ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เริ่มทำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เริ่มทำ*, -เริ่มทำ-

เริ่มทำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริ่มทำ (v.) start (to do something) See also: begin (to do something), undertake
เริ่มทำ (v.) begin See also: start, commence Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, ขึ้นต้น Ops. จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
exeอีเอกซ์อีย่อมาจากคำว่า executable file ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มที่มีนามสกุลดังกล่าวนี้ จะเป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวปฏิบัติการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์ที่ชื่อแฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งเรียกโปรแกรมนั้นให้เริ่มทำงาน มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
executable fileแฟ้มกระทำการในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มประเภทนี้เป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวกระทำการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวกระทำการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์สองทีที่แฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งให้โปรแกรมนั้นเริ่มทำงาน แฟ้มประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .exe มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
program windowหมายถึง วินโดว์ที่มองเห็นบนจอภาพหลังจากที่กดเมาส์สั่งเริ่มโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้โปรแกรมนั้น ต้องใช้คำสั่ง FILE...new หรือ open จะทำให้เห็นวินโดว์ใหม่เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window) แล้วจึงจะเริ่มทำงานได้มีความหมายเหมือน application windowดู document window เปรียบเทียบ
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก
threshold(เธรช'โฮลดฺ) n. ธรณีประตู,ทางเข้าบ้านหรืออาคาร,ประตูทางเข้า,จุดเริ่มต้น,การเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม,จุดที่ตัวกระตุ้นเริ่มทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส,การกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฎิกิริยาของการเคลื่อนไหว., Syn. dawn
retum keyแป้นขึ้นบรรทัดเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีสัญลักษณ์ (บนแป้น ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) การกดแป้นนี้ เป็นคำสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยที่ยังพิมพ์ข้อความไม่ถึงจุดสุดท้ายของบรรทัด ในบางโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้นำข้อมูลเข้าไปเก็บในหน่วยความจำหรือเป็นคำสั่งให้หน่วยประมวลผลเริ่มทำงาน (มีความหมายเหมือนการกดแป้น Enter Key) ในระบบวินโดว์ ใช้กดแป้นนี้แทนกดเมาส์ที่ปุ่ม OK เมื่อตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เสร็จแล้วก็ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restartเริ่มทำต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
restartเริ่มทำต่อเริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go about (phrv.) เริ่มทำ See also: เริ่ม Syn. set about
proceed against (phrv.) เริ่มทำ
take up (phrv.) เริ่มทำ See also: เริ่มต้น Syn. begin, start
go into (phrv.) เริ่มทำ (กิจกรรม)
go on (phrv.) เริ่มทำ (กิจกรรม)
go about (phrv.) เริ่มทำ (บางสิ่ง) Syn. set about
tee off (phrv.) เริ่มทำ (บางสิ่ง)
clock in (phrv.) เริ่มทำงาน See also: เริ่มงาน, เข้างาน Syn. check in, check on, check out, clock off, clock on, punch in
get off (phrv.) เริ่มทำงาน See also: กระตือรือร้น
get onto (phrv.) เริ่มทำงาน
get weaving (idm.) เริ่มทำงาน See also: เริ่มใช้ได้ Syn. get cracking, get going, get moving, get started
pick up (phrv.) เริ่มทำงาน
put on (phrv.) เริ่มทำงาน
start out (phrv.) เริ่มทำงาน See also: เริ่มอาชีพ Syn. set out
go through the mill (idm.) เริ่มทำงาน (ต่ำต้อย) ก่อนจะก้าวหน้า Syn. put through
log on (phrv.) เริ่มทำงาน (ทางคอมพิวเตอร์) See also: ล๊อคอิน
kick on (phrv.) เริ่มทำงาน (เครื่องจักร, กระแสไฟฟ้า)
go in (phrv.) เริ่มทำงานตามปกติ
bring someone in on the ground floor (idm.) เริ่มทำงานที่ต่ำต้อย
buckle down (phrv.) เริ่มทำงานหนัก Syn. buckle to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're starting to make me nervousคุณกำลังเริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
BOLO turned up squat, so if Baskov is still in the U.S., he's gone way underground.เริ่มทำการค้นหาแล้ว ถ้าบาสคอฟยังอยู่ในอเมริกา เขาคงใช้ทางใต้ดิน
Initializing LCL ionization.เริ่มทำการจัดเรียงข้อมูล เตรียมการเปลี่ยนประจุ LCL
Initiate portal dilation.เริ่มทำการเปิดประตูมิติ
Start the patient on plasmapheresis.เริ่มทำการแยกส่วนของน้ำเลือดกับคนไข้
Alright, there's your cleaning material.เริ่มทำความสะอาดจากตรงนี้เลย
Have you started chemo yet?เริ่มทำคีโมไปยังล่ะ?
More moving, less talking, Agent Ward.เริ่มทำดีกว่าเอาแต่คุยนะ เจ้าหน้าที่วอร์ด
Started his own plumbing supply business that went bankrupt.เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับท่อประปา จนล้มละลาย
Wrong business, kid.เริ่มทำนายผิดแล้วมั้ง ไอ้น้อง
Reset, people. Reset.เริ่มทำพิธีใหม่ ทุกคน เริ่มทำพิธีใหม่
Have been beating the living crap out of him.เริ่มทำร้ายคุกคามชีวิตเขา
Starts a catalog, opens three more stores, and after five years, he sells the company to Leslie Wexner and The Limited for $4 million.เริ่มทำแคตาลอค เปิดร้านอีกสามแห่ง หลังจากนั้นห้าปี ก็ขายกิจการ ให้กับบริษัทเลสลี่ เวกซ์เนอร์ เป็นเงินสี่ล้านเหรียญ
I'm starting to think you are.เริ่มทำให้ฉันคิดว่า นายโง่
We get rid of these bastards then we begin making money on those Yankees.เฉดหัวพวกเฮงซวยนี่ไป... ...แล้วเริ่มทำเงิน จากพวกแยงกี้
You men start working on the dummies. Jim and Mongo, come with me.พวกคุณเริ่มทำตัวปลอมไป จิมกับมองโกมากับผม
You begin your journal.คุณเริ่มทำหนังสือได้เลย
So, I'm perfectly prepared to start the ball rolling.ดังนั้น ฉันมักจะเตรียมพร้อมอย่างดี ที่จะเริ่มทำความรู้จัก
I'm sorry I'm late.- นั่งลง! เริ่มทำข้อสอบได้ ขอโทษ [ หน่วยสืบราชการลับรัสเซีย KGB ย่อมาจากอะไร?
This is a very non-specific voice out there, and he's starting to piss me off.เรย์ เสียงที่ไม่มีตัวตนของคุณ... เริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
As soon as I got home, I started cooking.พอกลับมาถึงบ้าน ผมเริ่มทำอาหารต่อ
Then it is time you started on a trade.ถ้างั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะ เรามาเริ่มทำการค้ากัน
If you're gonna be Jerome, you better start getting used to it.ถ้าแกยังอยากเป็นเจอโรม ก็เริ่มทำให้คุ้นซะ
Dad's best friend goes to work.เพื่อนสนิทของพ่อเริ่มทำงานแล้ว
He just got lead reporter on the Giants so I got it for him as a gift.เคท นั่นสำหรับสเปนเซอร์ มาร์ค คุณจำได้ไหม เราเริ่มทำงานมาจากหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
Don't be coy. I'm talking about this.เราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีละ?
We started the cellar after that.เราเริ่มทำห้องใต้ดิน
Nerds were doing it 25 years ago, and new nerds are doing it again.พวกนี้เริ่มทำตั้งแต่ 25 ปีก่อนแน่ะ แล้วพวกบ๊องไม่มีแฟนรุ่นไหม่ก็มาสานต่อ
Still, the power of the diary began to scare her.แต่พลังอำนาจของบันทึก เริ่มทำให้เธอกลัว
I'm new on the jobผมเพิ่งเริ่มทำงานน่ะ
When I was researching the takeover of public space when I started off I thought okay this is just advertising.เมื่อฉันทำวิจัยเรื่องการยึดครองพื้นที่สาธารณะ ตอนที่เริ่มทำ ฉันคิดว่า โอเค มันก็แค่การโฆษณา
Program Alice activated.โปรแกรมอลิซเริ่มทำงาน
Because you're starting to freak me out.เพราะแกเริ่มทำชั้นพะอืดพะอมแล้ว
Okay, this is her. Start beating me up.โอเค เธอคนนี้แหละ เริ่มทำเป็นซ้อมชั้นได้
Took him four years to publish his findings because he had to keep starting over from scratch.เค้าต้องใช้เวลาถึงสี่ปีกว่าจะตีพิมพ์การค้นพบของเค้าสำเร็จ เพราะว่าเค้าต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นตลอด
And in addition to landing that commercial Carter also landed the girl.ยิ่งกว่านั้น เป็นการ เริ่มทำธุรกิจของเขา ...คาร์เตอร์ ก็ได้เป็นเจ้าของสาวสวย
Until you decided to start making decisions behind our backs.จนกระทั่งคุณคิดที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่าง โดยไม่บอกให้พวกเรารู้กันก่อน
In the interest of self-preservation, you might start with that.และด้วยความจำเป็นในการป้องกันตัวเอง คุณจะต้องเริ่มทำตามที่ผมบอก
Let this be your final test.มาเริ่มทำการทดสอบครั้งสุดท้ายกันเถอะ!
I start on Monday.ผมเริ่มทำงานวันจันทร์
Now, let's get down to the business of sucking every loose penny out of Mr. and Mrs. Average-Knucklehead.เอาล่ะ มาเริ่มทำงานดูดเงิน ทุกบาททุกสตางค์... จากประชาชนตาดำๆ ของเรากันได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เริ่มทำ
Back to top