ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสเพล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสเพล*, -เสเพล-

เสเพล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสเพล (adj.) roguish See also: rascally Syn. เหลวไหล Ops. เอางานเอาการ
English-Thai: HOPE Dictionary
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรม,เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
jaded(เจด'ดิด) adj. อ่อนเพลีย,น่าเบื่อ,เลื่อน,หมดเปลือง,เสเพล
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
rakish(เร'คิช) adj. คล้ายคราด,เสเพล,เหลวไหล., See also: rakishly adv. rakishness n.
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
roue(รูเอ',รู'เอ) n. คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนขี้เหล้า,เสื้อผู้หญิง, Syn. profligate
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste
English-Thai: Nontri Dictionary
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล
lewd(adj) มีตัณหา,แพศยา,ลามก,เสเพล
lewdness(n) ตัณหา,ความแพศยา,ความลามก,ความเสเพล
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
varlet(n) คนเสเพล,อันธพาล,คนรับใช้,อัศวิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go to the bad (idm.) กลายเป็นเสเพล See also: ออกนอกลู่นอกทาง, ทำตัวเกเร
Jack the Lad (n.) หนุ่มเสเพล (แสลง) See also: หนุ่มเจ้าสำราญ
loose fellow (n.) คนเสเพล See also: คนไร้ค่า Syn. profligate
rake (n.) คนเสเพล See also: คนเจ้าชู้, เสือผู้หญิง Syn. playboy
rip (n.) คนเสเพล See also: คนไร้ค่า Syn. loose fellow, profligate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm taking you on a roller-coaster ride of sexual thrills.เสเพลต่างหาก ฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น เพราะฉันหวังว่าพวกนาย
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
She's spoilt and temperamental.เธอเสเพล อารมณ์ก็ปรวนแปร
A gallows-hung scoundrel is what I see.สิ่งที่ข้าเห็นก็คือ เจ้าคนเสเพล
'Tis thy own form, saucy wench.นี่อาจเป็นวิธีการของเจ้า หญิงเสเพล
Just become a full-time thug, why don't you?ทำไมแกชอบทำตัวเสเพลตลอดเวลาหา ?
Girls like bad appearance?..สาวๆเค้าชอบพวกเสเพลรึไง?
I've ended my wanderer life.ชั้นก็หยุดชีวิตเสเพลของชั้นแล้วนี่
A role model turned bad boy.บุคคลต้นแบบ ที่เปลี่ยนไปเป็นหนุ่มเสเพล
Does he look like a rascal?เขาดูไม่ใช่คนเสเพลเลยใช่ไหมค่ะ
Oh, we are bad boys, aren't we? Right, right. So, we go back to their place and then the six of us end up in a hot tub.เราเป็นหนุ่มเสเพลใช่ไหม พอไปถึงบ้านของพวกเธอ เรา +6 คนก็แช่อ่างน้ำร้อนด้วยกัน
* They're too old to really understand*# เขาแก่เกิน จะเข้าใจ # # จงเสเพล กับหนุ่มๆสาวๆต่อไป #
Such is our imperfect nature that dissipation may prove more efficacious than reflection.ใครที่แปลกเหมือนเช่นเรา ทำตัวเสเพลแบบนั้นบ้างอาจช่วยให้หายเศร้าได้เร็วขึ้น
You thought uncle sam was gonna pay for your great debauch forever?คิดว่าพวกเค้ายอมให้นายเสเพล.. ไปตลอดงั้นสิ?
Given everything that happened, it makes sense he's gone rogue.ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบวิถีคนเสเพลแบบนั้นแหละ
Sung Min Woo used to party and have fun like crazy before.ซองมินวูเคยเสเพลมาก่อน เค้าเป็นคนรักสนุก
That punk needs to stop being stubborn.ไอ้เด็กเสเพลนั่น... มันคงจะไม่ดื้รั้นจนถึงที่สุดหรอกนะ!
To find a woman to resist the temptationเรายังเสเพลได้ไม่เท่าไหร่เอง
I found that people were willing to roll bullets under the door, just for the right to take a dump.ฉันพบว่าผู้คนเต็มใจที่จะเก็บกระสุน ไว้ใต้ประตู เพื่อสิทธิที่จะทำตัวเสเพล
I was young. He was a bad boy. Everyone said no, so I said yes.ฉันอายุยังน้อย เขาก็เสเพล\ หลายคนเตือนฉันว่าอย่า อย่า แต่ฉันก็ไม่ฟัง
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน
How does a scared little stray become so good at killing?แล้วเด็กเสเพลอย่างคุณเนี่น กลายมาเป็นนักฆ่าชั้นเลิศได้ยังไง
I was also a punk, I can tell that you were one before too.ฉันเคยเป็นพวกเสเพลมาก่อน ฉันบอกได้เลยว่าเธอเองก็เคยเสเพลมาเหมือนกัน
We are talking generations of drinking and irrational behaviour...ที่พูดนี้ก็คือว่า ลูกหลานของเค้ากลายเป็นพวกขี้เมา ประพฤติตัวเสเพล
And Bree's falling out with her friends led to some dangerous behavior.และบรีเสเพลไปตามเพื่อน นำไปสู่พฤติกรรมอันตราย
I got five years of debauchery to catch up on.ผมต้องไปเสเพลให้คุ้มกับ 5 ปีที่เสียไป
He was a scruffy young nobody, beautiful, dangerous, a wicked smile.เขาเป็นพวกเสเพล ไม่มีงาน หล่อเหลา อันตราย และ ยิ้มสวย
The flight there alone was a bacchanal.เที่ยวบินที่มีอยู่คนเดียวเป็นคน เสเพล
I'm supposed to blow up my marriage about some troubled young woman's misdirected life?ผมควรพงการแต่งงานตัวเอง กับเรื่องแค่ชีวิตเสเพลของเด็กสาวงั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสเพล
Back to top