ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนตัว*, -อ่อนตัว-

อ่อนตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนตัว (v.) be down See also: weaken Syn. ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) Ops. แข็งตัว
อ่อนตัว (v.) reduce See also: diminish, lessen, lower, decrease
English-Thai: HOPE Dictionary
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fibreเส้นใย, วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anneal (vt.) หลอมให้อ่อนตัวแล้วทำให้เย็นลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, yes, the attraction of gravity weakens with the square of the distance.อ่อนตัวกับตารางของระยะทาง นั่นเป็นเหตุผลที่ดาวเคราะห์ เคลื่อนที่ไปในวงรี
As we get closer And closer and closerเหมือนน้ำแข็งอ่อนตัวลงทุกวัน เมื่อเราได้ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน มากขึ้นทุกวัน
His abdomen's definitely more tender.ท้องของเข้าอ่อนตัวลงมาก
It takes years to develop one's flexibility!อาศัยการพัฒนาความอ่อนตัวเป็นปี
King Kazma, the weakest ever!คิงคาสม่า อ่อนตัวพ่อ!
Egg rolls, dumplings, bottomless wok, and you get your picture taken on the big marble horse out front.ใช่ ปอเปี๊ยะ ซาลาเปา อาหารทอดนับไม่ถ้วน ใช่ และนายได้ถ่ายรูป บนม้าหินอ่อนตัวโตข้างหน้า
Okay, so to sum up: one giant marble horse, one asinine comment, one lonely man and his chicken.เอาล่ะ งั้นสรุปก็มี ม้าหินอ่อนตัวใหญ่ ความเห็นท่ี่งี่เง่า และหนุ่มขี้เหงา
But to remove them would weaken the structural integrity of the amber.แต่การนำพวกเขาออกมา มันจะทำให้โครงสร้างของผลึกอ่อนตัวลง
But what it also did was cause molecular degradation.แต่สิ่งที่เขาทำมันน่าจะมาจาก การทำให้โมโลกุลอ่อนตัวลง
Which could weaken the atomic structure of the bank's walls.ซึ่งสามารถทำให้โมเลกุลของ โครงสร้างกำแพงธนาคาร อ่อนตัวลง
Molecular degradation is increasing.มีการอ่อนตัวลงของโมเลกุล เพิ่มมากขึ้น
The doctor said one fetus consumed the other.หมอบอกว่าตัวอ่อนตัวหนึ่ง ทำลายอีกตัวไป
[I pained, gradually weakening roars]ฉันวาด, ค่อยๆอ่อนตัวลง
I'm just gonna pistol-whip her until she weakens.ฉันจะเพียงแค่ปืนพกชักเธอจนเธออ่อนตัว
The Sun's gravity weakens with increasing distance, so, the planets that are farther from the Sun move more slowly.แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ อ่อนตัวด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นดาวเคราะห์ที่ไกลออก ไปจากดวงอาทิตย์ย้ายช้ากว่า
Coupled with rising temperatures on reentry, the contacts soften.ควบคู่ไปกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นใน การย้อน รายชื่อที่อ่อนตัวลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนตัว
Back to top