ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยอะแยะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยอะแยะ*, -เยอะแยะ-

เยอะแยะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยอะแยะ (adv.) many See also: much, abundantly, plentifully Syn. มากมาย, เยอะ Ops. น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious,abundant
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence,abundance
English-Thai: Nontri Dictionary
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've got plenty of suppliesพวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Zeta had a ton of people interested, don't get me wrong. Thanks to you.มีคนสนใจซีต้า เยอะแยะ อย่าเข้าใจผิดนะ ขอบใจ
A lot, I got a lot, but that's not it.เยอะแยะ ฉันได้มาเยอะเลย แต่ไม่ใช่เรื่องนี้
So long as there's you and me and maybe some other people, we could start over, start fresh, get some babies.เยอะแยะ ตราบที่ยังมีคุณมีผม และคนอื่นๆ เราเริ่มกันใหม่ได้ สร้างโลกใบใหม่
Tons of options:เยอะแยะ หนองน้ำ จระเข้
Various kinds. Songs. plays...เยอะแยะจิปาถะ ทั้งดนตรี การละเล่น...
A lot. I'm sorry. Now get out of my way.เยอะแยะล่ะกัน ฉันขอโทษ ตอนนี้อย่ามาขวางทางฉัน
Lots of things happened... drinking, pot smoking, the whittaker girl got pregnant.เยอะแยะเลย ทั้งก๊งเหล้า สูบยา
Check them out!เยอะแยะไป เลือกเอาเลย
'Here there's plenty to eat and drink. Bring your friend too.'ที่นี่มีของกินเยอะแยะ พาเพื่อนมาด้วยนะ
Especially when they come from so far away and have so much to talk about.โดยเฉพาะเมื่อเพื่อน มาไกลแสนไกล... ...และมีเรื่องพูดเยอะแยะ
And you do have a lot to talk about haven't you?นายมีเรื่องจะพูดเยอะแยะ ไม่ใช่เรอะ?
A lot of people made plans before the war. Like George Zip.คนวางเเผนก่อนสงคราม กันเยอะแยะ อย่างจอร์จ ซิป
And just slicing up too many specimens.คุณต้องแล่ศพตั้งเยอะแยะ
Now, here you come... here you come with a whole new set of charts... and graphs and records.แต่พอคุณมาถึงที่นี่ คุณก็เอาชาร์ต.. เอากราฟ เอาบันทึกอะไรมาเยอะแยะ
They're just false alarms. You get a lot of them in the labyrinth.เป็นสัญญาณเหลอก เขาวงกตมียังงี้เยอะแยะ
Lick your hand.ตอนที่พวกคุณอยู่ที่นี่ พวกเราเล่นเกมส์กันเยอะแยะ มาเล่นเกมส์พวกนั้นกันเถอะ
I've got a lot of ideas.ผมมีไอเดียเยอะแยะเลยครับ
There's a lot of lot of kids in.เด็กเยอะแยะเต็มไปหมด
There are caves, there might be VC.มีถ้ำเยอะแยะ อาจเป็นที่ซ่อนเวียดกง
I know a lot about farming.- ฉันรู้เรื่องการทำไร่เยอะแยะ - นายรู้เหรอ
They'll turn up your driveway, not knowing for sure why they're doing it.ผู้คนจะมากันเยอะแยะ โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามาทำไม
Always got these hot books around, or a bitch, or something.หนังสือเยอะแยะนี่ให้อีตัวอ่านหรือไง
I've heard so many wonderful things about you.ฉันได้ยินเรื่องดีๆเกี่ยวกับคุณ เยอะแยะเลยค่ะ
He'd been very busy. He had a lot of information on you.เขายุ่งมาก เขามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณเยอะแยะไปหมด
Miss Marron's paid enough for the property, she ought to be able to see it.เสียเงินซื้อบ้านตั้งเยอะแยะ น่าได้เห็นวิวสวยๆ บ้าง
And look, Winnie, more children are arriving. Come on in.และดูนี่สิ, พี่วินนี่, เด็กอีกเยอะแยะ กำลังมา.เข้ามาสิ
No buts about it. You're in for a lot of sacrifices.ไม่ต้องแต่ นายจะต้องเสียสละเยอะแยะเลย
Besides, with a bank... there's always tons of forms and all that shit.นอกจากนั้น กับธนาคาร... ต้องกรอกแบบฟอร์มเยอะแยะ และห่วย ๆทั้งนั้น
The guys like you in Paris were less uptight.พวกผู้ชายในปารีส แบบนายมีเยอะแยะ
What I don't get is the way guys can do so many mean things and then not even care.ฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างนะ ผู้ชายทำเรื่องใจร้ายได้เยอะแยะ โดยไม่สนใจเลย
Look at him. He's got more gadgets on him than a Swiss Army knife.ดูเขาสิ เขามีอุปกรณ์เยอะแยะกว่ากองทัพ ทหารจิ๋วที่มีแต่มีดนะ
It's the best thing I've ever tasted, and I have tasted a lot."ไม่เลว"? นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่ฉันเคยกินมา และมีให้กินอีกเยอะแยะ
I have my books. I go places in my head.ฉันมีหนังสือเยอะแยะ เที่ยวในจินตนาการ
I can't resist. I just have so many questions I want to ask you.ฉันทนไม่ไหวค่ะ ฉันมีเรื่องถาม คุณเยอะแยะไปหมด
No one here. But a lot of people. That's their story ...มีคนอื่นเยอะแยะ แต่ไม่ใช่เรา เรื่องของพวกเขา...
Come on, Rose, darling. There's plenty of room for you.เร็วเข้าโรส มีที่เยอะแยะเลย
I'm sure he's got quite a story to tell.เขาคงมีเรื่องเล่าเยอะแยะ
You told me that Well, what a stack of stories you got nowนายบอกฉันเอง นายมีเรื่องเล่าเยอะแยะแน่
Vienna swarms with miracles.เวียนนา มีเด็กมหัศจรรย์เยอะแยะ
I don't know why Mom had so many.ไม่รู้ว่าแม่จะผลิตมาทำไมตั้งเยอะแยะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยอะแยะ
Back to top