ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่กับที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่กับที่*, -อยู่กับที่-

อยู่กับที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่กับที่ (v.) fix See also: be immovable, settle, be rigid Syn. คงที่
English-Thai: HOPE Dictionary
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
lariat(แลร์'ริเอิท) n. บ่วงยาวสำหรับจับปศุสัตว์,เชือกผูกม้าให้กินหญ้าอยู่กับที่, Syn. lasso
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
movable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming,drifting
sea anemonen. สัตว์ทะเล (อยู่กับที่) มีส่วนยื่นคล้ายหนวดรอบปาก
shelf(เชลฟฺ) n. หิ้ง,โครง,ชั้นวางหนังสือ,สิ่งของที่วางบนหิ้ง,ปริมาณความจุของหิ้ง,หินใต้น้ำที่ยื่นออก,โขดหิน,สันดอน,สันปันน้ำ (continental shelf) -Phr. (on the shelf เลื่อนไปชั่วคราว ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่การอยู่กับที่ ตายแล้ว)
static(สแทท'ทิค) adj. อยู่กับที่,คงที่,สถิต,ไม่มีกระฉับกระเฉง,อยู่ภายใต้กรอบประเพณี,เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต n. ไฟฟ้าสถิต, See also: statically adv., Syn. still
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still,static
torpid(ทอร์'พิด) adj. เฉื่อยชา,ซึม,ไม่คล่องแคล่ว,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย,ช้า,มึน,งง,กบ-ดานอยู่กับที่., See also: torpidity n. torpidness n., Syn. numb,dormant,inert
torpor(ทอร์'พอร์) n. ความชา,ความเฉื่อยชา,การหมดความรู้สึก,การกบดานอยู่กับที่,การจำศีล
transfix(แทรนซฺฟิคซฺ') vt. แทงทะลุ,ตรึง,ติดแน่น,ทำให้ตะลึงงันอยู่กับที่. -transfixion n., Syn. impale,stun,petrify,amaze
English-Thai: Nontri Dictionary
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
movable(adj) เคลื่อนไหวได้,ขนได้,ไม่อยู่กับที่,เคลื่อนที่ได้
moveable(adj) เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนย้ายได้,ไม่อยู่กับที่
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
static(adj) สถิต,คงที่,อยู่กับที่,ไม่กระฉับกระเฉง
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autochthonชั้นหินอยู่กับที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bicycle Ergometersจักรยานที่ตั้งอยู่กับที่,จักรยานทดสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย [การแพทย์]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be on (phrv.) อยู่กับที่ See also: ถูกที่, เข้าที่ Syn. keep on, remain on, stay on
doornail (n.) ตะปูที่ใช้ตรึงประตูให้อยู่กับที่
fitted (adj.) ที่สร้างไว้ติดอยู่กับที่ Syn. built-in
fixture (n.) ของในบ้านที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น อ่างน้ำ โถส้วม
floating (adj.) ซึ่งไม่อยู่กับที่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหวได้, ที่แกว่งไปมา Syn. movable, fluctuating, free
fluctuating (adj.) ซึ่งไม่อยู่กับที่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหวได้, ที่แกว่งไปมา Syn. movable, free
gimbal (n.) วงแหวนสำหรับยึดให้เข็มทิศอยู่กับที่
rev something up (idm.) เร่งเครื่องอยู่กับที่ See also: เบิ้นเครื่องยนต์รถให้แรงอยู่กับที่
sedentarily (adv.) อย่างนั่งอยู่กับที่ See also: อย่างไม่เคลื่อนไหว
sedentariness (n.) การนั่งอยู่กับที่ See also: การไม่เคลื่อนไหว
stand still for (idm.) ยังอยู่กับที่ See also: ไม่เคลื่อนไหว, ยังไม่ขยับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone, please, settle down.ทุกคน! ได้โปรด! อยู่กับที่ อย่าแตกตื่น!
Stay put, raise hell.อยู่กับที่ ต้านพวกนี้ไปก่อน
On your feet. On your feet.อยู่กับที่ อยู่กับที่
Stay where you are and keep your hands...อยู่กับที่ เอามือไว้เหนือศีรษะ
Remain still, or we'll be forced to fire upon you.อยู่กับที่ ไม่งั้นจะถูกยิง
Everybody stays right where they are or I'll shoot this kid.อยู่กับที่ ไม่งั้นฉันจะเป่าสมองเจ้าเด็กนี่
But I never meant to let you down.อยู่กับที่ทุกคนใช่มั้ย?
The best way to find a tracker is to stay put.อยู่กับที่เป็นวีธีตามหานักสะกดรอยที่ดีที่สุด
Remain in your seat and finish the exam, Mr. Schmidt.อยู่กับที่และทำข้อสอบให้เสร็จ คุณชมิดท์
Can't you stay put? I'm getting dizzy.อยู่กับที่ได้มั้ย ผมชักเวียนหัวแล้วนะ
"And then remain stationary for six months digesting it."นี่ไง "แล้วก็ขดอยู่กับที่นาน 6 เดือนเพื่อย่อยมัน"
Steady, men. Hold your ground.มั่นๆ ไว้ อยู่กับที่ไว้
You do not set the pace by redecorating.นี่คืออเมริกา คุณต้องไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่
You just stay put, okay?คุณเพียงแค่อยู่กับที่โอเค?
All addiction is progressive.การติดในทุกๆอย่างมันไม่ย่ำอยู่กับที่
I'm no good in a permanent position.ผมไม่ชอบอยู่กับที่นาน ๆ
The target has now stopped at the next point.เป้าหมายอยู่กับที่แล้ว
It was teady.ทั้งๆที่โถมันอยู่กับที่
By Mr. Markovski that's killing us dead.ทำให้เราไม่ก้าวหน้า ย่ำอยู่กับที่
I told this man to stay where he is and keep his hands in plain sight.ผมบอกให้เขาอยู่กับที่ และวางมือให้เราเห็น
"Do you believe in God?" It all hinges on that?"คุณเชื่อในพระเจ้า?" ทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่?
You and I are frozen.นายและฉันถูกสั่งให้หยุดนิ่งอยู่กับที่
It moved with the land, you know?มันย้ายไปอยู่กับที่ดินที่คุณรู้หรือไม่?
OK, send them in.หยุดอยู่กับที่ ยกมือขึ้น ยกมือขึ้น!
You ready?เอาหล่ะ,อยู่กับที่น่ะทุกคน.
Tell him to freeze!บอกเค้าให้อยู่กับที่!
If we stay in one place, the cops will catch us.ถ้าเราขืนอยู่กับที่ ตำรวจต้องตามเราเจอแน่
That it's difficult to get a man to understand something if his salary depends upon his not understanding it.มันยากที่จะทำให้คนๆหนึ่งเข้าใจอะไรบางอย่าง ถ้าเงินเดือนของเขาขึ้นอยู่กับที่เพราะเขาไม่เข้าใจมัน
Federal agents. Nobody move.เจ้าหน้าที่รัฐ จงอยู่กับที่
This bitch is a handful.นังนี่มือไม่ไม่อยู่กับที่เลย
They're holding up a bank transfer he made to keep him in place while they bring an asset up from Casablanca.พวกเขากำลังอายัติการโอนเงินของเขาเพื่อให้เขาหยุดอยู่กับที่ ในขณะที่กำลังเรียกนักฆ่ามาจากคาสาบลังก้าครับ
Remain where you are with your hands in the air.หยุดอยู่กับที่ แล้วยกมือขึ้น
Fbi, freeze everybodyFBI, ทุกคนหยุดอยู่กับที่
Everybody just stay put, okay? Just stay inside the store.ทุกคนอยู่กับที่นะ และก็อยู่ในร้าน
Couple of scratches and a story about how your arm straps broke.แค่ถูกมัดอยู่กับที่, แต่ทำไม แขนหักได้ละ
I'm so sorry.นั่งโต๊ะอะไร? งานนั่งอยู่กับที่
Mostly rookies who get stuck baby-sitting.ส่วนใหญ่เป็นมือใหม่ คนอยู่กับที่คอยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
He is restless, just like his old man.เขาไม่อยู่กับที่ เหมือนกับพ่อของเขา
Till we see where this lands, you stay put, understand?จนกว่าเราจะมีถิ่นของเรา อยู่กับที่นะ เข้าใจไหม
You heard what Clay said: family stays put.เธอได้ยินที่เคลย์บอก คนในครอบครัวอยู่กับที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่กับที่
Back to top