ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เว้นแต่ว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เว้นแต่ว่า*, -เว้นแต่ว่า-

เว้นแต่ว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้นแต่ว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
เว้นแต่ว่า (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. นอกจาก, ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd blame parents, except he hasn't got 'em!ฉันคงตำหนิ ครอบครัวเขา เว้นแต่ว่า เขาไม่มีครอบครัว
You can't cheat on this one! I can't help you unless you make a wish.นายโกงฉันไม่ได้นะ ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ เว้นแต่ว่า เจ้าจะขอพรข้า เจ้าต้องพูดว่า
You can understand why unless she went down on somebody...แกรู้ได้ว่า ทำไม เว้นแต่ว่า หล่อนจะทำอะไรกับใครสักหนึึ่งที่น่าสนใจ...
Not with any stolen money, unless you want to keep on being a thug.แล้วอย่าไปขโมยเงินล่ะ เว้นแต่ว่า เธออยากจะเป็นอันธพาลตลอดไป
There's no hope of winning unless the match is won by the 4th match.ไม่ต้องหวังว่าจะชนะ เว้นแต่ว่า จะชนะในยกที่ 4
I can help though, except if there's blood, just the thought of blood makes me...ฉันช่วยได้ เว้นแต่ว่า ถ้าเลือดออก เพราะแค่คิดถึงเลือดทำให้ฉัน... .
Don't tell me unless you're willing to show me.ไม่ต้องบอกฉัน เว้นแต่ว่า แกเต็มใจจะเอาให้ฉันดู
You guys were pretty good except you were two penises short of a Shania Twain re-imagination band.พวกนายก็ดูดีอ่ะนะ เว้นแต่ว่า พวกนายมีไอ้จ้อนสั้น2อันเหมือนวงทำใหม่ของชาเนีย ทเวนเลยว่ะ
Why am I trying to figure this out when I could be listening to my tapes in the car?เธอจะได้ออกข่าวหกโมงเย็น เว้นแต่ว่า จะมีแมวแถวนี้ทำอะไรตลกๆอะนะ
Just like you only got pregnant after his surgery to make him happy, only, I don't think that it's working.เหมือนอย่างที่คุณเกิดท้องขึ้นมา หลังจากเขาผ่าตัด เพื่อทำให้เขามีความสุขเหมือนกัน เว้นแต่ว่า ฉันไม่คิดว่ามันได้ผล
Yeah, except he didn't want that.ใช่ เว้นแต่ว่า เขาไม่ต้องการ
Not gonna be a very romantic weekend unless you, uh, invite me inside.มันจะไม่เป็นสุดสัปดาห์ที่โรแมนติก เว้นแต่ว่า คุณจะชวนผมเข้าข้างใน
Well, I would, Harvey, except all senior partners get an associate.ฉันก็อยากทำฮาร์วีย์ เว้นแต่ว่า หุ้นส่วนอาวุโสทุกคนต้องมีผู้ร่วมงานด้วย
Unless -- Guys, guys, unless, you know, you need permission.เว้นแต่ว่า-- นี่คุณ คุณ เว้นแต่ว่า คุณก็รู้ ต้องได้ไฟเขียวก่อน
I've been telling you this for weeks, but you got to call Spencer and you got to get your stuff back unless, you know, unless you're scared.ฉันบอกเธอมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ แต่คุณต้องโทรหา สเปนเซอร์ และ /N คุณต้องเอาของของคุณกลับ เว้นแต่ว่า คุณก็รู้
Except he wanted to know if there was a way to summon the demon back.เขาดูแข็งแรง เว้นแต่ว่า เขาอยากจะรู้
My thoughts exactly, except I'm really not feeling orientation.ฉันก็คิดแบบนั้น เว้นแต่ว่า ฉันไม่รู้สึก อยากจะปฐมนิเทศเลย
Unless you count that time you told me to get lost in the cafeteria, then it's been 31.- ใช่ 58 วัน เว้นแต่ว่า คุณจะนับตอนที่คุณบอกผม ให้ไปห่างๆ ตอนอยู่โรงอาหาร งั้นมันก็เป็น 31 วัน
Well, that's very helpful except Jackson's dead.มีน้ำใจสุดๆ เว้นแต่ว่า แจ็กสันน่ะตายไปแล้ว
The little green men, except of course, they're not green, are they, Mr. Walker?ตัวเล็กๆสีเขียวๆ เว้นแต่ว่า พวกมันไม่ได้มีสีเขียว ใช่ไหม คุณวอล์คเกอร์
Well, not unless you want them for paperweights.ไม่ต้องหรอก เว้นแต่ว่า นายอยากได้ที่ทับกระดาษ
I'd be pulling these triggers right now, except there's nobody paying me.ฉันก็อยากเล่นกับแกอยู่หรอกนะ เว้นแต่ว่า ไม่มีใครเอาคืนฉันได้หรอก
Well, that would be poetic, except now he can't tell us what the rest of his plan was, now, can he?ทันทีที่เราจับตัวเขาได้ แหม นั่นคงจะเป็นบทประพันธ์ เว้นแต่ว่า เขาบอกเราไม่ได้แล้ว ว่าแผนที่เหลือของเขา เป็นอย่างไร ใช่ไหม
Unlessof course... uh...เว้นแต่ว่า ... เอ่อ...
Except the guy that did it's still out there.เว้นแต่ว่า คนที่ทำยังลอยนวลอยู่
Except for the fact that quinn won't give us her baby anymore.เว้นแต่ว่า ควินน์ไม่ยกเด็กให้เราแล้ว
So unless you´re a pompous American,เว้นแต่ว่า คุณจะเป็น/ผู้ดีชาวอเมริกัน
Unless you're recommending a lot of alcohol.เว้นแต่ว่า คุณจะแนะนำให้ดื่มเหล้า
So, unless you want this forwarded to your commanding officer, Major Velasquez,เว้นแต่ว่า คุณอยากให้ผมส่งต่อนี่ ไปให้ผู้บังคับบัญชา พลตรี วีแลสควอส
Unless you're mad.เว้นแต่ว่า คุณโกรธฉันอยู่
Except, of course, you don't actually have an MBA.เว้นแต่ว่า จริงๆแล้วคุณไม่ได้จบด้านบริหาร
Unless you tell me how to cure a wolf bite.เว้นแต่ว่า จะบอกวิธีรักษา จาการถูกหมาป่ากัด
Unless I'm really pissed.เว้นแต่ว่า จะโกรธจริงๆ
It's about time you started focusing on yourself for a change instead...เว้นแต่ว่า ฉันจะไม่กลับไปใส่กางเกงส์ยีนเอวต่ำ กับเสื้อครอปหรอกนะ ไม่หรอกน่า ผมแน่ใจว่าคุณจะต้องดูดีในชุดพวกนั้นแน่นอน
Except that I have been working on this essay for the past three days, and this is all I've got.เว้นแต่ว่า ฉันต้องนั่ง เขียนข้อความนี่มาสามวันแล้ว 722 00: 29:
Unless I sit alone in that trailer for one more minute, then I'm gonna die.เว้นแต่ว่า ฉันนั่งคนเดียวในเทรลเลอร์นั่น อีกแค่นาทีเดียว ฉันก็จะตายแน่
Except now I drink real beer.เว้นแต่ว่า ตอนนี้ฉันดื่มเบียร์จริงๆ
Except when I dress up as a frigid bitch...เว้นแต่ว่า ถ้าฉันแต่งตัวเป็นพวกแม่สาวกามตายด้าน
Unless Prisoner Zero escaped through here.เว้นแต่ว่า นักโทษศูนย์ หนีมาทางนี้น่ะสิ
Unless the mayor appoints someone else within the time period, which I'm doing today.เว้นแต่ว่า นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งคนอื่นแล้ว ในระหว่างเวลานั้น ซึ่งฉันได้แต่งตั้งวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เว้นแต่ว่า
Back to top