ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาจารย์ใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาจารย์ใหญ่*, -อาจารย์ใหญ่-

อาจารย์ใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาจารย์ใหญ่ (n.) headmaster See also: principal Syn. ครูใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
English-Thai: Nontri Dictionary
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, the principal doesn't have anything to do with this.ฉัันหมายถึงว่า อาจารย์ใหญ่ ไ่มได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
I've been speaking with the headmaster at Greenbrier Country Day School, and I got them to reserve two spots for the girls.ฉันเพิ่งได้คุยกับ อาจารย์ใหญ่ รร.greenbrier country day แล้วฉันก้อได้ฝาก เด็กๆทั้งสองคน ไว้แล้ว พวกเค้าสามารถเริ่มไปเรียนได้เลยในเทอมถัดไป
Ms. Herrera, the principal of Pacific Middle School.เฮเรร่าค่ะ อาจารย์ใหญ่ ประจำโรงเรียนประถามศึกษาแปซิฟิก นั่นใครคะ?
There you are.อาจารย์ใหญ่ คุณนั่นเอง
Principal John Wiggins.อาจารย์ใหญ่ จอห์น วิกกินส์
Principal, your students are really quite impressive.อาจารย์ใหญ่ นักเรียนของคุณน่าประทับใจจริงๆ
Principal Rhonda Barr.อาจารย์ใหญ่ รัลดา บาร์
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
Principal, my butt. Who are you?อาจารย์ใหญ่กะผีสิ คุณเป็นใคร?
Principal Gardner?อาจารย์ใหญ่การ์ดเนอร์
Although each headmaster has brought something new... to this historic school.อาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ทุกท่าน ได้นำสิ่งใหม่ๆ มาสู่โรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
A school's Headmaster resorting to such lowly meansอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนกำลังหันไปใช้วิธีต่ำ ๆ
Your old headmaster from the group home in Detroit.อาจารย์ใหญ่คนเก่าของนาย จากบ้านพักอุปถัมภ์ในดีทรอยด์
Principal John Wiggins.อาจารย์ใหญ่จอห์น วิกกินส์
It's Master Oogway. He wants to see you.อาจารย์ใหญ่ต้องการพบท่าน
Principal Figgins is gonna give it to me.อาจารย์ใหญ่ฟิกกินส์ จะให้ชั้นทำงานนี้แน่
Principals have access to academic records.อาจารย์ใหญ่มีสิทธิ์ ที่จะรายงานทางโรงเรียน
Principal Wiggins barfed on the lumberjack that was sitting next to him.อาจารย์ใหญ่วิกกินส์ก็อ้วก รดช่างเลื่อยไม้ ที่นั่งติดอยู่กับเขา
The principal is her friend from University.อาจารย์ใหญ่เป็นเพื่อนเธอสมัยเรียนมหาลัย
That was the principal.อาจารย์ใหญ่โทรมาน่ะคะ
Headmaster Daimon Isn't this going too far?อาจารย์ใหญ่ไดม่อน นี่มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอคะ?
Principal's gone. Let's make some moves.อาจารย์ใหญ่ไปแล้ว เราก็ไปบ้างเถอะน่า
Bossman Bob Cormier took one look at Bill Travis and barfed on Principal Wiggins.บอสแมน บ็อบ คอร์เมียร์ หันไปมอง บิล ทราวิส แว๊บนึง แล้วอ้วก รดอาจารย์ใหญ่วิกกินส์
He's principal over at Venice Beach High.เขาคืออาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยม เวนิส บิช
I have been appointed as Headmaster in this schoolฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนนี้
I'm the new Headmaster at Meishu Schoolฉันเป็นอาจารย์ใหญ่คนใหม่\ ของโรงเรียนเมชูค่ะ
Why do you want to see me Headmaster?ทำไมคุณถึงต้องการพบผมครับ อาจารย์ใหญ่?
And next on the line for the Headmaster positionและต่อไปสำหรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
One step closer to the Headmaster position his dream for many yearsเป็นอีกขึ้นหนึ่งที่จะได้เข้าใกล้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มันเป้นความฝันของเขามาหลายปีแล้ว
With the policy of the new Headmaster we feel that everything is changingด้วยนโยบายของอาจารย์ใหญ่คนใหม่ เรารู้สึกว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
Since that Headmaster is here a lot is changingตั้งแต่อาจารย์ใหญ่ที่อยู่ที่นี่เมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
It's great to have that new Headmaster - It's so cool they gave us the tabletมันยอดเยี่ยมมากเลย ที่มีอาจารย์ใหญ่คนใหม่ มันเจ๋งไปเลย เค้าให้แท็บเล็ตกับพวกเรา
They're truly taking to the methods of the Headmasterพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างถูกใจ กับวิธีการของอาจารย์ใหญ่
It's the decision of the Headmasterมันเป็นการตัดสินใจของอาจารย์ใหญ่
We heard you spoke to the Headmaster on Kusano's behalfเราได้ยินมาว่าคุณมาพูดกับอาจารย์ใหญ่ในนามของคุซาโนะ
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน
That damn Headmaster ...ยั่ยอาจารย์ใหญ่งี่เง่า
I'm sure the Headmaster will cancel that suspensionฉันมั่นใจว่าอาจารย์ใหญ่จะต้องยกเลิกการไล่ออก
I'm going to show that female Headmaster what mettle I am made ofฉันจะแสดงให้เห็นอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงเห็น สิ่งที่ฉันกล้าหาญที่ทำจาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาจารย์ใหญ่
Back to top