ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฟือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฟือน*, -เฟือน-

เฟือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฟือน (v.) forget Syn. หลง, หลงๆ ลืมๆ, เลือน, ฟั่นเฟือน
English-Thai: HOPE Dictionary
crackers(แครค'เคอซฺ) adj. บ้า,มีสติฟั่นเฟือน
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
crackpot(แครค'พอท) n. คนบ้า,คนสติฟั่นเฟือน adj. วิปลาส,มีสติฟั่นเฟือน,บ้า
cracky(แครค'คี) adj. ซึ่งแตกง่าย,มีรอยร้าวมาก,บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน interj. อนิจจา !
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
crazy catn. คนบ้า,คนที่มีจิตฟั่นเฟือน,คนโง่
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง่
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
dotty(ดอท'ที) adj. สติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,บ้า ๆ บอ ๆ ,ซึ่งเดินคล้ายคนขาเป๋,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,เป็นรอยด่าง., Syn. dotted, See also: dottiness n. ดูdotty dottily adv. ดูdotty
frantic(แฟรน'ทิค) adj. คลั่ง,มีอารมณ์รุนแรง,บ้า,มีสติฟั่นเฟือน. -frantically,franticly adv., See also: franticness n., Syn. mad,raging
stultify(สทัล'ทะไฟ) vt. ทำให้ดูโง่เขลา,ทำให้น่าหัวเราะ,ทำให้ไร้สาระ,ทำให้เสื่อมราคา,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้ไร้ค่า,ลบล้าง, (กฎหมาย) แถลงแก่ศาลว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ., See also: stultification n., Syn. thwart,frustrate
English-Thai: Nontri Dictionary
batty(adj) บ้า,วิกลจริต,ฟั่นเฟือน
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
cuckoo(n) นกกาเหว่า,คนโง่,คนฟั่นเฟือน
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
lunacy(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน,ความไม่เต็มบาท
lunatic(adj) บ้า,วิกลจริต,เสียสติ,ฟั่นเฟือน,วิปลาส
mad(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต
madman(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ,คนสติฟั่นเฟือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
phrenetic (adj.) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน Syn. deranged, delirious, frenetic, phrenetical
phrenetical (adj.) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน Syn. deranged, delirious, frenetic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because there's plenty Of water to drinkก็เพราะมีน้ำให้ดื่มเหลือเฟือน่ะสิ
I guess it was just temporary insanity.ผมว่า ผมคงจะฟั่นเฟือนไปชั่วคราวนะ
This poor man is having a breakdown.ผู้ชายที่น่าสงสารคนนี้ สติเขาเริ่มฟั่นเฟือนอีกแล้ว
Six months of that, tapped his brains out.ตลอด 6 เดือน เคาะจนสมองฟั่นเฟือน
Is the man deranged?ฟั่นเฟือนไปแล้วรึไง?
A mentally unstable weapons designer,off his meds, and currently running around los angeles.นักออกแบบอาวุธจิตฟั่นเฟือน... ออกมาเพ่นพ่านทั่วเมืองแอลเอ
"The Vatican is investigating... the possible possession of a Portuguese girl.""วาติกันไต่สวนคดี... หญิงสติฟั่นเฟือนชาวโปรตุเกส"
I've come home again. But it left her weak in the head...ฉันกลับมาบ้านแล้ว แต่เธอสมองฟั่นเฟือน...
Transformation tends to leave the brain a bit scrambled for a while.การเปลี่ยนร่าง อาจทำให้ สมอง ฟั้นเฟือนไปสักพักนึง
Are you on crack?เธอนี่ฟั่นเฟือนรึไง?
She says he was obsessed, deranged.เธอบอกว่าเขาหลง ฟั่นเฟือน
And she'll have this, like, big, pregnant cow grin on her face.และเธออาจจะเป็นแบบ แบบ อ้วนๆ ยิ้มแบบเฟือนๆเพอะๆ
So you think I'm crazy now?งั้นคุณก็คิดว่า ฉันฟั่นเฟือนแล้วซินะ
That insight would be a lot more impressive if you weren't just a product of my exhausted brain.มุมมองนี้น่าประทับใจมาก ถ้าคุณไม่ใช่ผลจากสมองที่ฟั่นเฟือนของผม
"as there was a lunaticเหมือนเป็นคนสติฟั่นเฟือน
Why don't you all stop confusing Jesus with an egotistical filmmaking lunatic?กับคนฟั่นเฟือนจอมยโส ที่ชอบสร้างหนังนี่ซะทีล่ะ?
He had this really deranged look.เขามีสีหน้าที่ฟั่นเฟือนสุดๆ
It drives scientists crazy..."เป็นแรงผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ฟั่นเฟือน"
Did you not just hear her? My mother is not senile.คุณไม่ได้ยินหรอกเหรอ แม่ผมไม่ใช่พวกคนแก่ฟั่นเฟือนนะ
It's sad when they get old.ตอนแก่ข้าจะฟั่นเฟือนแบบนี้รึเปล่าเนี่ย
A well known, but madly ill-mannered sculptor and a curator who needs his work.รู้กันดีอยู่, ว่าเป็นประติมากรที่ฟั่นเฟือน หยาบคาย และผู้ดูแล ก็ต้องการงานของเขา
Yeah, right. Put a little mustard on mine, Captain Crazy!โอเค ได้ ของฉันใส่มัสตาร์ดนิดหน่อยนะ กัปตันฟั่นเฟือน!
I've been kidnapped by a deranged, unbalanced ogre!ฉันถูกยักษ์วิกลจริต สติฟั่นเฟือนลักพาตัวมา!
So far, every person I met in this strange place suffers from the most florit delusionsถึงตอนนี้ ทุกคนที่ฉันเจอในสถานที่ปะหลาดแห่งนี้ ต่างมีจิตฟั่นเฟือน
I knew what I needed to do and how to do it.ผมไม่ได้เมายา. . ไม่ได้ฟั่นเฟือน
What has to break inside your brain for you to think,สมองของคุณต้องฟั่นเฟือนแน่ ถึงคิดว่า
If I could tell you how many crazy old menจะบอกให้ว่า มีตาแก่ฟั่นเฟือนกี่มากน้อย
"I became insane, with long intervals of horrible sanity.""ฉันกลายเป็นคนฟั่นเฟือน เพราะอยู่ในช่วงเวลาปกติอันน่ากลัวมานาน
Most of the babies, they are born a little... (singsongy): cuckoo.เด็กส่วนใหญ่ เกิดมาเป็น เด็กสติฟั่นเฟือน
You know, we have time there too.เรามีเวลาเหลือเฟือน่ะ
Stand down, crazy Schmidt.นั่งลง ชมิดท์จอมฟั่นเฟือน
She's distraught, the poor thing.เธอฟั่นเฟือนหรอ ช่างน่าสงสาร
Though I fear it has become deranged by madness.ถึงแม้ฉันกลัวว่า เขาจะฟั่นเฟือนเพราะอาการบ้า
It wasn't the rape, and he did rape me, that turned me into this...มันไม่ใช่การข่มขืน หมอนั่นมันขืนใจฉันจริงๆ ทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ คนสติฟั่นเฟือน
♪ Crazy as they may seem ♪แม้ดูฟั่นเฟือนเช่นนั้น
The diminished responsibility. Did you mention it?ไอ้ความฟั่นเฟือนชั่วขณะน่ะ ได้พูดรึเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฟือน
Back to top