ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องประกอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องประกอบ*, -เครื่องประกอบ-

เครื่องประกอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
English-Thai: HOPE Dictionary
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
doohickey(ดู'ฮิคคี) n. ของเด็กเล่น,เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง
gadget(แกด'จิท) n. เครื่องมือ,เครื่องประดิษฐ์,อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์,เครื่องประกอบ., See also: gadgety adj., Syn. contrivance
gismo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
gizmo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
kit(คิท) n. ชุดเครื่องมือ,ชุดส่วนประกอบ,ชิ้น,ส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นชุด,ชุด,กลุ่ม. -Phr. (kit and caboodle (boodle) ทั้งหมด,จัดหามาให้,จัดหาเครื่องประกอบ), Syn. gear,outfit,rig
English-Thai: Nontri Dictionary
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
complement(n) องค์ประกอบ,ส่วนเติมเต็ม,เครื่องประกอบ
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
trappings(n) เครื่องประดับ,เครื่องประกอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Man, I give you a really good deal on this minivan, you know? It's brand new, it's fully loaded.คุณรู้มั้ยครับ คุณได้ราคาดีมากนะครับ ที่ซื้อรถคันนี้ใหม่เอี่ยม มีเครื่องประกอบครบ
I will fly up into that food storm, plug it into the machine and shut it down forever while you guys evacuate the island, using breadผมจะบินขึ้นไปยังพายุอาหาร แล้วเสียบมันเข้ากับเครื่องประกอบอาหาร แล้วปิดมันไปตลอดกาล.. และทุกๆคนจะได้อพยพลี้ภัย ไปจากเกาะนี้..
There's massive gastro-precipitation accumulated around the machine.ฟลิ้นท์ มีกลุ่มก๊าซก่อตัว.. อยู่รอบๆเครื่องประกอบอาหารด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องประกอบ
Back to top