ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องเร่งด่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องเร่งด่วน*, -เรื่องเร่งด่วน-

เรื่องเร่งด่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเร่งด่วน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pressing matters call my attention.เรื่องเร่งด่วน เรียกความสนใจของฉัน
I must speak to Mr Scott Blair. It is very urgent.ผมต้องพูดคุยกับนายสก็อตแบลร์ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก
On to pressing business. Word has come to us coffee heiress Mrs Virginia Arness has dismissed her current tax lawyers.ว่ากันที่เรื่องเร่งด่วน มีข่าวเข้ามาว่า นางเวอร์จิเนีย อาร์เนส ทายาทกาแฟ
He called several times yesterday. He said it was personal and urgent.เขาโทรมาหลายครั้งเมื่อวาน บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสวนตัว
I have this urgency in me.ผมมีเรื่องเร่งด่วนในตัว
I have business connections... so I can get the lumber for the derrick such things go by friendship in a rush like this.ผมมีเส้นสายในธุรกิจ ผมจึงหาไม้สำหรับทำ แท่นขุดเจาะน้ำมันได้ เรื่องเร่งด่วนแบบนี้ มันต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว
I love you, Claire.เรามีเรื่องเร่งด่วนใหม่ ปีเตอร์ เพททริลี่ เราต้องตามหาเขา
Stop your time-pass boys. This is urgent...พอเหอะน่าไอ้หนู นี่เรื่องเร่งด่วนนะ...
He knows it is a priority.เขารู้ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน
There's this cold case I'm looking at, A dead John.นี่เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ผมรับผิดชอบอยู่ มีคนตาย
The most urgent priority, apparently, is to pick every pocket of sunlight.แต่เรื่องเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ คือต้องสูบน้ำมันทุกหยดที่มีอยู่
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน
I need to speak with the president.ฉันต้องการพบท่านปธน. เป็นเรื่องเร่งด่วน
Yes, I know, sir, but it's extremely urgent.ค่ะ ฉันรู้แต่ว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วน
I already sent out a priority, all-agency APB.ผมสั่งเป็นเรื่องเร่งด่วน,ให้ทุกคนทราบแล้ว
Open an all-agency channel with flags for immediate action on Jack Bauer.ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้เรื่องแจ็ค บาวเออร์เป็นเรื่องเร่งด่วน
Put me through to agent moss. it's urgent.ให้ผมคุยกับ จนท. มอส, เป็นเรื่องเร่งด่วน
It sounded urgent.มันเป็นเรื่องเร่งด่วน
Rufus, your message said it was urgent. Has something happened?รูฟัส เธอบอกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วน เกิดอะไรขึ้น
It's an emergency.มันเปนเรื่องเร่งด่วน
There are a pressing matters at hand I need your help with.มีเรื่องเร่งด่วนที่ผมอยากจะขอให้ท่านช่วย
You called me from your work phone, said it was urgent.นายเรียกผมจากโทรศัพท์ ที่ทำงานนาย เห็นบอกว่า เป็นเรื่องเร่งด่วน
(dan) all right, so what's the emergency?ว่าไง \ มีเรื่องเร่งด่วนอะไรรึเปล่า
So, what was the big rush?มีเรื่องเร่งด่วนอะไร
It's extremely urgent.นี่มันเรื่องเร่งด่วนสุดขีดเลยนะ
Looks rapid.และเป็นเรื่องเร่งด่วน
That is about as sweet a hustle as I've ever seen.นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดเท่าที่เคยเห็น
Hostage insurance is designed to work quickly.ความปลอดภัยของตัวประกันเป็นเรื่องเร่งด่วน
I have something urgent going on today.วันนี้ฉันมีเรื่องเร่งด่วนต้องทำค่ะ
I put your needs first. Don't you understand?ข้าถือความต้องการของเจ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน พวกเขาไม่เข้าใจหรือไง
I've been called out of town on a family emergency.ฉันต้องออกไปนอกเมือง เพราะเรื่องเร่งด่วนของครอบครัว
But it was an emergency.แต่มันเป็นเรื่องเร่งด่วน
I wasn't busy. Besides, it sounded urgent.ชั้นไม่ได้ติดธุระอะไร อีกอย่าง ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วน
I know this situation is less than ideal, but I am having a dental emergency.ฉันรู้ว่าสถานการณ์นี้ มันไม่เป็นตามที่หวัง แต่ตอนนี้ฉันมี เรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับฟัน
No, he's having a dental emergency.. ไม่เลย เขา ต่างหาก มีเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับฟัน
What on earth could be so urgent that I had to leave my open house in Studio City and drive all the way over the hill?นี่มันเรื่องเร่งด่วนอะไรเนี่ย ฉันถึงต้องออกมาจากการดูบ้านในสตูดิโอซิตี้ และก็ขับรถมาถึงที่นี่เนี่ย
I speak only of pressing matters.ผมพูดเฉพาะเรื่องเร่งด่วน
I'm neck deep in some serious crap, and if this wasn't an emergency,ฉันมีปัญหาหนักท่วมหัว และถ้านี่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
Excuse me, but this is an emergency.โทษทีนะ แต่นี่มันเรื่องเร่งด่วนมาก
It's a minor emergency.มีเรื่องเร่งด่วนนิดหน่อยน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องเร่งด่วน
Back to top