ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยื่อใย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยื่อใย*, -เยื่อใย-

เยื่อใย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยื่อใย (n.) relationship See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
English-Thai: HOPE Dictionary
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lawyer was left high and dry!ทนายถูกทิ้งอย่างไม่เหลือเยื่อใย
More was needed if you were, say, rejected by a shrink you entrusted your life to.และต้องการมากกว่านั้น ถ้าคุณถูกพูดจา... ตัดเยื่อใยจากจิตแพทย์ที่คุณคิดจะฝากชีวิตไว้
She gets to have a relationship with a kid, but she can't handle one with an adult.เธอจะมีเยื่อใยกับเด็ก แต่เธอไม่สามารถดูแล แบบผู้ใหญ่ได้
So whatever clout you had with the Company,ดังนั้น เยื่อใยอะไรที่แกยังคงมีเหลือให้กับ Company
Well,uh,perhaps she should've seen that you still had feelings for mike.ก็... บางทีเขาน่าจะเห็นว่าเธอยังมีเยื่อใยกับไมค์อยู่
Who left me with nothing but stretch marksกับผู้ชายที่ทิ้งฉันไปอย่างไม่มีเยื่อใย
I have no more feelings for john.และป้าก็ไม่เหลือเยื่อใยให้จอห์นแล้ว
# I was beat ## ฉันถูกทิ้ง ไร้เยื่อใย #
You're still connected to her.คุณยังมีเยื่อใยกับเธอ
Leonard, Penny wants to exploit any residual feelings you have for her in order to get a ride to work.ลีโอนาร์ด เพนนีอยากใช้ เยื่อใยเหลืออยู่ที่นายยังมีกับเธอ เพื่อขอติดรถไปทำงาน
You still have feelings for him?คุณยังมีเยื่อใยกับเขาหรือไงกัน
Because you still have feelings for me.เพราะคุณยังมีเยื่อใยกับฉัน
Maybe I... was kind of wondering if Keith would still be...ฉันแค่สงสัยว่า เผื่อว่าคีธจะยังมีเยื่อใย..
She could see you still had feelings for Amy, so Sydney needed Amy out of the way.เธออาจเห็นว่านายยังมีเยื่อใยกับเอมี่ ซิดเลยจำเป็นต้องกำจัดเอมี่ไปให้พ้นทาง
You've erased any nostalgia I had for you, Dean.เจ้าทำลายเยื่อใยที่ข้าเคยมีให้เจ้า ดีน
I knew it. I knew there was still something between you.นั่นไง ฉันว่าแล้ว ว่าพวกเธอ มันต้องยังมีเยื่อใยกันอยู่
Sounds like you're clearing your throat.ตัดทิ้งแบบไร้เยื่อใยมากเลยนะ
In school, you guys act like you're broken up, but she's all over you.ในโรงเรียน พวกคุณแกล้งทำเป็นเลิกกัน แต่เธอก็ยังมีเยื่อใยให้คุณอยู่
Maybe I'm finally ready to admit that I still have feelings for you, too.บางทีฉันอาจจะต้องยอมรับว่า ฉันยังมีเยื่อใยกับคุณอยู่เหมือนกัน
That may be true, but clearly you've not resolved your feelings for him.มันเป็นความจริง แต่คุณยังมีเยื่อใยกับเขาอยู่
You have feelings for Britta, you disgusting monster!นายยังมีเยื่อใยกับเธอ ไอ้ตัวน่ารังเกียจ
But I suppose that's that parent-child bond.คงจะเป็นเยื่อใยของพ่อกับลูก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยื่อใย
Back to top