ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกหน้าออกตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกหน้าออกตา*, -ออกหน้าออกตา-

ออกหน้าออกตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกหน้าออกตา (v.) act openly
ออกหน้าออกตา (adv.) openly See also: noticeably Syn. เด่นชัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You two seemed awfully friendly.คุณสองคนนี่ สนิทกันออกหน้าออกตาเนอะ
How did she even show her face after everthing she's done.เธอกล้าออกหน้าออกตาหลังจากที่เธอทำแบบนั้นได้ยังไงนะ
So, you're like a trophy wife?เป็นเมียที่เอาไว้ออกหน้าออกตา ว่างั้น?
When there's a face behind itถ้าเรามีใครคอยออกหน้าออกตา..
Well, at least creepy Kate didn't get to show off at the reception.ก็ดี อย่างน้อยยัยเคทก็ไม่ได้ \ ยืนออกหน้าออกตาที่แผนกต้อนรับ
An arsonist who works for the fire department. It's almost too easy. What else?เขาแสดงออกว่า ไม่ชอบผมออกหน้าออกตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกหน้าออกตา
Back to top