ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เส้นใย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เส้นใย*, -เส้นใย-

เส้นใย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นใย (n.) fiber See also: fibre
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre Syn. ใยอาหาร
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre
เส้นใยแก้ว (n.) glass fibber
English-Thai: HOPE Dictionary
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
cashmere(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
cirrateadj. ซึ่งมีส่วนที่คล้ายหนวด,ซึ่งมีเส้นใย
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
cop(คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก
cottonade(คอท'ทะเนด) n. สิ่งทอด้วยฝ้ายหรือผสมกับเส้นใย
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย
fibre(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย,สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น,ลักษณะที่
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered,fibred adj.
fibroman. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเส้นใย
fibrous(ไฟ'บรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยหรือมีลักษณะของเส้นใย., See also: fibrousness n.
filamentn. เส้นใย,เส้นใยเล็ก ๆ ,เส้นละเอียด., See also: filamentary adj. filamentous adj., Syn. thread,fiber
filar(ไฟ' ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นด้ายหรือเส้นใย
floss(ฟลอส) n. เส้นใยไหม,ขี้ไหม,ไหมจุรี,เส้นชำระร่องฟัน (dental floss), See also: flosser n., Syn. floss silk
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
ingrained(อินเกรนดฺ') adj. ติดแน่น,ติดตัว,ฝังแน่น,ฝังรากอยู่ในเนื้อเส้นใย., Syn. engrained, See also: ingrainedness n.
kashmir(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
lock(ลอค) {locked,locking,locks} n. กุญแจ,เครื่องมือที่ให้ปิด,เครื่องกัก,เครื่องกัน,นกสับ,การติดขัด,ห้องปิดอากาศ,ช่องระหว่างประตูน้ำ,กระจุกผม,ปอยผม., See also: locks ผมที่ศีรษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. (lock,stock,and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
noil(นอยล์) n. เส้นใยของฝ้ายขนสัตว์หรืออื่น ๆ ที่หลุดออกมาจากการหวี., See also: noily adv.
ocellus(โอเซล'ลัส) n. ตาของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,ประกอบด้วยเรตินา-รงควัตถุและเส้นใยประสาท,จุดที่คล้ายตา (เช่นบนหางนกยูง) pl. ocelli
pongee(พอนจี',พอน'จี) n. ผ้าไหมที่ทอด้วยเส้นใยไหมป่าและมีสีธรรมชาติ
prophaseเป็นระยะที่สองของการแบ่งตัวแบบ miotosis โดยโครโมโซมเริ่มหดสั้นเข้าโดยบิดเป็นเกลียวคล้ายเกลียวเชือกเยื่อหุ้มนิวเคลียสและ nucleolus เริ่มสลายตัวพอถึงระยะปลาย prophase จะเห็นโครโมโซมเป็นสองเส้นคู่กัน และแต่ละเส้นเรียกว่า chromatid และ chromatid จะเรียงตัวเข้ามากลางเซลล์ ส่วนในไซโตปลาสซึมโครโมโซมจะทำการแบ่งตัวเป็น 2 อัน แล้วเคลื่อนออกไป 2 ด้านแต่ยังติดด้วยเส้นใยขาว ๆ (spindle fiber)
ret(เรท) vt. แช่ปอหรือป่าน (เพื่อทำให้เส้นใยออกจากเนื้อไม้) vi. แช่จนนิ่ม,แช่จนเปื่อย
shoddy(ชอด'ดี) n. เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าขี้ริ้ว,ของเลวที่นำมาทำให้คล้ายของดี,ของกำมะลอ. adj. กำมะลอ,คุณภาพเลว,ทำอย่างลวก ๆ ,ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี,เลว,เลวทราม, See also: shoddily adv. shoddiness n.
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
strand(สแทรนดฺ) n. ชายหาด,ริมแม่น้ำ,ริมทะเลสาบ,เกลียว,เกลียวเชือก,สายเชือก,ด้าย,เส้นลวด,เส้นใย. vt.,vi. เกยหาด,เกยฝั่ง,ติด,ทำให้อยู่ในฐานะที่ทำอะไรไม่ได้,เกลียว,ฟั่น,ควั่น., Syn. desert,maroon,reject
tease(ทีซ) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส,ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน, See also: teasingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ
strand(n) ชายหาด,ฝั่งน้ำ,เส้นลวด,เกลียวเชือก,เส้นใย
thread(n) ด้าย,เส้นไหม,ขนแกะ,ลินิน,เส้นใย,ความคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental flossเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fibrilเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floss, dentalเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical fiberเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detector๑. ตัวตรวจหา๒. ตัวเปลี่ยน [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fibre๑. เส้นใย๒. เซลล์เส้นใย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrillation๑. การเป็นเส้นใยฝอย๒. การระริกของกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibromaเนื้องอกเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous-เส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Afferentเส้นใยประสาทขาเข้า, ประสาทนำเข้า [การแพทย์]
Dental Flossเส้นใยไนลอน [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fibreเส้นใย, วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Bellyส่วนที่เป็นเส้นใยของกล้ามเนื้อ,เกล็ดท้องงู [การแพทย์]
Fibrousพังผืด,เยื่อเหนียว,เป็นเส้น,เป็นเส้นๆ,เป็นเส้นใย [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mold Formมีรูปร่างเป็นเส้นใย [การแพทย์]
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Optical fiber communicationการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Polyester fibers industryอุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ [TU Subject Heading]
rayonเรยอง, เส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ทำขึ้นจากเซลลูโลส มี 2 ชนิด คือ อะซิเตตเรยอง และวิสคอสเรยอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiber (n.) เส้นใย See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย Syn. fibril, filament, thread
fibre (n.) เส้นใย See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย Syn. fibril, filament, thread
fila (n.) เส้นใย See also: สิ่งที่เหมือนเส้นใย Syn. filum
filament (n.) เส้นใย Syn. fiber, fibre, fibril, thread
filum (n.) เส้นใย
strick (n.) เส้นใย See also: เศษไหม Syn. fiber
staple (n.) เส้นใยของขนสัตว์, ฝ้ายหรืออื่น Syn. fiber, texture
raffia (n.) เส้นใยของต้นปาล์มที่ใช้สานตะกร้าหรือเสื่อ
ingrain (n.) เส้นใยที่ถูกย้อมติดสีก่อนนำไปทอ
rove (n.) เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
rove (vt.) เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
shoddy (n.) เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าเก่าๆ
sisal (n.) เส้นใยพืชชนิดหนึ่ง
spandex (n.) เส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่น
fibril (n.) เส้นใยเล็กๆ See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย Syn. fibrilla
fibrilla (n.) เส้นใยเล็กๆ See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย
optical fiber (n.) เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล Syn. optical fibre
optical fibre (n.) เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล Syn. optical fiber
fiber optics (n.) เส้นใยแก้วนำแสง
nylon (n.) เส้นใยไนล่อน Syn. synthetic fiber
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prints,fiber,trace evidence --รอยนิ้วมือ , เส้นใย หลักฐานให้ตามรอย
Well,the car's been underwater, so we're not going to find any usable prints, fibers or hairs.รถตกไปจมอยู่ในน้ำ ดังนั้นเราไม่ สามารถใช้หลักฐานจากรอยนิ้วมือ เส้นใย หรือเส้นผมได้
First, let me start with the most heartfelt apology, Owen.คุณแน่ใจนะ ว่าเป็นรถของจำเลยที่ชนเอมี่ ใช่ครับ ขน เส้นใย และเลือดบนตะแกรงรถเป็นของเหยื่อ
Therma-threading, baby.เส้นใยความร้อนไง พ่อหนุ่ม
From the packaging, we were able to detect very faint traces of amphibole.เส้นใยจากแอมฟิโบลพวกนี้ถูกพบในถุงๆนี้
Natural fibers like cotton would have decomposed to dust or tatters in say, I don't know, four months.เส้นใยตามธรรมชาติ อย่างผ้าฝ้ายคงจะย่อยสลาย กลายเป็นฝุ่นหรือผ้าขี้ริ้วไปแล้ว น่าสักจะ ไม่แน่ใจนัก ราว 4 เดือนได้
We make our nets from the fibersเส้นใยถักเป็นแหเพื่อหาปลา
The fiber Arastoo extracted from the skull?เส้นใยที่อราสทูเอาออกมาจากกระโหลก
Oh, the tangled web we weave, Mr. Mathis.เส้นใยมันพันกันยุ่งเหยิงจริงนะ
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล
My life hangs by a thread every day.และอันตรายกว่าสองเท่า ชีวิตฉันแขวนอยู่บนเส้นใยทุกวัน
It'll protect you I made it from the thread they spunมันจะปกป้องเจ้า ข้าทำมันจากเส้นใยที่พวกเขาทอ
All we need is a speck... piece of fiber, piece of skin, a strand of hair that ties the torso they found to this house.สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดก็คือรอยด่าง... ชิ้นส่วนของเส้นใย ชิ้นส่วนของผิวหนัง เส้นผม
No prints, no hair, no fibers.ไม่มีรอยนิ้วมือ, ไม่มีเส้นผม, ไม่มีเส้นใย.
Well, that's one way to get your roughage.เธออยากกินอาหารเส้นใยสูงก็บอกสิ
In her room we found material evidences such as a cosmetic powder and fibers matching her clothes.ในห้องนั้น เราพบหลักฐานเป็นเครื่องสำอางค์ และเส้นใยที่เข้ากับเสื้อผ้าของเธอ
"You have fibers and threads unknown to us."พวกนายมีเส้นใยและเส้นด้ายที่เราไม่รู้จัก"
I just got a rush job back from the lab on those fibers we found on the body.ผมเพิ่งไปเอาผลจากห้องแลป นี่เป็นเส้นใยที่เราพบ อยู่บนร่างศพ
I need you to run hair and fiber for me against all victims for the last ten days.ฉันอยากให้คุณเทียบเส้นผมและเส้นใยนี่ กับเหยื่อในสิบวันที่ผ่านมา
Checking the thread coun yes.ตรวจที่เส้นใยผ้าด้วย? ใช่.
Some kind of melted fabric.ดูเหมือนเส้นใยบางอย่าง
Intense physical activity rapidly depletes muscle fibers of ATP, which gives them the energy they need to contractการออกกำลังกายหักโหมอย่างรวดเร็ว\\\ จะไปลดสารเอทีพีในเส้นใยกล้ามเนื้อ ซึ่งให้พลังงานที่จำเป็นในการหดตัวของกล้ามเนื้อ
The dust found inside the businessman's shoes was actually undyed jute fibersเศษผงที่พบในรองเท้าของนักธุรกิจ ที่จริงแล้วเป็นเส้นใยของปอกระเจาที่ยังไม่ได้ย้อมสี
The same fibers were also found on tape lifts from the other vic's clothesเรายังพบเส้นใยชนิดเดียวกันนี้ บนเทปกาวที่ยกดึงขึ้นจากเสื้อผ้าของเหยื่อคนอื่น
You know,maybe these fibers are environmentalคุณก็รู้ บางทีเส้นใยพวกนี้ ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมนะ
It's a warehouse,formerly deeded to a company that manufactured natural fiber bags and shipping materials go I'll call it inมันเป็นโกดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้โอนให้กับ บริษัทที่ผลิตถุงเส้นใยธรรมชาติและส่งของทางเรือ-- ไปเลย ฉันจะโทรเรียกมา
It had Mr Attwell's fingerprints on it, as well as fibres from his coat, suggesting that the knife belonged to him.มันมีรอยนิ้วมือของคุณแอทเวลอยู่ แล้วก็เส้นใยจากเสื้อเค้า มันบ่งชี้ว่า มีดนั่นเป็นของเค้า
Of course towels have a thread count, Mr...แน่นอน.. ผ้าเช็ดตัว ก็ต้องดูเส้นใยด้วย นาย
Anything under a 400-thread count and I could break out in impetigo!ฉันรู้เรื่องพวกนี้ ถ้าเส้นใยน้อยกว่า 400 อาจทำให้เป็นโรคผิวหนัง!
And if this invisible threat that holds us togetherแล้วหากถ้าเส้นใยอันมองไม่เห็นที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันนี้
You run across any hair or fiber in that second blood sample you found?คุณเจอเส้นผมหรือเส้นใย ในตัวอย่างเลือดอันที่สอง ที่พบบ้างไหม?
We'd sit around and wait for somebody to die, some grisly, macabre death, or for the entire fabric of the Universe to come shredding apart.เรากำลัง นั่งดู บางคน กำลังตาย อย่างสยดสยอง ความตายที่น่าขยะแขยง หรือสำหรับบางเส้นใย ของห้วงจักรวาล
It's a microspectrophotometry scan indicating that the fabric we found with the remains is lint-free, static-resistant polyester.นี่คือภาพสแกนด้วยเทคนิค ไมโครสเปคทรอโปโตมีทริ บ่งชี้่ว่าเส้นใยที่ เราพบมันในซากศพ คือใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ต้านแรงคงที
No. No prints, no fibers, nothing.ไม่ ไม่มีรอยนิ้วมือ ไม่มีเส้นใย ไม่มีอะไรเลย
No natural fibers.ไม่ใช้เส้นใยธรรมชาติเลย
We give my dog special food. It's got flax in it.เราเอาอาหารพิเศษให้มันกิน แบบที่มีพวกเส้นใยป่าน
Hodgins, you're vibrating. - [Typing]หนึ่งในตัวอย่างเส้นใย
Look,I could find fibers,or-or spores or other particulates.ฟังนะ ผมหาเส้นใยได้ หรือ หรือสปอร์ หรืออนุภาคชนิดอื่น
Sleek, comfortable, thermally bonded non-interwoven Kevlar fiber.นุ่ม สวมใส่สบายตัว เก็บกักความร้อนของร่างกายมนุษย์ ผลิตด้วยเส้นใยเคฟลาร์
Would you check these items for fibers and prints?ช่วยตรวจสอบของชิ้นนี้หาพวก เส้นใยและรอยนิ้วมือให้ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เส้นใย
Back to top