ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อนหญิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อนหญิง*, -เพื่อนหญิง-

เพื่อนหญิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนหญิง (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gun moll (n.) เพื่อนหญิงของอาชญากร
moll (n.) เพื่อนหญิงของอาชญากร Syn. gun moll
stag (vi.) ไปโดยไม่มีเพื่อนหญิงมาด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Starting off with our very own spicy ladies, girl power to the extreme...เริ่มด้วยสาวๆสุดแซ่บของพวกเรา เพื่อนหญิง พลังหญิง
So...maybe he had a girlfriend, and maybe she had an interest in African art.ดังนั้น.. เขาอาจจะมี เพื่อนหญิง และเป็นไปได้ ที่หล่อนจะสนใจ ศิลปะอัฟริกัน เราควรจับตาเขามั้ย?
My girlfriend will be coming, and I have this ring.เพื่อนหญิงของผมกำลังจะมา ผมมีแหวนวงนี้
So I was at my girlfriend's house the other day, and she was waking up.ที่บ้านเพื่อนหญิงของผม เธอตื่นขึ้นมา
Why aren't you out with a girl?มิน่าเธอถึงไม่มีเพื่อนหญิงเลย
It was at school that I met my first girlfriend.ที่โรงเรียนนี่แหละ ที่ฉันได้พบกับเพื่อนหญิงของฉัน.
Isn't that your old girlfriend?นั่นเพื่อนหญิงของคุณไม่ใช่เหรอ?
I was just shopping with my girlfriends.ฉันแค่มาช็อปปิ้งกับเพื่อนหญิงน่ะ
Since getting divorced, no girlfriendไม่เคยมีเพื่อนหญิงตั้งแต่หย่า
As a fellow woman in the largely male work force,ในฐานะเพื่อนหญิง ที่ทำงานในหน่วยที่มีแต่ผู้ชาย
To join the psi alpha chi sisterhood.เข้าร่วมงาน ไซร์อัลฟาไคร์ พี่น้องเพื่อนหญิง
Why don't you try your old lady?ทำไมคุณไม่ลองติดต่อ เพื่อนหญิงคนเก่าดูล่ะ?
Yoko Ono much? Bros before Hoes, Troy.เพื่อนชายมาก่อนเพื่อนหญิงนะ ทรอย
You're going to tell Uther that his new lady friend's a troll?ท่านจะไปบอกอูเธอร์ว่า เพื่อนหญิงคนใหม่ของเขาเป็นพวกโทรลเหรอ
For your information, I've had a lot of girlfriends.เพื่อให้เป็นข้อมูลคุณ ผมนะมีเพื่อนหญิงเป็นกระต๊าก
Tell me about your lady friend.เล่าเรื่องเพื่อนหญิงเธอให้ฟังหน่อย
That's absolutely fine. Dennis, it's my girlfriend.ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน เดนนิส เพื่อนหญิงของฉันน่ะ เธออยากจะรู้ว่าในช่วงที่ฉันออกเดท
We ran it through the ACS database and came up with two coffee shops, a bakery, a winery, and a high-class escort service.เราลองใส่เข้าระบบแล้ว มีข้อมูลออกมาเป็นร้านกาแฟ สองร้าน, ร้านเบเกอรี่ ร้านขายไวน์ แล้วก็บริการ เพื่อนหญิงระดับไฮโซ
You cheated on your SATS and you had your girlfriend take them for you.นายโกงคะแนน SATS และนายมีเพื่อนหญิงทำแทนนาย
Two girls over drinks at Bennigan's. Go.แบบเพื่อนหญิงเมาแล้วคุยกัน ว่ามา
Once he was in medically-induced coma, his girlfriend signed the consent form as his proxy.และเมื่อเขาอยู่ใน โคม่าจากภาวะทางการแพทย์ เพื่อนหญิงของเขาเซ็น ใบยินยอม ในฐานะคนใกล้ชิด
Anyone? A boyfriend, a girlfriend along for the ride?มีไหม เพื่อนชาย เพื่อนหญิง
So are we gonna be girlfriends or not?เอ่อ พวกเราเป็นเพื่อนหญิงกันใช่ไหม?
I am never gonna be the type of girlfriend you're used to.ฉันไม่เหมือนเพื่อนหญิงที่เธอเคยมีมา
Is that why you dont have a girlfriend?ทำไมคุณไม่หาเพื่อนหญิงสักคน
I can choose to help find justice for a fellow dead girl.ฉันเลือกที่จะช่วยคืนความยุติธรรม แก่เพื่อนหญิงที่ตายได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อนหญิง
Back to top