ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มรัก*, -เต็มรัก-

เต็มรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มรัก (adv.) fully See also: utterly, completely, forcefully Syn. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I took a Bludger to the head two minutes in.แค่สองนาที ฉันก็เจอเข้าที่หัวเต็มรัก
"Only the last love of a woman can satisfy the first love of a man.""มีเพียงรักครั้งสุดท้ายของผู้หญิงเท่านั้น" ที่จะเติมเต็มรักครั้งแรกของผู้ชายได้"
Oh, what a hit on Dunham by Switowski.โอ้ ดันแน็มโดนสวิททาวสกี้ซัดเต็มรัก
Bite my boots!กัดให้เต็มรักเลยนะจ้ะ
Priest: Please, all rise.เพื่อเติมเต็มรักที่จะรักษาชีวิตมนุษย์
Baby, are you sure you wanna shoot your whole wad?ที่รัก คุณแน่ใจเหรอว่าจะใส่เต็มรัก
She was hit by one of the traps on the outer perimeter.เธอโดนท่อนอกตึกฟาดเต็มรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มรัก
Back to top