ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าแถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าแถว*, -เข้าแถว-

เข้าแถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าแถว (v.) stand in row See also: line up, queue up Ops. แตกแถว
English-Thai: HOPE Dictionary
queue(คิว) n. ผมเปีย,แถวเรียง,แถวยาว,คิว vi.,vt. เข้าแถวยาว,เข้าคิว,เรียงแถว
reform(รีฟอร์ม') vt.,vi.,n. (การ) ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง,เข้าแถวใหม่,เข้ารูปแบบใหม่,แก้ไขใหม่,กลับเนื้อกลับตัว,ดัดนิสัย, See also: reformable adj. reformative adj. reformer n. reformingly adv., Syn. improvement,corr
reformation(เรฟฟะเม'เชิน) n. การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การปรับปรุง,การเข้าแถวใหม่,การกลับเนื้อกลับตัว,การแก้ไขใหม่,การดัดนิสัย, See also: Reformation n. การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น -reformational adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall in (phrv.) เข้าแถว See also: จัดแถว Syn. fall out
keep someone in line (idm.) เข้าแถว See also: เรียงแถว
line up (phrv.) เข้าแถว See also: คอยอยู่ในแถว Syn. queue up
line up (phrv.) เข้าแถว See also: เข้าคิว Syn. queue, row
pull together (phrv.) เข้าแถวด้วยกัน
pull on (phrv.) เข้าแถวต่อไป
pull for (phrv.) เข้าแถวไปทาง
line up alongside (phrv.) ยืนเข้าแถวร่วมกับ See also: ตั้งแถวอยู่กับ Syn. line up with
line up with (phrv.) ยืนเข้าแถวร่วมกับ See also: ตั้งแถวอยู่กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A line here. A line here. A line here.เข้าแถว เข้าแถว เข้าแถว
Let's go! Line up! Line up!เร็ว เร็วเข้า เข้าแถว เข้าแถว ไป เดินไป
I'm gonna have all 20 of them lined up kick you right in the Tay-Tayฉันจะให้ลูกทีมทั้ง 20 เข้าแถว เตะผ่าหมากเท-เทนาย
Go stand at the lobby. Las Vegas police, ladies and gentlemen.เข้าแถวด้วยค่ะ นี่ตำรวจลาสเวกัส ทุกคน
Form an orderly line and I'll have you all, one by one.เข้าแถวดาหน้ามา จะให้แกลิ้มรส .. เรียงตัวเลย
Line up, downstage, please.เข้าแถวหน้ากระดาน เด็กๆ
So the line forms over here.เข้าแถวได้ตรงนี้เลยค่ะ
Roll call goes on for hours.การถูกเรียกเข้าแถว อาจยาวนานหลายชั่วโมง
Chewing gum on line, eh?เคี้ยวหมากฝรั่งขณะเข้าแถว
Now, I'd like you to line up here. Steven, I'd like you to set an example.ทุกคนมาเข้าแถว สตีเว่น เป็นตัวอย่างหน่อยสิ
Finish and join the lines, little Polish clicking soldier.แล้วไปเข้าแถวนะ เจ้าหุ่นทหารฌโปล
I will put you in the good line.ฉันจะพาไปเข้าแถวที่ดี
[ Gunshots ] Goeth lined up everybody from the missing man's barracks.เกิธให้คนทั้งหมู่เข้าแถว
They were lined up in front of two big warehouses.ไปเข้าแถวหน้าโกดังสองหลัง
They have to line up somehow.พวกเขาจะต้องเข้าแถวอย่างใด
Alignment symbols, registration marks, but they don't line up.สัญลักษณ์การจัดเครื่องหมายการลง ทะเบียน แต่พวกเขาไม่ได้เข้าแถว
They have to get dressed, wait in lines...พวกเขาต้องแต่งตัว ต่อเข้าแถว...
Line up pleaseกรุณาเข้าแถวด้วยนะคะ
You call yourselves Taekwondo fighters, and can't even line up straight?พวกแกเรียกตัวเองว่านักเทควันโด แต่แค่เข้าแถวให้ตรงยังทำไม่ได้เลย!
Are going to have to get in line and plead your case in front of a judge.จะต้องเข้าแถว รอร้องทุกข์ กับผู้พิพาษา
Five letters for "In line to get, maybe."5 ตัวอักษร สำหรับต้องเข้าแถวรอ
But then, one day, I was at a market and a friend, someone I had worked with at the BTN, got in line behind me.แต่มีอยู่วันนึง, ฉันไปจ่ายตลาด.. ...ฉันเห็นเพื่อน ที่เคยทำงานที่ สถานี BTN, ยืนเข้าแถวอยู่ด้านหลัง
Bellick! Get those guys in line!เบลลิค เรียกพวกนั้นมาเข้าแถว
Get your ass on the line, convict.ขยับตูดมาเข้าแถวได้แล้วพวกนักโทษ
All right, gentlemen, let's line it up.เอาล่ะทุกคน มาเข้าแถวกัน
All right, line it up, gentlemen.เอาล่ะ เข้าแถวตอน ทุกคน
This one's mute!ทุกคนเข้าแถวเรียงตามคิดตรวจ
Let's go, fellas. Get on the line.เอาเลยพวกเรา เข้าแถว
What's the line for?เขาเข้าแถวทำอะไรกัน?
Most people get into this line of work to do just that.มีคนเข้าแถวรอจะทำอยู่เยอะนะ
Most people hate long lines.คนส่วนใหญ่เกลียดการเข้าแถวรอ
You'll see producers will line up for you.แล้วนายจะเห็นเจ้าของบริษัท เข้าแถวมาหานาย
I MEANT THE ASSEMBLY.ชั้นหมายถึงการเข้าแถวตอนเช้า
OH, TOO BAD YOU MISSED THE ASSEMBLY.โอ้ ดูเหมือนเธอจะมาไม่ทันการเข้าแถวตอนเช้าละซิ
And here's how I want them arranged:และเอาพวกมันเข้าแถวแบบนี้ อำมหิต, หน่อมแน้ม
Well... make sure you stay in line then!ถ้างั้น... เธอก็ต้องก็เข้าแถวรอรับให้ดีนะ
You throw out your first cup of coffee and then you get back in line for more.คุณทิ้งกาแฟแก้วแรก แล้วคุณก็กลับมาเข้าแถวไหมไง
THEY'LL BE LINING UP AROUND THE BLOCK.พวกนั้นจะมาเข้าแถวรอคุณเลยนะสิ
Come on. Let's line up again.กลับมา มาเข้าแถวกันอีกรอบ
You can come with me and wait in line. You want to do that?หนูมากับพ่อแล้วเข้าแถวรอก็ได้ อยากทำแบบนั้นหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าแถว
Back to top