ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อืดอาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อืดอาด*, -อืดอาด-

อืดอาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อืดอาด (adv.) tardily See also: slowly, dilatorily, sluggishly Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด (adj.) tardy See also: slow, sluggish, dilatory Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด (v.) be tardy See also: be dilatory, be slow Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
English-Thai: HOPE Dictionary
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
phlegmatic(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
phlegmatical(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง
unapt(อันแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่บังควร,ไม่เหมาะ,ไม่มีประสิทธิภาพ,เชื่องช้า,อืดอาด., See also: unaptly adv. unaptness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา,วางเฉย,เฉยชา,อืดอาด
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
snail mailไปรษณีย์อืดอาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumpish (adj.) อืดอาด See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา
sternforemost (adv.) อืดอาด See also: เก้งก้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That would be the easy way out. We'll linger. Slowly.โอ้ ไม่ มันเป็นทางออกที่ง่ายที่สุด เรามัวแต่อืดอาด
Wouldyoutwo quit horsing around?เธอสองคนมัวแต่อืดอาด ยืดยาดอะไรกัน
You may have noticed that we don't like dawdling.เจ้าน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่ชอบพวกอืดอาด
You don't need to touch every locker! Come on!อย่าอืดอาด เร็วๆเข้า!
Are we talking slow zombies, fast zombies?เราพูดถึงซอมบี้อืดอาดหรือซอมบี้ปรู๊ดปร๊าด?
Dawdling what? The Pacific Ocean?มัวแต่อืดอาดทำอะไร มหาสมุทรแปซิฟิกเหรอ
Really passive.เล่นอย่างอืดอาด เชื่องช้าเอามาก ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อืดอาด
Back to top