ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้อย*, -ห้อย-

หอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หอย (n.) shell See also: shellfish, mollusc, clam, bivalve
หอยขม (n.) freshwater snail
หอยนางรม (n.) oyster Syn. หอยอีรม
หอยนางรม (n.) oyster
หอยสังข์ (n.) conch See also: conch shell
หอยสังข์ (n.) conch
หอยอีรม (n.) oyster
หอยเบี้ย (n.) cowrie See also: Cypraea moneta, cowrie shell
หอยโข่ง (n.) apple snail See also: Pila ampullacea
English-Thai: HOPE Dictionary
horse musselหอยกระพง
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
ammonite 1(แอม' โมไนทฺ) n. เปลือกหอยชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว. -ammonitic adj. -ammonitoid adj.
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
bivalve(ไบ'แวลว) adj. มีสองกลีบ,มีสองลิ้น,มีสองเปลือกนอก n. หอยสองเปลือก
bouillbaisse(บูลยะเบส) n. ซุปปลาเหรือหอยหลายชนิด
chowder(เชา'เดอะ) n. ชุปข้นใส่หอย ปลาและผักชนิดต่าง ๆ
clam(แคลม) n. หอยกาบ,คนเงียบ,คนไม่ค่อยพูด
cochlea(คอค'ลีเอท) adj. เป็นรูปหอยโข่ง,เป็นวงขด.
cockle(คอค'เคิล) {cockled,cockling,cockles} n. หอยแครง,หอย2ฝา,เปลือกหอย,เรือบดเล็กของเรือใหญ่,เรือเล็ก ๆ -Phr. (cockles of one's heart) ส่วนลึกของหัวใจ,ความรู้สึกที่แท้จริง. vi. หด,ย่น,เหี่ยว vt. ทำให้เหี่ยว,ทำให้หด,
cockle hatn. หมวกที่ประดับด้วยเปลือกหอย
cockleshelln. เปลือกหอยแครง
conch(คองคฺ,คองชฺ) n. เปลือกหอยสังข์,หอยสังข์, See also: conchal adj. ดูconch -pl. conchs,conches)
conchiferous(คองคิฟ'เฟอรัส) adj. เป็นรูปเปลือกหอยโข่ง
conchology(คองคอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยสัตว์ประเภทหอย
coquille(โคควิล') n. อาหารเนื้อที่อบในเปลือกหอย
cowrie(คาว'รี) n. เปลือกหอยเงินตรา,หอยดังกล่าว
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
gastropodn.,adj. หอยทาก, Syn. snail
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
gurge(เกิร์จ) n. ก้นหอย,สิ่งที่เป็นวง,vi. ขดเป็นวง,ขดเป็นก้นหอย
helix(เฮล'ลิคซฺ) n. ส่วนที่เป็นเกลียว,ส่วนที่เป็นขด,วงใบหู,สิ่งประดับลายวงกันหอย,หอยโข่ง -pl. helices,helixes, Syn. spiral
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
maw(มอ) n. ปาก คอ คอหอยหรือหลอดอาหารของสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร) ,กระเพาะใต้ลำคอไก่หรือเป็ด,กระเพาะ
mollusc(มอล'ลัสคฺ) n. สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก
mollusk(มอล'ลัสคฺ) n. สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก
mussel(มัส'เซิล) n. หอยสองฝา
nautilus(นอท'ทะลัส) n., (pl. nautiluses,nautili) หอยวงเปลือกมุกชนิดหนึ่ง
oyster(ออย'สเทอะ) n. หอยนางรม,คนที่ไม่พูด
pallialadj. เกี่ยวกับหอยทาก,เกี่ยวกับเปลือกสมอง
pearl fisheryn. การงมหาไข่มุก,การทำฟาร์มหอยมุก
pearl oystern. หอยมุก
phalangeal(ฟะริน'เจียล) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ใกล้คอหอย,เปล่งเสียงจากคอหอย. n. เสียงที่ออกจากคอหอย., Syn. pharyngal
pharyngitis(แฟรินไจ'ทิส) n. ภาวะเยื่อบุผิวของคอหอยอักเสบ,คอหอยอักเสบ
pharynx(แฟ'ริงคซฺ) n. คอหอย (เชื่อมระหว่างปากและโพรงจมูกกับหลอดอาหาร)
scallop(สคอล'ลัพ) n. หอยแครงสองฝา
seafood(ซี'ฟูด) n. อาหารทะเล,ปลาหรือหอยทะเลที่ใช้กินเป็นอาหารมนุษย์
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
shellfish(เชล'ฟิช) n. สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกเช่นหอยกุ้งปูและอื่น ๆ , =trunkfish (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
clam(n) หอยกาบ
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ
conch(n) หอยสังข์
cowrie(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
cowry(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
crag(n) หินผา,หินแหลม,ดินปนเปลือกหอย
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
gizzard(n) กระเพาะอาหารของนก,คอหอย,เครื่องใน
goitre(n) โรคคอหอยพอก
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร
guttural(n) เกี่ยวกับคอหอย,มาจากคอหอย,เกี่ยวกับลำคอ
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
limpet(n) หอยทาก,หอยนมสาว
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
mussel(n) หอยทากชนิดหนึ่ง
nautilus(n) หอยโข่ง
oyster(n) หอยนางรม,หอยมุก
pharynx(n) คอหอย
scallop(n) หอยพัด,หอยแครง
shellfish(n) หอย
snail(n) หอยโข่ง,หอยทาก
spiral(adj) เป็นวง,เป็นเกลียว,เป็นลายก้นหอย,วกเวียน
throat(n) คอหอย,ลำคอ
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clamหอยกาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lamp shellหอยตะเกียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adenoids๑. ทอนซิลคอหอย๒. ทอนซิลคอหอยโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bivalve๑. กาบคู่๒. หอยกาบคู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cochlea๑. อวัยวะรูปหอยโข่ง๒. หูชั้นในรูปหอยโข่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concha๑. อวัยวะรูปเปลือกหอย๒. เปลือกหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glossopharyngeal nerveประสาทลิ้นคอหอย, ประสาทสมองเส้นที่ ๙ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helicoidบิดแบบเกลียว, ม้วนแบบก้นหอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nasopharynxคอหอยส่วนจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngeal-คอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngitisคอหอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngoscopeกล้องส่องตรวจคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharynxคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
whorl๑. เกลียว๒. เกลียวก้นหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babylonia areolataหอยหวาน [TU Subject Heading]
Pomacea canaliculata ; Golden apple snailหอยเชอรี่ [TU Subject Heading]
Molluscaหอย [การแพทย์]
Musselsหอยแมลงภู่ [TU Subject Heading]
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
Snailsหอยทาก [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Cochleaโคเคลียร์;โคเคลีย,หู;โคเคลีย;กระดูกโฆเคลีย;อวัยวะรูปหอยโข่ง;หูชั้นใน;โคเคลีย;อวัยวะที่เกี่ยวกับการได้ยิน [การแพทย์]
Concha Margariti Fera Ustaเปลือกหอยมุก [การแพทย์]
Cochlear Microphonicsเครื่องขยายเสียงที่อวัยวะรูปหอยโข่ง [การแพทย์]
molluskมอลลัสก์, สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา มีลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีข้อปล้อง รูปร่างค่อนข้างสั้น มีกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องทำหน้าที่เป็นขาเดิน เช่น หอยต่าง ๆ หมึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยนางรม [TU Subject Heading]
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Pharyngeal diseasesโรคคอหอย [TU Subject Heading]
pharynxคอหอย, ส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง  เป็นช่องทางร่วมของหลอดลมกับหลอดอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sessile พวกเกาะกับที่ สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิต โดยอาศัยพื้นท้องน้ำสภาพต่างๆ เป็นที่ยึดเกาะ สภาพพื้นเหล่านั้นอาจเป็นก้อนหิน ปะการัง ไม้ เปลือกหอย ซากสัตว์มีเปลือก หรือวัตถุที่จมอยู่ในทะเล เช่น หอยแมลงภู่ เพรียงหิน [สิ่งแวดล้อม]
Shellfish cultureการเลี้ยงหอย [TU Subject Heading]
Slugs (Mollusks)ทาก (หอย) [TU Subject Heading]
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quahug (n.) หอยกาบเปลือกหนากินได้จำพวก Mercenaria mercenaria Syn. quahog
quahog (n.) หอยกาบเปลือกหนาซึ่งกินได้จำพวก Mercenaria mercenaria Syn. quahug
neptune (n.) หอยขมทะเล
mussel (n.) หอยจำพวกหอยแมลงภู่
clam (n.) หอยชนิดหนึ่งกินได้
winkle (n.) หอยชนิดหนึ่งตามริมฝั่งทะเล รับประทานได้ Syn. periwinkle
whelk (n.) หอยทะเลคล้ายหอยทากตระกูล Buccinidae
nautilus (n.) หอยทะเลซึ่งมีเปลือกขดเป็นเกลียว
limpet (n.) หอยทะเลที่มักพบติดอยู่ตามหินใต้น้ำ
shipworm (n.) หอยทะเลที่เจาะเนื้อไม้
wentletrap (n.) หอยทะเลเปลือกสีขาวเป็นขดวงตระกูล Epitoniidae
snail (n.) หอยทาก Syn. slug
oyster (n.) หอยนางรม
mother-of-pearl (n.) หอยมุก
sea urchin (n.) หอยเม่น
urchin (n.) หอยเม่น Syn. sea urchin
cockle (n.) หอยแครง
periwinkle (n.) หอยไม่มีกาบตระกูล Littorinidae Syn. winkle
babble (vi.) พูดเป็นต่อยหอย See also: พูดมาก, พูดไร้สาระ Syn. chatter, gabble, prate
bed (n.) พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to kill him, I lost my temper completelyฉันอยากจะฆ่าเขา ฉันโมโหอย่างที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด
Slimy snails and icky frog's legs.หอยทากปลิ้นปล้อนและขากบเหนอะของ
Oyster stuffing that you like.หอยนางรม ที่เธอชอบไงจ๊ะ
Oysters, clams, and cock--หอยนางรม หอยกาบ หอย...
Oysters, clams, and cockles.หอยนางรม หอยกาบ หอยแครงจ้า
Oysters, clams, and cockles!หอยนางรม หอยตลับ และหอยแครงจ้ะ!
An oyster from an oyster stewหอยนางรมจากสตูว์หอยนางรม
Oysters are a vehicle for crackers and ketchup.หอยนางรมต้องกินคู่กับ ขนมปังกรอบและซอสมะเขือเทศ
Blue point oysters, lobster caviar, truffles, and champagne... foods that puts you in the mood.หอยนางรมบลูพ้อยท์ ล็อบสเตอร์ คาร์เวีย เห็ดทรัฟเฟิล แล้วก็แชมเปญ เป็นอาหารที่ช่วยเร่งเร้าอารมณ์
Your oysters fresh?หอยนางรมเจ้าสดหรือเปล่า
Short neck clam is good for health.หอยลายน่ะดีต่อสุขภาพ
Almost all the snails in the world have... anticlockwise spiralsหอยเกือบทั้งโลกมี... รอยขดทวนเข็มนาฬิกา
Just a couple of admitted whores.หอยเน่าป่วยจิตสองตัว
The sea urchins taste of life, don't you think?หอยเม่นรสชาติของชีวิต ลูกว่ามั้ย
I weren't doing nothing. I was just putting me shells away.ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ตอนนั้นผมกําลังเเกะเปลือกหอยอยู่
Unfortunately, there is one thing that stands between me and that property.น่าเสียดายที่มีมารคอหอยฉัน นั่นคือ...
Slime and snailsหนอนตัวเหนียวหรือหอยทาก
Clark had his knife to her throat.ก็จ่อมีดไว้ที่คอหอยยายนั่นนี่นา
He'll get used to your methods, and then he'll clam up.เขาจะได้รับใช้วิธีการของคุณ แล้วเขาจะหอยขึ้น
When we got divorced, she got all upset like it was my fault.ตอนที่เราหย่ากัน เธอก็โมโหอย่างกับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว...
But I got clams for dinner.แต่ฉันควรเป็นคนไปซื้อหอยนี่
Because I didn't think I want to eat any dinner 'cause of the clams.ผมไม่อยาก... ทานมื้อเย็นแล้วน่ะ เพราะหอยกาบน่ะ
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา
If we're built from spirals, while living in a giant spiral, then everything we do is infused with the spiral.ถ้าเราถูกสร้างขึ้นมาจากเกลียวก้นหอยจริง เมื่ออยู่ในเกลียวมหึมา ทุกสิ่งที่เรากระทำ จะมีผลต่อเกลียวก้นหอยทั้งระบบ
You're right, she's still pissed.แกพูดถูก ยังโมโหอยู่
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก
Marge is ill. Ate a funny whelk.มาร์ชไม่สบาย เกิดไปกินหอยโข่งพิสดารเข้า
You've talked shit the whole time. Why don't you be quiet?จ้อไม่หยุดเลย พูดแต่เรื่องเหลวไหล ทำไมไม่หุบหอยไว้ซะบ้าง
You like raw oysters, CharIene?ชอบหอยนางรมสดมั้ยชาลีน
Bitch, cow, slut...อีเปรตนี่ อีหอยหลอด อีเห็ดสด
One of my tortoiseshell combs is gone.หวีเปลือกหอยฉันหายไปอันนึง
See if we have any more clams Yes, Madamไปดูซิว่ามีหอยสดเหลืออยู่บ้างมั้ย
She's a transfer from Woodland Hills, enjoys collecting puka shells long walks on the beach and getting tubed.เธอย้ายมาจาก วูดแลนด์ มีความสุขในการสะสมเปลือกหอยพูกก้า .. ..ชอบเดินชายหาด และชอบดูทีวี
That would be a wrist stamp to pussy smorgasbord.นี่มันไม่ใช่บุฟเฟต์หอยนะยะ
You ate pussy and you liked it!เธอกินได้แต่หอยเท่านั้น แล้วเธอก็ชอบมันมากด้วย ฉันขอสาบ
You have no oyster sauceแม่ไม่เห็นมีน้ำมันหอย
At least there'd be some passion in it.อย่างน้อยก็แสดงออกมาว่าคุณกำลังโมโหอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้อย
Back to top