ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าที่เข้าทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าที่เข้าทาง*, -เข้าที่เข้าทาง-

เข้าที่เข้าทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าที่เข้าทาง (v.) put on the right track Syn. เข้าที่
เข้าที่เข้าทาง (v.) act in the right way See also: do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction Syn. ถูกทาง, เข้ารูปเข้ารอย
เข้าที่เข้าทาง (v.) suit See also: appropriate, accommodate Syn. เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thing about organized crime?เข้าที่เข้าทาง? สิ่งที่เกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กร?
My tongue, it slides.มันยังไม่เข้าที่เข้าทาง ผิด ๆ ถูก ๆ ขอโทษด้วย
While you wait for law and order to return.ตอนที่รอให้ เรื่องมันเข้าที่เข้าทาง
Usually when things are going perfectly, you're back on track, everything's going to plan, and then one day, outta nowhere, somebody forgets to bolt the engine to the wing.ประมาณว่าชีวิตกำลังไปได้สวย ชีวิตเข้าที่เข้าทาง แล้วอยู่ๆ วันหนึ่ง ไม่รู้ยังไง ดันมีคนลืมซ่อมปีกเครื่องบิน
Here's a chance to set things straight.นี่เป็นโอกาสที่จะจัดให้มันเข้าที่เข้าทาง
Until I've cleaned everything up.จนกระทั่งฉันทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง
You pull yourself together, and you get right back on the horse.- แล้วเธอก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางเอง
At least until we get set up.อย่างน้อยที่สุด ก็จนกว่าจะเข้าที่เข้าทาง
Anyway, I just wanted to make sure you're doing okay and that the move went well.ช่างเถอะค่ะ แค่อยากมาดูว่าคุณเข้าที่เข้าทางมั้ย ทุกอย่างเรียบร้อยมั้ย
Sorry,Barry. Sometimes it takes us a while to get our ducks in a row.โทษที แบร์รี่ บางครั้งเราก็ใช้เวลาหน่อย กว่าอะไรจะเข้าที่เข้าทาง
Uh, when your husband was pinned underneath the car, he suffered a laceration to his windpipe, which Dr. Sloan needs to fix to stabilize his airway.เอ่ออ ตอนที่สามีคุณถูกเจาะคอในที่เกิดเหตุ หลอดลมของเขาฉีกขาด ซึ่งดร.สโลนจะต้องทำการแก้ไขหลอดลมที่ฉีกขาดให้เข้าที่เข้าทาง
Any Romantic Entanglements Get In My Way.พัวพันกับเรื่องรัก ๆใคร่ ๆ กลับเข้าที่เข้าทาง
He may need a little nudging in the right direction,อาจจะต้องผลักดันเขาให้เข้าที่เข้าทางเสียหน่อย
No. -Yes. -No.- เมื่อไหร่ที่มันเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะก็ฉันจะโทรหา
And I think you're starting to get the hang of it.และฉันก็คิดว่าคุณกำลังเข้าที่เข้าทางนะ
But i can make it all right.แตผมสามารถทำให้มันเข้าที่เข้าทางได้
Well, I think we should put it back in order for them, don't you? Mind.งั้นเราก็น่าจะเก็บทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางหน่อย
Well, it's only been a couple of years, I'm sure she'll get around to it.คงอีกสักปีสองปีกว่าอะไร ๆ จะเข้าที่เข้าทาง
So I wiped off the fingerprints and ran.ก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง
OK. Of course. Just that we have a live situation right...โอเค แน่นอน แค่จะต้องรอให้สถานการณ์ มันเข้าที่เข้าทางก่อน...
I mean, don't you guys put away your toys?แบบว่า... พวกนายไม่ได้ เก็บของเล่นให้เข้าที่เข้าทางเหรอ?
Things have been out of whack for a while now, I guess.ฉันว่าหลายอย่างมันไม่เข้าที่เข้าทางมาสักพักแล้ว
We're not back to our routine yet.เรายังไม่เข้าที่เข้าทาง
Gonna get back in shape and back on the team.กลับเข้าที่เข้าทาง และกลับไปอยู่ในทีม
"once I get settled."เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง"
I'm trying to get everybody organized.แค่อยากให้อะไรๆ มันเข้าที่เข้าทาง
But now, the restorations are back on track.แต่ตอนนี้ มันก็กลับเข้าที่เข้าทางแล้วละ
You're doing exactly what they wanted you to do.คุณทําให้ทุกอย่างที่พวกมัน ต้องการเข้าที่เข้าทาง
When I get settled, the kids can come and take a look at my new place.พอเข้าที่เข้าทาง ให้ลูกๆ ไปดูบ้านใหม่ผมก็ได้
I'm just trying to put all the pieces of the puzzle together, before I make them moving around, making them fit.ฉันพยายามจะต่อจิ๊กซอมารวมกันน่ะ ต้องให้มันเข้าที่เข้าทาง ก่อนจะเอามันมาวาง
I have set everything in motion.ผมได้จัดการทุกอย่างไว้เข้าที่เข้าทางแล้ว
The plan is back on.แผนกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้ว
This has just got me more intent on seeing he gets on the right track.นี่ยิ่งทำให้ผมต้องพยายาม ทำให้เขากลับมาเข้าที่เข้าทางให้ได้
I'm still waiting for them to call me back, but it'll be in place tomorrow by 2:00.[ฉันยังรอพวกเขาโทรกลับอยู่] [แต่มันจะเข้าที่เข้าทาง พรุ่งนี้ 2 โมง]
And I have to get all my ducks in a row before this thing breaks.และผมก็ต้องจัดให้มันเข้าที่เข้าทาง ก่อนที่ทุกอย่างจะพังครับ
I just want to, uh... tidy up first.ฉันจะ.. เอ่อ.. จัดอะไรให้เข้าที่เข้าทางสักหน่อย
So everything turned out okay.งั้น ทุกๆอย่างก็กลับมาเข้าที่เข้าทางเเล้วสิ
Everything was in order.ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมด
Everything's been going so well un... until this.ทุกอย่างกำลังจะเข้าที่เข้าทาง จน... . จนกระทั่ง
There are those moments in life when the stars align and everything just falls into place.โอ้! มีช่วงเวลาหลายครั้งในชีวิต ที่ดวงดาวมาเรียงตัวกัน และทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เข้าที่เข้าทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าที่เข้าทาง
Back to top