จะเริ่มพิธีตอนสิบโมงครึ่ง เหมือนปกติ คุณมอร์แกน
After a while, it got to be all normal.พอสักพัก ทุกอย่างก็เหมือนปกติ
This doesn't sound like the usual, mindless, boring, gettin'-to-know-you chitchat.นี้ไม่ได้เสียงเหมือนปกติไม่สนใจ, น่าเบื่อ gettin' ไปรู้ที่คุณคุยกันเล่น
You're not surrounded by your usual cloud of smoke.เธอไม่ได้นั่งรมควัน เหมือนปกตินี่
In 5days he knew everything that was going on.เขาเริ่มกลับมารู้เรื่องทุกอย่าง เหมือนปกติ
It's important for everything to appear normal...เราจะต้องทำให้ทุกอย่างเหมือนปกติ
I stopped to see the older girl who was always so nice to meวันนั้นก็เหมือนปกติทุกวัน
To those who dwell among us, anonymous, seemingly ordinary, whom destiny brought together to repair, to heal, to save us from ourselves.ของผู้ที่แฝงอยู่ในหมู่พวกเรา ผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน,ผู้ที่ดูเหมือนปกติ ผู้ที่มีชะตากรรมเชื่อมกัน เพื่อ ซ่อมแซม เพื่อ รักษา
Just be a pall.ทำตัวให้เหมือนปกติก็พอ
I was not always what you see. You're right, Theo.ฉันไม่ได้เป็นเหมือนปกติอย่างที่นายเห็น นายถูก ธีโอ
Isn't this just lovely and normal? (teakettle whistles)ดูเหมือนปกติและน่ารักมั้ยเนี่ย?
This blending in thing isn't as easy as it looks. [eerie music] [indistinct sobbing] We're here.-มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ดูเหมือนปกติ
Orson will drink too much today, like he always does at weddings.ออลสันจะดื่มมากวันนี้ เหมือนปกติที่เขาทำในงานแต่ง แล้วจะหลับไปตอน 3 ทุ่ม
He seems perfectly normal, but Len ...เขาดูเหมือนปกติ แต่Len ...
We gotta- We gotta keep it casual.เราจะต้องทำตัวให้เหมือนปกติ
But everything around me was to scale so it all looked normal.แต่ทุกอย่างรอบตัวฉัน โตขึ้นตามสัดส่วนด้วย งั้นทุกอย่างเลยดูเหมือนปกติ
The senses make the neurons express signals that go right back to the same part of the brain as before, where memory is stored.ความรู้สึกทำให้เซลล์ประสาท ทำงานโดยอัตโนมัติ ย้อนกลับไปกลับมา ในส่วนเดียวกันของสมอง เหมือนปกติ
I just want to get us back to normal stuff like school.ฉันแค่อย่างให้เรา กลับไปทำหน้าที่เหมือนปกติ อย่างเช่นโรงเรียน
Elena, I can't just pretend Like everything is ok.เอเลน่า ฉันแกล้งทำเป็นเหมือนว่า ทุกอย่างยังเป็นเหมือนปกติไม่ได้หรอก
Guys, just breathe through your nose like normal.พวกเรา แค่หายใจ ทางจมูกเหมือนปกติ
Everything's gonna get back to normal.ทุกอย่างจะกลับไปเหมือนปกติ
Um, murder, secrets, the usual.ก็ ฆาตกรรม ความลับ เหมือนปกติ
Does she sound like herself?เธอพูดเหมือนปกติหรือเปล่า
No matter what she experiences, she quickly bounces back. Isn't that Seo Eun Young?ประสบการณ์อะไรที่คุณเคยผ่านมา ทุกอย่างจะกลับคืนเหมือนปกติ ผมพูดถูกใช่มั้ย?
Whole thing's routine, it was a milk run.ทุกอย่างเหมือนปกติ ไปได้สวย
Living her life with her friends as she doesมีชีวิตกับเพื่อนๆเหมือนปกติ
What I did to Paul was horrible, but thank God, he's forgiven me, and now I just want things back to normal.ว่าสิ่งที่ชั้นทำกับพอลมันน่ากลัว น่าขยะแขยง แต่ขอบคุณพระเจ้า , เค้ายกโทษให้ชั้น และตอนนี้ฉันอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติ
Just act normal and get through the day.แค่ทำตัวเหมือนปกติและผ่านแต่ละวันไป
Just talk to me. Act normal.คุยกับฉัน เหมือนปกติ
You realize this isn't going to be normal, right?นายรู้ว่า มันจะไม่เป็นเหมือนปกติแล้วใช่มั้ย
Only had time to dummy back one account, not my usual four.ก็เลยมีเวลาหลอกล่อเพียงแค่บัญชีเดียว ไม่ใช่สี่เหมือนปกติ
It sort of feels like everything's finally getting back to normal around here.มันรู้สึกเหมือนกับว่า ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนปกติ
I knew something didn't seem right.ว่าแล้วเชียวดูไม่เหมือนปกติ
It'll be fine if we switch back before that day.ก่อนที่จะคุยกัน ความหวังที่จะกลับไปเป็นเหมือนปกติ คงไม่ใช่คำถาม
You lied to sneak off. Now look at you.เธอโกหกฉัน ทำไมต้องทำเหมือนปกติ ในเมื่อเธอร้องไห้แบบนี้
Oh, it's empty, as usual.โอ้ั ตู้มันว่างเปล่า เหมือนปกติ
Looks like you're ordinary standard baton, right?ดูเหมือนปกติไม่มีอะไรใช่ไหม?
Just don't push it, and you'll be fine.ทำเหมือนปกติ แล้วคุณก็จะไม่เป็นไร
We're just going to do this.พวกเราก็แค่ทำมันเหมือนปกติ
I got to go to work! We got to keep up appearances.เราต้องไปทำงาน ทำตัวเหมือนปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหมือนปกติ
Back to top