ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มทน*, -เต็มทน-

เต็มทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มทน (adv.) very See also: fully, utterly, exceedingly, badly, extremely Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มที, เต็มประดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm tired of all of you!ข้าเบื่อพวกเจ้าเต็มทนแล้ว
Butler was fed up being what he called a gangster for capitalism.บัทเลอร์เอือมระอาเต็มทนกับการเป็น "อันธพาลประจำระบบทุนนิยม"
It's quite faint, so I had to save it as a sound file on the computer to enhance the sound.มันเลือนลางเต็มทน เลยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับแต่ง
And I am exhaused, 4 months without any food.ฉันอ่อนล้าเต็มทน 4 เดือนไม่ได้กินอะไรเลย
I hate being a timid girl.ฉันเบื่อเต็มทนแล้วกับการเป็นสาวขี้ขลาดน่ะ
I'm saying it cos i'm fed up, so what?ฉันพูด เพราะฉันเบื่อเต็มทน.. แล้วงัย
I'm sick of this attitude.ฉันเบื่อท่าทีของนายเต็มทนแล้ว
Naw, Mama, I'm sick of it!- แกพูดกับใคร ไม่ครับแม่ ผมเอียนเต็มทนแล้ว
I feel like I'm overdoing it.ฉันรู้สึกเหนื่อยเต็มทนแล้ว
I should be really cheesed off. I shouldn't want to talk to you anymore.ฉันน่าจะเบื่อเต็มทน ไม่น่าจะอยากคุยกับเธอแล้ว
Carter,get the urn. I wanna get outta here.คาร์ทเตอร์ ไปเอาโกศมา ฉันอยากไปจากที่นี่เต็มทน
Shut up! I'm sick of you!หุบปากเลย ผมเบื่อเต็มทน
I'm so bored with vertical buttonholes.ชั้นเบื่อมันมากเต็มทนแระ
You know, I am so sick of your crap riddles and your smug, fat face.รู้มั้ย ฉันเบื่อกับสำนวนไร้สาระของนายเต็มทนแล้ว แล้วก็ความใจแคบของพวกนายด้วย ไอ้อ้วนเอ๊ย
I'm kind of sick of hearing it, Quinn.ฉันเบื่อฟังเต็มทนแล้วควินน์
Because, frankly, I'm getting a little sick of the back and forth.เพราะพูดตรงๆ นะ ผมเบื่อเล่นยึกยักเต็มทน
I'm getting tired of this.ผมเหนื่อยกับเรื่องนี้เต็มทนแล้ว
I am sick of being a puppet to these sons of bitches.ฉันเบื่อกับการเป็นหุ่นเชิด ของไอ้พวกสารเลวนี่เต็มทน
Make it quick. I already find you uninteresting. Ha!เร็วๆนะ เพราะฉันเริ่มเบื่อเธอเต็มทนแล้ว ซูซานไม่เพียงยิงฉันโดยไม่ตั้งใจเท่านั้น
And your future appears bleak at bt.และอนาคตนายก็ริบหรี่เต็มทน
Emma, say that." Well, Emma's pretty frickin' tired of it.เอ็มมาเอียนกับเรื่องนี้เต็มทนแล้ว
I just can't. I'm so sick and tired... - ...ผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้อีกแล้วครับผมทำไม่ได้ ผมเบื่อเต็มทนกับการเอา
All right, now i'm really tired,ก็ได้ ตอนนี้ชั้นก็เหนื่อยเต็มทน
I'm getting bored of the silent treatment,ฉันเบื่อกับความเงียบนี่เต็มทน
I already have two girls. I'm so sick of buying dresses.ฉันมีลูกสาวสองคนแล้วน่ะสิ แล้วฉันเื่บื่อเต็มทนที่จะคอยซื้อชุดพวกนี้
My shoulders are killing me.ไหล่ฉันล้าเต็มทนแล้ว
All right. You know what? I'm sick of this.เอาล่ะ รู้ไหม ฉันเบื่อเต็มทนแล้ว
I'm ashamed of you.ฉันเอือมพวกเธอเต็มทน
You're gettin' sloppy, you know.เธอชักจะเหลวไหลเลอะเทอะเต็มทนแล้วนะ
I'm done. My only chance of getting out of this place... is defeat my brother and take control of Olympus.ข้าเอียนที่นี่เต็มทน โอกาสเดียวที่ข้าจะไปจากที่นี่ได้
I'm sick of this.ฉันเบื่อเรื่องพวกนี้เต็มทน
It's barely there.แต่มันอ่อนล้าเต็มทนแล้ว
And she was getting tired of it. There are all sorts of ways to leave.และเธอเริ่มจะเหนื่อยกับมันเต็มทน มีหลายหนทางที่จะบอกลา
I'm tired of this shit. I want to go homeฉันเบื้อไอ้ที่เหี้ย ๆ ที่เต็มทน ฉันอยากกลับบ้าน
I'm so sick of using your words. I don't need you.ฉันเบื่อคำบ้าบอของเธอเต็มทนละ ไม่เป็นไร ฉันไม่ต้องการเธอ
I was on the fence about this whole lieutenant thing anyway.ผมเองก็เครียดกับเรื่อง ผู้หมวดบ้าๆนี่เต็มทนแล้ว
I'm tired of wearing aprons.ฉันเบื่อใส่ผ้ากันเปื้อนเต็มทนแล้ว
I'm so sick of all you guys on antidepressants.ฉันเบื่อเต็มทนแล้วนะ กับพวกผู้ชายที่นกเขาไม่ขันเนี่ย
'Cause I am so over him.เพราะฉันหน่ายเขาเต็มทน
I even had a judge turn me away for being the unstable one.ฉันเบื่อเต็มทนกับเรื่องซ้ำๆซากๆอันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มทน
Back to top