ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นกังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นกังวล*, -เป็นกังวล-

เป็นกังวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นกังวล (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. กังวล, เป็นทุกข์ Ops. เป็นสุข
English-Thai: Nontri Dictionary
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agonize (vi.) เป็นกังวล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As far as the general public's concerned, there was a containment breach at Hope Plaza, and the place had to be evacuated.อย่างที่สาธารณะชน เป็นกังวล มีการควบคุมรอยแยก ที่โฮปพลาซ่า และมีการอพยพคนแล้ว
All I ever managed to do was worry and disappoint themเป็นกังวลมากและทำให้พวกเขาผิดหวัง และโกหก
Had concerns about your staminaเป็นกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงของเธอ
Freak about what?เป็นกังวลเรื่องอะไรงั้นเหรอ
What's been bothering you?เป็นกังวลเรื่องอะไรหรือ
But I'm going to be very anxious to see what you carve out of tomorrow.{\cHFFFFFF}แต่ฉันจะเป็นกังวลมากที่จะ ดูสิ่งที่คุณตัดออกในวันพรุ่งนี้
I wish you didn't look so worried.ฉันอยากให้คุณไม่ดูหน้าตาเป็นกังวลอย่างนี้น่ะ
The " Nam"? What's that?คุณก้อลงแฟ้มประวัติคนหายละกันถ้าเป็นกังวลนัก
They were worried.พวกเธอเป็นกังวล ในตัวฉัน พวกเธอมองเห็นเหล่าลูกสาวของเธอ
That's fine. It was just they were...แต่พวกเขา เรากำลังเริ่มเป็นกังวลแล้ว
Ever since I have known of it, I've been most anxious to tell you how grateful I am, for my family and for myself.ตั้งแต่รู้เรื่อง ฉันก็เป็นกังวลมากที่สุด ที่จะบอกให้คุณรู้ว่าฉันซึ้งใจแค่ไหน จากครอบครัวฉันและตัวฉันเอง
I promise you, everything's fine. You got nothing to worry about.ลูอิส ฉันสัญญา ทุกอย่างโอเค คุณไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะ
So no need to worry, sir!ดังนั้น คุณไม่ต้องเป็นกังวลหรอกครับ
We got bigger things to worry about, detective.เรามีงานใหญ่สำคัญที่ต้องเป็นกังวล เจ้าหน้าที่
Don't worry. We'll find him.ไม่ต้องเป็นกังวลนะ เราต้องตามหาเขาเจอแน่
Adrian, please don't worry, all right?เอเดรียน ได้โปรดอย่าเป็นกังวลไปหน่อยเลยน่า ได้ไหม
That's what worries me. Can you help me out?นั่นแหละที่ฉันเป็นกังวล นายจะยอมช่วยฉันไหม
Don't worry, mr. E., I won't embarrass you.ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ คุณอี ผมจะไม่ทำให้คุณลำบากใจ
Don't worry about the police, he said.เขาพูดว่าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องตำรวจ
No. Don't worry. I got him back.ไม่ ไม่ต้องเป็นกังวลครับ ผมเอาคืนเขาแล้ว
I'm getting worried about you, Oren These ... you've taken *.ฉันเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับแก ออเรน ไอ้ที่แกทำนี่...
You must be concern, Oren.คุณต้องเป็นกังวล, Oren
You don't look so good, sir.คุณดูเป็นกังวลนะครับ.
The King was amused, so what's the worry?พระราชาก้ทรงมีความสุขดี แล้วอะไรกันที่น่าเป็นกังวล
His behavior. When we left him, he was nervous, unsettled.พฤติกรรมของเขา ตอนที่เราจากเขามา เขาดูเป็นกังวล ไม่สงบ
There was no answer, so I started to get concerned.คุณไม่รับโทรศัพท์ ผมเลยเป็นกังวลนะ
He was worried, trying to keep something from coming in.เขาเป็นกังวล พยายามเก็บบางอย่างตั้งแต่เข้ามา
It's not so difficult that it should concern you.มันไม่ใช่เรื่องยากที่ท่านจะต้องมาเป็นกังวล
Yes, Brother. Do not worry.พะย่ะค่ะเสด็จพี่ ทรงอย่าเป็นกังวลเลย
I did not wish to worry Mother, nor did Brother allow me to divulge his plans...หม่อมชั้นไม่อยากให้เสด็จแม่ทรงเป็นกังวล และเสด็จพี่ก็ทรงบอกให้หม่อมชั้นทำตามแผนของเขา...
The Sang Goon is there to help her out, so don't worry about it.Sang Goon จะคอยช่วยเธอเอง ไม่ต้องเป็นกังวล
Why does the subject of us, you know, moving in together stress you out so much?ทำไมเรื่องของเรา กับการที่เราจะย้ายมาอยู่ด้วยกัน ทำให้คุณเป็นกังวลได้ขนาดนี้
Wait, am I worrying?เดี๋ยวก่อน,ฉันเป็นกังวลจริงๆนะ?
I really appreciate your concern, but my mom already told me i could go.หนูประทับใจมาก ที่คุณอุตส่าห์เป็นกังวล แต่แม่หนูรับปากหนูแล้ว หนูจะไป
UH-HUH. I WAS REALLY NERVOUS ABOUT SIGNING UP,ชั้นเป็นกังวลมากเลยท่ี่จะสมัครเรียน
You have no reason to be nervous, okay?ไม่ต้องเป็นกังวล เข้าใจมั้ย
Every day, they get a little worse.ทุกวัน,พวกเขาเป็นกังวล
We are the only species concerned with the past.เคทลิน ! เราเป็นเพียงสายพันธุ์เดียว ที่เป็นกังวลกับอดีต ปีเตอร์ เพเทรลลี่ มอนทรีอัล
Where have you been, my daughter? I have been so worried!เจ้าไปไหนมาหรือ ข้าเป็นกังวลมากนะ
You were really worried. right?ลูกดูเป็นกังวลมาก ใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นกังวล
Back to top